Április

KÖNYVEK

Szépirodalom

1396347816_andersen_hans_christian_mesek_es_tortenetek.jpg
Hans Christian Andersen: Mesék és történetek

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1959
Sorozatcím: A világirodalom klasszikusai
Oldalszám: 640
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a címoldal sérült.

Alaptematika: irodalom

„Szép mese az én életem, gazdag és boldog mese – írja Andersen önéletrajza elején. – Ha ifjúkoromban, amikor szegényen és egyszál-magam nekivágtam a világnak, egy mindenható tündérrel találkozom, s az így szólít meg: – Válassz utat és célt, képességeidnek és értelmednek megfelelőt, s ahogy azt az evilági bölcsesség megkívánja, én őrizlek és vezetlek azon az úton – ha így szólt volna hozzám az a tündér, akkor sem élhettem volna boldogabban, okosabban és jobban. Életem története azt mondja majd el a világnak, amit nekem: van egy szerető Isten, aki mindent a legjobban igazít el.”
Csakhogy önnyű utólag okosnak és a pálya delelőjéről visszatekintve megelégedettnek lenni. A valóságban Andersen élete küzdelmes, hosszú ideig nagyon is keserves volt. Menten meggyőződhetünk erről, ha csak pár sorral tovább olvassuk az Életem meséjét, nem is szólva egyéb írásairól, meséiről és regényeiről; mind át meg át van szőve önéletrajzi vonatkozásokkal: egy sokat próbált és sokszor megsebzett lélek észrevételeivel és vallomásaival. Hívebb volt bizony az igazsághoz, amikor híres meséje befejező soraiban így foglalta össze a tanulságot: „Álmodni se mertem volna ennyi boldogságról, amikor még rút kiskacsa voltam.”

Ára: 1000.- Ft
1396347850_zola_emile_nana.jpg
Émile Zola: Nana

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1982
Oldalszám: 512
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A második császárság utolsó éveiben játszódó történet főhőse Nana, egy nagystílű párizsi kokott. Nana nemcsak egy bosszúálló boszorkány, aki örömét leli gazdag szeretőinek tönkrejuttatásában, hanem maga is egy züllött, halálra ítélt társadalom áldozata. A regény hűen ábrázolja a III. Napóleon korának születési és pénzarisztokráciáját, az előkelő kurtizánok világát. Cselekménye tulajdonképpen nem túlságosan fordulatos. Középpontja Nana, aki körül a legkülönbözőbb férfiak forognak. Vannak közöttük vének és csaknem gyerekek, gazdagok és szegények, nősek és nőtlenek, szépek és csúnyák, de valamennyiük sorsa katasztrófába torkollik.

Ára: 800.- Ft
1396347889_france_anatole_thaisz_a_voros_liliom.jpg
Anatole France: Thaisz / A vörös liliom

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1978
Sorozatcím: A világirodalom remekei
Oldalszám: 367
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Anatole France, az értelem és az emberiesség nagy írója, derűs, egyben gúnyos nyugalommal és fölénnyel szemléli az emberi nem ezer ostobaságát és kártékony őrületét.
A Thaisz-ban érzéki színekkel kelti életre a legendás hírű alexandriai kurtizánt. A hanyatló Róma és a fiatal kereszténység világa, harca és szenvedélye kavarog színesen a háttérben, miközben Paphnutius apát, a sivatagban élő szerzetes elkárhozik Thaisz iránt táplált „bűnös” szerelmében. Thaisz pedig, a tündöklő kurtizán, aki szerette az embereket, a szépet, a természetet, a művészetet, és egész életében a szerelem oltárán áldozott, tiszta szívvel üdvözül.

