Február

KÖNYVEK

Szépirodalom

1391180660_csoori_sandor_joslas_a_te_idodrol.jpg
Csoóri Sándor: Jóslás a te idődről

Kiadó: Magvető Könyvkiadó – Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1979
Sorozatcím: 30 év
Oldalszám: 350
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

1930 februárjában születtem Zámolyon, egy fogcsikorgatóan kemény tél és hasonlóan zord gazdasági válság kellős közepébe. Szüleim szegényparasztok voltak és protestánsok. Gazdaságilag kiszolgáltatottak – hitükben s meggyőződésükben azonban nyakasak.

Tizenkét éves koromig a világról csak paraszti képzeteim voltak. A nyarat például nem tudtam elképzelni szalmapattogás nélkül, poros akácfák és álmos tyúkok nélkül. Megesett velem később is – épp a Mexikói-óceán partján állva –, hogy a magasra csapó tengerhabokban fölriasztott seregélycsordát hallottam sisteregni.

Felnőtté a második világháború avatott, szinte egyik napról a másikra. Felnőtté? Hadd mondjam inkább keserűen, hogy korszerűvé, egyetemessé. Az ökrök oldala mellől egyenesen a huszadik századi katasztrófák testközelébe jutottam. A falum – három és fél hónap alatt – tizenhétszer cserélt gazdát. A front elvonulása után két hétig embereket és elhullott állatokat temettünk. Utána pedig lövészárkokat és föld alatti bunkereket egész évben.

Első írásaimat a fölháborodás szülte. Érthetően több volt bennük az erkölcsi, mint az esztétikai érték. Időnkint még ma is e kettőnek a fojtott küzdelme figyelhető meg verseimben és prózának álcázott lírai szövegeimben.

Iskolai végzettségem: gimnáziumi érettségi és egy háromnegyedéves szédelgés az egyetemen. Aztán szökés mindenféle dogmatizmus és erősen irányított pedagógia elől.

Rövidre fogva a szót: autodidakta vagyok.

Eddig tizenhárom könyvem jelent meg. Hat verses- és hét prózakötet.

Írtam egy könyvet a forradalom utáni Kubáról, egy másikat a magyar falu megrázó, történelminek nevezhető átalakulásáról. Ezeken kívül hat nagy játékfilm forgatókönyvét is megemlítem, melyet Kósa Ferenccel, illetve Sára Sándorral írtam közösen. Köztük a cannes-i filmfesztivál nagydíjával kitüntetett Tízezer napot.

A sokféle műfaj kezdettől fogva egy gond irányába sodor. Az elszemélytelenedés nagy háborújában megőrizni a személyiség jelenlétét a világban. Mert hiába történnek akár csodák is a földön, ha ezek a csodák már nem érdekelnek bennünket. Hiába jönne el ablakomig a tenger, ha én, a vendéglátó, már semmit se tudnék magamról.

Ára: 800.- Ft
1391180949_dickens_charles_david_copperfield.jpg
Charles Dickens: David Copperfield I-II.

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1981
Sorozatcím: A világirodalom remekei
Oldalszám: 405 + 384
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Élete és regényírói pályája delelőjén írta Charles Dickens talán legnépszerűbb regényét, a David Copperfield-et. Sok babért gyűjtött már – részben a népszerűség, részben a halhatatlanság fájáról – azóta, hogy 1837-ben A Pikwick Klub-bal a világirodalom egyik legendás sikerét learatta. A magára talált író felszabadult hangja, sajátos világlátása, ragyogó iróniája és lebilincselő elbeszélő készsége máig élő magyarázatát adja e sikernek. (…)

Főszereplőül megint egy kisfiút választott. A történet a rettegés gyermekkori élményéből indul: Pip ártatlan szellemét a megismerés folyamatában megrontja a világ. Életének nagy eredménye, hogy ennek ellenére eljut a fölismerésig, miszerint a nehezen elérhető „előkelő” világ csupa hamisság, álérték, az oda vezető út nem fölemelkedés, hanem süllyedés. Élményei közül teljesen hiányzik az idill, a „jó”; eszményei sorra meggyalázottnak bizonyulnak, a „becsületes” emberek pedig aljasnak. A kisfiú csak egy okkal elítélt fegyenctől kap önzetlen segítséget. Ugyanakkor, míg David mélyen megalázónak tartotta a fizikai munkát, a Szép remények reménytelen hőse úgy látja, hogy kiegyensúlyozott, boldog emberi kapcsolatok csak a kovácsműhely egyszerű világában léteznek. Pip olyannak ismeri meg a valóságot, amilyen, s az élet értelmét a munkában találja meg.