A vörös liliom France életművében szinte egyedülálló helyet foglal el. Talán épp ezért váltott ki már több mint egy fél évszázada oly sokoldalú és szenvedélyes vitákat. Vajon az író csupán egy túlfinomult szellemi életet élő szobrász és egy gyönyörű, boldogságot kereső asszony balvégzetű szenvedélyeinek történetét írja meg? Vagy több ennél: a múlt század végi társadalom, politika és művészeti áramlatok mesteri tükörképét? Ma már bizonyos: Kevés író eleveníti meg számunka ilyen fölényes könnyedséggel a párizsi szalonokban hivalkodó „előkelő” társaságot.

A nagy író, az emberek barátja és a szépség szerelmese, ebben a kötetben is az emberi értelem és a harmonikus szépség hű szószólója marad.

Ára: 800.- Ft
1396347926_wilder_thornton_a_teremtes_nyolcadik_napja.jpg
Thornton Wilder: A teremtés nyolcadik napja

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1990
Sorozatcím: Sikerkönyvek
Oldalszám: 487
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A biblikus, szimbolikus cím az összegzés igényét sejteti. A teremtés nem ért véget a hatodik napon; a második hét kezdetén vagyunk: az ember megszületett. Az író a 20. századi ember születését, reményeinek elvetélését az „Amerikai Álom” szertefoszló legendáján keresztül mutatja be.

A világsikerű nagyregény bűnügyi keretbe foglalt története egy különös gyilkosságból bomlik ki. Amerikai bányavároskában John Ashley mérnököt azzal vádolják, hogy megölte igazgatóját. Halálra ítélik, ismeretlen tettesek azonban megszöktetik és eltüntetik. Ki a valódi gyilkos, mi az indíték, kik a szöktetők? E kérdések felgöngyölítésekor két család élete tárul fel.

A krimikeretbe ágyazott családtörténet, mely a mintaszerű családi és társadalmi kapcsolatok, alkotó tevékenység bemutatásával a századeleji életforma finoman vallásos magatartásformáinak eszményét állítja az olvasók elé. A regényt a művészi-humánus törekvés és az ironikus hangvétel jellemzi. A krimi-jellegű rejtély, az író remek portréi, a realista pontosságú eseményanyag és a misztikus történelem-filozófiai elmélkedések intellektuális élményben oldódnak össze.

Ára: 600.- Ft

1396347977_konrad_gyorgy_az_ujjaszuletes_melankoliaja.jpg
Konrád György: Az újjászületés melankóliája

Kiadó: Pátria Nyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1991
Oldalszám: 347
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

„Mi történt velünk 1956 és 1989 között? Nem sok, csak éppen elmúlt az időnk. Másodszor is megnéztük a már ismert darab lanyhább és hosszabb változatát. Kifejezési és mozgási szabadságunk korlátozása elég bágyasztó volt. Túl sok időt voltunk kénytelenek álproblémákra pazarolni…

…Obszerválom a legújabb giccseket is. Látom az egészséges becsvágyat és hatalomvágyat az új politikusokban: a tiszta erkölcs és a közösség szolgálata őket a legmagasabb polcok irányába űzi. Amikor a hasadt tudatú kívülállókból önelégült belülállók lesznek, akkor egy madár kirepült az ablakon…

…A vak fényképész azt mondta: »A tudás is, a gyönyör is sokszorozás, a lét a végtelennel beszorozva«. Mire egy gúnyos személy, egy hölgy a társaságból azt mondta: »Miért gondolja, hogy a szorzás misztikusabb eljárás, mint az osztás? Lehet, hogy van bennem egy madár, de van egy földevő kígyó is.« A vak fényképész magasba emelte arcát. Ez a fintorgó hölgy pedig erre-arra futtatva tekintetét, azt is észrevette, hogy van a kezemben egy piros nyári alma, amelyet éppen átnyújtani készültem neki.”

Ára: 1300.- Ft
1396348031_toth_arpad_osszes_versei.jpg
Tóth Árpád összes versei, versfordításai és novellái

Szerkesztette: Kardos László és Kocztur Gizella

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1971
Oldalszám: 890
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Ára: 950.- Ft
1396348095_nemeth_laszlo_sorskerdesek.jpg
Németh László: Sorskérdések

Kiadó: Magvető Könyvkiadó – Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1989
Sorozatcím: Németh László munkái
Oldalszám: 852
Nyelv: magyar
Állapot: jó; újszerű.

Alaptematika: irodalom

Tartalom:

Elvek – képek nélkül
Mozgalom
A történelem fölé
Újságíró – újság nélkül
Világosodás

Németh László életműsorozata ezzel a vaskos kötettel lett teljes. A Sorskérdések összeállítását még az író végezte el a hetvenes években. Ezek az 1927 és 1943 között keletkezett írások is „a szorongó tájékozatlanság” jegyében születtek, amely a Tanú íróját arra ösztönözte, hogy a világnézeti iránykeresés mellett „a politikát súroló kérdéseknek is helyet adjon”. A kötet bevezetőjében Németh azt sugallja az olvasónak, hogy őt és írásait ne politikai természetűnek kezelje-ítélje. „Az író, gondoltam, természeténél fogva rossz politikus” – vallotta. Az ő igénye a gondolkodói vállalkozás. „Úgy látszott – írta –, hogy kis államoknak is joguk van önálló politikai jövőt kovácsolniuk – vagy legalább álmodni felőle. Nos, én ezt csináltam. Az, hogy megvalósulnak-e? – másodrendű kérdés volt. A gondolkodó dolga – mert gondolkodónak s nem politikusnak éreztem magam – megtalálni, kimondani a legjobb megoldást, anélkül, hogy megvalósítására valami pártot akarna szervezni: a gondolat majd terjed, felszívódik, s egy idő múlva meglátszik a politikán…” S hogy kik a gondolkozók? Németh erre is felel: „Nagy magyar gondolkozóknak én azokat tartam, akik a körülöttünk lévő helyzet természetét felismerték, fogyatkozásai ellen értelmükkel küzdtek s a magyarság elé hivatását megfejtő célokat tűztek ki.” Úgy véljük, nem vagyunk pontatlanok, ha ezt a gyűjteményt ilyenfajta gondolatok tárházának tekintjük. A tanulmányok, esszék, a gondolatok nagy része heves vitát váltott ki, s a vita máig tart. Most végre a hiteles szövegek birtokában folyhat tovább. Mert a magyarság jövőjének programja, az ezredforduló új feladatainak kijelölése elképzelhetetlen Németh László számos értékes gondolatának számbavétele nélkül.

Ára: 1900.- Ft
1396348150_gyurko_laszlo_faustus_doktor_boldogsagos_pokoljarasa.jpg
Gyurkó László: Faustus doktor boldogságos pokoljárása

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1979
Oldalszám: 495
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

„Az időpont ezerkilencszáznegyvenöt. A hely Magyarország. Az érdeklődő bármely világtérképen megtalálhatja ezt a kicsiny, kevéssé ismert kelet- vagy közép-európai országot. Mindjárt szeretném eloszlatni az esetleges félreértést: az említett Magyarország nevezetű állam nem volt döntő tényezője a világtörténelem alakulásának, még ha államférfiainak, tudós történészeinek, mi több, népének egy része hajlamos is ezt a felfogást vallani. De az emberiség szempontjából fontos tapasztalatok nemcsak a világ vezető hatalmainak sorában sűrűsödhetnek össze, hanem minden olyan nemzetben, mely félúton van a jelenben ismert múlt s az ismeretlen jövő között. Azt is megmondhatom, hogy védencem kiválasztásának időpontjában – vélte Faustus doktor patrónusa – több szomszédos ország között választhattam, ám nem tagadom, döntésemben befolyásolt a nevezett tízmillió lakosú Magyarország nagy értékű, ámde idegeneknek a nyelvi nehézségek miatt sajnálatos módon hozzáférhetetlen népköltészetének ama filozófiailag is rendkívül figyelemre méltó, páratlan tömörséggel megfogalmazó passzusa, mely szerint: AKI DUDÁS AKAR LENNI, POKOLRA KELL ANNAK MENNI.”