(Részletek Taxner-Tóth Ernő utószavából)

Ár: 1400.- Ft
1391181051_ladanyi_mihaly_torkomban_sohajokkal.jpg
Ladányi Mihály: Torkomban sóhajokkal

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1980
Oldalszám: 78
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A költő – új kötetéről:
Divatjamúlt lett a személyesség a lírában, amikor a költő minden tette – így verse is – azonos önmagával. A spekulációval teli világban most milyen ipari védősisakot tegyek a fejemre, hogy a megköveztetés félelme nélkül elmondhassam anyanyelvemen: az ég kék? … Hogy fülemet a földre – és az emberek mellére – szorítva, közérthető alapossággal beszéljek életükről és a saját életemről. Elképzelhető-e az egyszerű emberek egyszerű dolgainak egyszerű szavakkal való megfogalmazása?

Ennyi kérdés után igazán nem tudom, hogyan köszönjek olvasómnak: Jó napot? Isten veled?

Ára: 600.- Ft
1391181101_jokai_mor_karpathy_zoltan.jpg
Jókai Mór: Kárpáthy Zoltán I-III.

Kiadó: Franklin-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1899
Sorozatcím: Szépirodalmi Könyvtár
Oldalszám: 193 + 218 + 239
Nyelv: magyar
Állapot: jó; megkímélt.

Alaptematika: irodalom

Ára: 14000.- Ft
1391181319_marzio_galeotto_matyas_kiralynak_kivalo_bolcs_trefas.jpg
Galeotto Marzio: Mátyás királynak kiváló, bölcs, tréfás mondásairól és tetteiről szóló könyv

Kardos Tibor fordításában.

Kiadó: Magyar Helikon
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1977
Sorozatcím: Bibliotheca Historica
Oldalszám: 138
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom, művelődéstörténet, történelem

AJÁNLÁS
Nemes János herceg!

Már rég szerettem volna valamit a te számodra is alkotni, hogy megérthetd belőle: Galeotto Mátyás királynak, a te szülődnek és néked legodaadóbb híve. Mikor magamban meghánytam-vetettem, mi is volna megfelelő a te gyermeki korodhoz, hogy téged az erényre serkentsen, eszembe ötlött királyi atyádnak némely pompás, bölcs meg tréfás mondása és tette. Úgy vétem, ez fog legjobban megfelelni korodnak. Ugyanis az apák és ősök családi példája lelkesíti és virtusra ösztökéli a fiakat. Mire felnőnek, beléjük ivódnak az otthon példái, ők is úgy gondolkoznak majd, hogy nem szabad az ősök erkölcsétől tágítani, és a merész és nehéz ügyekbe fürge lélekkel vetik bele magukat. Jól tudja ezt Vergilius is, a költő, midőn így szól:

Ősi erényre, férfi erőre tüzelek-e vajjon
Aeneas atya és nagy elődöd, néhai Hector?

(Részlet az Ajánlásból)

Ára: 990.- Ft
1391181632_hugo_victor_a_tenger_munkasai.jpg
Victor Hugo: A tenger munkásai

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1980
Sorozatcím: A világirodalom remekei
Oldalszám: 466
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A becsület és gonoszság, áldozatosság és elvetemültség festői végleteinek sodró erejű hullámzása, ördögi indulatból és ártatlan gyermeki kegyetlenségből fakadó megindító tragédia. nagy hugói romantika vad viharzásainak színhelye ezúttal egy furcsa keverékvilág, a Csatorna-szigetek vízből, földből, szirtből, angol, francia-normann, ősi és modern elemekből szőtt zordon szépségű meseországa. Ebbe a keretbe ágyazza Hugo az emberi haladás és maradiság szinte időtlen kérdéseit, itt röppenti el nyilait minden babona és ostobaság ellen, itt ragadja meg az ember és természet viszonyának legfelemelőbb mozzanatait. Gilliatt titáni küzdelme egy hajóroncs megmentéséért és egy öntudatlan gyereklány szerelméért Hugo életművében mindennél szebben dalolja az elemek hatalmát, és egyszersmind az ember diadalát.