Ára: 700.- Ft
1396348297_jekely_zoltan_evtizedek_hatalma.jpg
Jékely Zoltán: Évtizedek hatalma

Kiadó: Magvető Könyvkiadó – Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1979
Sorozatcím: 30 év
Oldalszám: 369
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A tizennyolc éves Jékely Zoltán már végérvényesen megformált verseket írt, s huszonhárom esztendős korában megjelent első kötete, az Éjszakák, jó néhány olyan megrendítő és nagy lélegzetű verset tartalmaz, mely méltán sorolható a 20. századi modern líra klasszikus alkotásai közé. Pályatársa, Rónay György azt írta, hogy „nemzedékének költői közül senki sem kezdte pályáját olyan erős, átható hangon, mint Jékely… mindannyiunk közt ő volt a legeredetibb.”

Túl a történelmi sors által megszabott és mély felelősségérzettel vállalt feladatokon, Jékely Zoltán elsősorban az élet és halál gyötrelmes és kozmikus teljességének költője. Megszólalása első pillanataitól az „idősárkánnyal” viaskodik, az idő vak és kijátszhatatlan hatalmával, s ebben a nehéz, életfogytig tartó küzdelemben nem adja meg magát: a mulandóság ellen védekezve, minden idegszálával a létbe kapaszkodik, veszendőségérzetéhez makacs életláz s fogyhatatlan életszeretet társul, lobbanó szenvedélyekkel, megújuló és megújító játékkedvvel s elemi nosztalgiával minden iránt, ami emberi. „Létünk iránti fogékonyságát – állapítja meg Bata Imre – menten érzéki formába tudja átjátszani… Lírája merészen karcsú ívű híd a múlt és jövő két partja közt hánykolódó jelen fölött. Veszedelmek és démoniák káoszából rendezi el költői kozmoszát, őrizvén az öt érzék épségét, az arányt, a ritmust, a harmóniát.”

Ára: 600.- Ft

Életrajz

1396348413_gordon_robert_muddy_waters.jpg
Robert Gordon: Nem lehetsz elégedett – Can't Be Satisfied. Muddy Waters élete és kora

Kiadó: Cartaphilus Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2008
Sorozatcím: Legendák élve vagy halva 17.
Oldalszám: 427
Nyelv: magyar
Állapot: jó; új könyv.

Alaptematika: blues, rock, életrajz

Tartalom:
Keith Richards: Előszó
Bevezetés

Mannish Boy (1913-1925)
Haver, tudok énekelni (1926-1940)
1941. augusztus 31.
Country Blues (1941-1943)
City Blues (1943-1946)
Rollin' and Tumblin' (1947-1950)
All-Stars (1951-1952)
Hoochie Coochie Man (1953-1955)
A blues gyermeke (1955-1958)
Visító gitár és jajgató zongora (1958-1959)
Ugat a kutyám (1960-1967)
Rollin' Stone (1967-1969)
Szemed előtt a cél (1970-1975)
Hard Again (1976-1983)
Ennek a mocsoknak is van értelme (1983 és utána)

Függelékek
Jegyzetek
1. függelék: Az 1941-es és az 1942-es útiterv
Fisk–Coahoma Megyei Kongresszusi Könyvtár tanulmány
2. függelék: Muddy Delta Record kollekciója és repertoárja
3. függelék: Hogyan vásároljunk Muddy Waters lemezeit és a vele kapcsolatos felvételeket?

Bibliográfia
Köszönetnyilvánítás

„Van bennem egy démon. Azt hiszem, mindenkiben van egy démon, mindegyikünknek van egy sötét oldala. A blues pedig nem más, mint ennek felismerése, és a képesség, hogy ezt kifejezésre juttassuk, tréfát csináljunk belőle, örömünket leljük ebben a sötét dologban. Amikor Muddy Waterst hallgatod, érezheted a félelmet, az összes energiát és az összes megpróbáltatást, ami ezt az embert létrehozta. De Muddy mindezt keresztüleresztette a zenén, szabadjára eresztette az érzéseket a levegőben.

[…] Olyan zenét akartunk játszani, mint ő, meg a hozzá hasonlók… Amit Muddy művelt a negyvenes évek végén és az ötvenes években, az nem volt más, mint a blues társadalmi igényeknek megfelelő átalakítása.

[…] Muddy olyan volt, mint egy térkép, tényleg ő volt a kulcs a többi dologhoz. Mindent meg kellett tudnom róla, már amit megtudhattam, és közben arra is rá kellett jönnöm, ő milyen forrásokból merít…

A huszadik század zenéje a blueson alapszik. Blues nélkül nem létezne se a jazz, se a modern zene. Minden egyes popszámban – legyen bármilyen ócska vagy unalmas – valahol ott van a blues, igaz, ezt a szerzők a legtöbb esetben nem tudják, sőt, mindent megtesznek azért, hogy kimossák belőle. Ezt a fajta zenét úgy száz évvel ezelőtt kezdték bluesnak nevezni, de a zene az érzésekről szól, és az érzések nem röpke egy évszázada jöttek létre. A érzések ott vannak az emberben, ezért gondolom úgy, hogy a blues univerzális – annak kell lennie, hiszen mindenkinek a része. Muddy olyan, mint egy kedves kar az ember vállán. Szükséged van rá.”

(Részletek Keith Richards előszavából)

Ára: 4000.- Ft
1396348480_colin_sid_ella.jpg
Sid Colin: Ella. Ella Fitzgerald élete és kora

Kiadó: Gondolat Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1991
Oldalszám: 161
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: zenetörténet, jazz

Ella Fitzgerald századunk talán legnépszerűbb dzsesszénekesnője volt. Ellenállhatatlan személyiség, aki kezdettől fogva magával ragadta hallgatóságát. Sid Colin könyve a kezdetektől, a fogadásból vállalt első fellépéstől követi végig Ella karrierjét, s közben élvezetes beszámolót nyújt a harmincas évek, majd a háborús idők Amerikájáról, a dzsesszzenészek faji megkülönböztetésekkel terhelt, fokozatosan emancipálódó világáról, zseniális szólistákról, változó összetételű zenekarokról, lemezcégekről és impresszáriókról. Elég feltenni egy lemezt, beleolvasni e lapokba, s ez a világ ismét megelevenedik.

Ára: 1100.- Ft
1396348538_lakner_livia_lakner_bacsi_es_szaz_gyereke.jpg
Lakner Lívia: Lakner bácsi és száz gyereke

Kiadó: Lord Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1993
Oldalszám: 106
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: színművészet

„Ajánlom ezt a könyvet Önnek, aki számára Lakner bácsi neve fogalom, mert emlékszik még arra, amikor egy-egy vígszínházi előadás után csillogó szemű gyerekek kísérték őt a Szent István körúton egészen hazáig.

Önnek is, aki nem tudja, hogy Lakner bácsi a két háború közötti művészvilág egyik legszínesebb egyénisége volt. Az Édes mostoha című könyv, film és színdarab szerzője, gyermekszínház-igazgató, filmdramaturg, humorista, akiben Bácsiként is gyermekszív dobogott.

Neked is, aki gyermekszínész voltál.

Neked is, aki gyermekszínész vagy, és talán művész leszel.

Ajánlja ezt a könyvet Lakner bácsi leánya és szellemi örököse, aki a háború óta gyermekműsorokkal és tehetségkutatással ápolja Édesapja hagyományát, és ebben a könyvben örökíti meg a gyermekszínház történetét.”

Ára: 950.- Ft
1396348584_varhelyi_andras_antall_jozsef_elete_kepekben.jpg
Antall József élete képekben

Szerkesztette: Dr. Várhelyi András

Kiadó: Tevan Kiadó
Kiadás helye: Békéscsaba
Kiadás éve: 1994
Oldalszám: 40
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: életrajz

Tartalom:
Előszó (Gyurkovics Tibor)
Életrajz
Családi képek
Az életpálya első szakasza
Megjelenés a politikai életben
Kapcsolatteremtés a világgal
Személyiségek, emlékek
Kegyelet
Külföldi politikusok Antall Józsefről

Ára: 990.- Ft

Képzőművészet

1396350107_diehl_gaston_von_vasarely.jpg
Gaston von Diehl: Vasarely

Kiadó: Corvina Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1979
Oldalszám: 95
Nyelv: német
Állapot: jó

Alaptematika: művészettörténet

„Társadalmi művészetről álmodom. Feltételezem, hogy az ember a képzőművészet iránt ugyanolyan mély vágyakozást érez, mint a ritmus és a zene iránt. Természetéből adódóan vágyik az érzékletes örömökre, és – hiszem – ismét megvan minden lehetőség, hogy ezt a vágyát ki is elégítsük. Embersereg, néptömegek, élőlények sokasága! – Íme az új dimenzió. És itt a határtalan tér és a valódi struktúrák. A művészet a közösség plasztikai arculata” – írja Vasarely, a modern nagyváros par excellence művésze. Monumentális művei egy technizált világ emberéhez szólnak, ebben a világban képviselik a harmóniát és szépséget: a humánus elemet. „A mű végső pont – írja –, de egyben kezdet is, úgy is mondhatjuk: a majdani realizációk kilövőpályája.”

Képei, formációi, kinetikus alkotásai a legteljesebb összhangban állnak a mérnöki alkotásokkal, a téri és építészeti környezettel. Egy Vasaely-kép esztétikai tartalma modern anyagokban és modern technikai eljárások által kap formát. A szerző, Gaston Diehl bemutatja Vásárhelyi Győző – Victor Vasarely – útját a magára eszméléstől, a csaknem ösztönös magyarországi kezdetektől képi rendszerének kiteljesedéséig.

Az írás egyúttal a különféle esztétikai irányzatoktól és áramlatoktól át- meg átszőtt párizsi szellemi élet utóbbi húsz esztendejének körképét is nyújtja, amelynek a szerző tanúja és résztvevője volt.

Körner Éva művészettörténész előszava Vasarely pályafutásának magyar vonatkozásaira hívja fel a figyelmet.

Vasarely művészetét méltó módon mutatja be kötetünk 52 színes és 22 fekete-fehér reprodukciója.

Ára: 1500.- Ft

HANGLEMEZEK

Klasszikus lemezek

1396350419_haydn_joseph_die_schopfung.jpeg
Joseph Haydn: Die Schöpfung 1-2.

A teremtés
Oratórium három részben
Szövegét írta: Gottfried Van Swieten

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Hungaroton
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1969
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good VG+

Ritkaság/Rare

No. 1 – No. 8

No. 9 – No. 19

No. 20 – No. 28

No. 29 – No. 34

Gundula Janowitz – szoprán (Gábriel; Éva)
Christa Ludwig – alt (No. 34)
Fritz Wunderlich – tenor (Uriel: No. 1, 2, 12, 13, 19, 24, 34)
Werner Krenn – tenor (Uriel: No. 9, 11, 18, 23, 27, 29, 33)
Dietrich Fischer-Dieskau – bariton (Ádám)
Walter Berry – basszus (Rafael)

Wiener Singverein (Karigazgatók: Reinhold Schmidt, Helmuth Froschauer (No. 4, 30))

Berlini Filharmonikusok
Joseph Nebois – csembaló
Ottomar Borwitzky – gordonka

Vezényel / conducted by: Herbert von Karajan

Ár: 3000.- Ft

Jazz

1396350518_mulligan_gerry_the_age_of_steam.jpeg
Gerry Mulligan – The Age Of Steam

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: A&M Records
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1972
Stílus/Style: jazz
Minőség/Condition: jó/good M–

One To The In Ohio
K-4 Pacific
Grand Tour
Over The Hill And Out Of The Woods

Country Beaver
A Weed In Disneyland
Golden Notebooks
Maytag

Ára: 3500.- Ft

Rock

1396350572_yes_extended_versions.jpg
Yes – Extended Versions

Hangzó típusa/Format: CD
Kiadó/Label: BMG
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 2002
Sorozat/Series: The Encore Collection
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good VG+

Siberin Khatru
America
Onward
Awaken
Roundabout
Starship Trooper

Ára: 2600.- Ft
1396350609_lennon_julian_valotte.jpg
Julian Lennon – Valotte

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Melodia
Megjelenés helye/Country: Russia
Év/Released: 1987
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good VG+

Valotte
O.K. For You
On The Phone
Space
Well I Don't Know

Too Late For Goodbyes
Lonely
Say You're Wrong
Jesse
Let Me Be

Ára: 3500.- Ft
1396350639_deep_purple_made_in_europe.jpeg
Deep Purple – Made In Europe

Live

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Jugoton
Megjelenés helye/Country: Yugoslavia
Év/Released: 1976
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Burn
Mistreated (Interpolating Rock Me Baby)
Lady Double Dealer
You Fool No One
Stormbringer

Ára: 2000.- Ft
1396350665_def_leppard_on_through_the_night.jpeg
Def Leppard – On Through The Night

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Phonogram
Megjelenés helye/Country: Netherlands
Év/Released: 1980
Stílus/Style: rock, hard rock, heavy metal
Minőség/Condition: jó/good G+

Rock Brigade
Hello America
Sorrow Is A Woman
It Could Be You
Satellite
When The Walls Came Tumblin' Down

Wasted
Rocks Off
It Don't Matter
Answer To The Master
Overture

Ára: 2500.- Ft
1396350730_nelson_willie-jennings_waylon_take_it_to_the_limit.jpeg
Willie Nelson & Waylon Jennings – Take It To The Limit

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Supraphon
Megjelenés helye/Country: Czechoslovakia
Év/Released: 1983
Stílus/Style: country, rock
Minőség/Condition: jó/good M–

No Love At All (Ani Kousek Lásky)
Why Do I Have To Choose (Proč Si Musím Vybírat)
Why Baby Why (Proč, Milá, Proč)
We Had It All (Měli Jsme Všechno)
Take It To The Limit (Až Ke Krajní Mezi)

Homeward Bound (Domů)
Blackjack County Chains (Vězení V Okrese Blackjack)
Till I Gain Control Again (Až Se Dám Zase Dohromady)
Old Friends (Staří Kamarádi)
Would You Lay With Me / In A Field Of Stone (Lehla By Sis Se Mnou)

Ára: 1800.- Ft

Pop

1396350756_abba_voulez_vous.jpg
ABBA – Voulez-Vous

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Polydor
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1979
Stílus/Style: pop
Minőség/Condition: jó/good VG+

As Good As New
Voulez-Vous
I Have A Dream
Angeleyes
The King Has Lost His Crown

Does Your Mother Know
If It Wasn't For The Nights
Chiquitita
Lovers (Live A Little Longer)
Kisses Of Fire

Ára: 2000.- Ft
1396350837_orbison_roy_the_rock_'n'_roll_ballads.jpeg
Roy Orbison – The Rock 'n' Roll Ballads

Hangzó típusa/Format: CD
Kiadó/Label: Prism Leisure
Megjelenés helye/Country: Europe
Év/Released: 1999
Stílus/Style: rock, pop, rock 'n' roll
Minőség/Condition: jó/good VG

Trying To Get To You
Claudete
It's Too Late
Go! Go! Go!
Ooby Dooby
A True Love Goodbye
You're My Baby
Chicken Hearted
I Like Love
Rockhouse
Devil Doll
Domino
I Never Knew
You're Gonna Cry
Sweet And Easy To Love
Fools Hall Of Fame

Original Recordings Made 1956-1957

Ára: 900.- Ft
1396351658_streisand_barbra_barbra_streisand.jpeg
Barbra Streisand – Barbra Streisand

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Supraphon
Megjelenés helye/Country: Czechoslovakia
Év/Released: 1970
Stílus/Style: pop
Minőség/Condition: jó/good

Any Place I Hang My Hat Is Home
Just In Time
Bewitched
Never Will I Marry
A Taste Of Honey
When The Sun Comes Out

Gotta Move
Make The Man Love Me
Come To The Supermarket
My Funny Valentine
People
Like A Straw In The Wind

Ára: 5000.- Ft
1396351779_chess.jpeg
Benny Andersson – Tim Rice – Björn Ulvaeus: Chess

Performed by: Elaine Paige, Murray Head, Tommy Körberg, Barbara Dickson, Denis Quilley, Björn Skifs.

London Symphony Orchestra, The Ambrosian Singers. Orchestrated and conducted by Anders Eljas.

Arranged by Benny Andersson and Anders Eljas.

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Polar Music International
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1984
Stílus/Style: musical
Minőség/Condition: jó/good VG

Merano
The Russian And Molokov / Where I Want To Be
Opening Ceremony
Quartet (A Model Of Decorum And Tranquillity)

The American And Florence / Nobody's Side
Chess
Mountain Duet
Florence Quits
Embassy Lament
Anthem

Bangkok / One Night In Bangkok
Heaven Help My Heart
Argument
I Know Him So Well
The Deal (No Deal)
Pity The Child

Endgame
Epilogue: You And I / The Story Of Chess

Ára: 1850.- Ft

Nyitvatartás

1343312092_hollywood.jpg
MOSTANSÁG A "VILÁGJÁRVÁNY" KÖZEPETTE A RENDELKEZÉSEK SZERINT VAGYUNK ZÁRVA ILLETVE NYITVA! Normális esetben így vagyunk nyitva: június 15-től – szeptember végéig: Hétfő – Péntek: 8.30 – 12 | 16 – 18:30 Szombat: 8.30 – 14 Vasárnap: zárva (de esetleg nyitva) (Előfordul, hogy a boltajtón ki van írva: Rögtön Jövök – ilyenkor be lehet csengetni, mert nyitva vagyunk.) október végétől – június 15-ig: Hétfő: zárva Kedd – Péntek: 10 – 13 | 14 – 17 Szombat: 10 – 12 Vasárnap: zárva (Sürgős esetben, telefonhívásra is kinyitunk. Ha a kiírt Nyitvatartás ellenére nem vagyunk nyitva, akkor kinyitunk máskor. Mert le- het, hogy a Nyitvatartáson kívüli időben is kinyitunk, meg az is lehet, hogy Zárva tartunk! Minden a körülményeken múlik.) Megértésed és az együttműködést köszönjük! A NYITVATARTÁSUNKKAL KAPCSOLATBAN KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJ TELEFONON VAGY AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN!
 

HANGLEMEZBORÍTÓK

1413379039_p8010464.jpg
Külső és belső lemeztasakokra rendelést felveszünk! Fehér papír, karton külső lemezborító és fehér papír könnyű belső lemeztasak kapható.
 

Csomagpont

1387294883_salas_csomagpont_oldalsav.jpg
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! Átadóhely webáruházaknak, futárszolgálatoknak, magánszemélyeknek!
 

Hogyan keressél...

a webáruházban? A keresés jelenleg átalakítás alatt áll! A kereséshez segítséget találsz a felső sorban, az Info menüpontban, vagy:
 

Csipkemánia!

1366992342_csipke_illusztracio_oldalsav.jpg
Olvasson a csipkekészítés történetéről és válogasson szépséges, kézzel horgolt termékeinkből!