Ára: 800.- Ft
1391181763_steinbeck_john_erik_a_gyumolcs_kek_obol.jpg
John Steinbeck: Érik a gyümölcs / Kék öböl I-II.

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1976
Oldalszám: 326 + 273
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A Nobel-díjas amerikai író főműve, az Érik a gyümölcs a harmincas évek Amerikájának nagy gazdasági és társadalmi válságáról mond kemény ítéletet, és megrázó képet fest a földjükről elűzött bérlők hányattatásairól. A Joad család sok-sok ezer sorstársával együtt a munkalehetőség reményében vág neki egy rozoga, használt teherkocsin a hosszú útnak Kaliforniába, ahol megvetés és terror fogadja őket. Munka csak szórványosan adódik, a bérek egyre alacsonyabbak. A történet mégsem a reménytelenség jegyében fejeződik be: az elnyomottakban érlelődik a felismerés, hogy közös erejükkel szemben az elnyomó hatalom tehetetlen, és az emberség alapjait az embertelen körülmények sem kezdhetik ki.

A Kék öböl ugyancsak Steinbeck szülőföldjén, Kaliforniában játszódik, de ezúttal más oldalról mutatja meg az író tehetségét. Szereplői remekül megrajzolt különc figurák – zárt közösségük életének mulatságos epizódjaiból kerekedik ki a könyv cselekménye, sok humorral és leleménnyel.

Ára: 950.- Ft

Ifjúsági irodalom, mese

1391180986_verne_jules_hector_servadac.jpg
Jules Verne: Hector Servadac

Kiadó: Móra Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1967
Oldalszám: 334
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom, ifjúsági irodalom

Földünket nagy veszély fenyegeti! Egy csillagász kiszámította, hogy egy váratlanul feltűnt üstökös össze fog ütközni a Földdel. A katasztrófa valóban be is következik, a szeszélyes égitest azonban éppen csak súrolja bolygónkat, és magával ragadja a Földközi-tenger partvidékének egy részét. Különböző nemzetiségű és foglalkozású emberek kerülnek az új égitestre, és izgalmas küzdelmet vívnak életükért, visszatérésükért a Földre.

Verne-sorozatunk új kötete a téma és a cselekmény érdekességében, fordulatosságában a legsikerültebbek, leglebilincselőbbek közé tartozik. A művészi illusztrációkat Hegedűs István készítette.

Ára: 500.- Ft
1391181016_verne_jules_a_chancellor.jpg
Jules Verne: A Chancellor / Martin Paz

Kiadó: Forrás Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat R.T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Sorozatcím: Verne Gyula munkái
Oldalszám: 204
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a kötés néhol meglazult.

Alaptematika: irodalom

Ára: 1950.- Ft
1391181502_torok_sandor_gilikoti.jpg
Török Sándor: Gilikoti

Kiadó: Móra Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1979
Oldalszám: 286
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a borító kicsit megsárgult, a borítás két helyen meggyűrődött.

Alaptematika: ifjúsági irodalom, mese

Hogy kicsoda Gilikoti? Egy rézből való kis játék golyó, mely begurult Török Sándor legújabb könyvébe, sőt annak címadója lett. Ki ne emlékezne Kököjszire és Bobojszára, a kitűnő író korábbi regényének törpehőseire? Nos, a törpék ebben a könyvben ismét visszatérnek, csak már nem Andris, hanem annak kishúga: Panni útját kísérik szertelen, vidám, bohókás kedvességgel. Az olvasó biztos éppúgy szívébe zárja Török Sándor új regényének hőseit, és éppoly lelkesen követi élményeiket, mint az előzőekben. A könyvet Kondor Lajos szép, stílusos rajzai illusztrálják.

Ára: 700.- Ft
1391181258_dezso_laszlo_magyar_hazam.jpg
Dezső László: Magyar hazám

Három cserkész barangolása Magyarországon

A. Szabó Károly rajzaival

Kiadó: Ég Fiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 84
Nyelv: magyar
Állapot: jó; újszerű. Reprint kiadás.

Alaptematika: ifjúsági irodalom, cserkészet

Ára: 2500.- Ft

Szórakoztató irodalom

1391181189_boulle_pierre_heroincsempeszek.jpg
Pierre Boulle: Heroincsempészek

Kiadó: Fátum-Ars Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1994
Oldalszám: 296
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

John Butler vietnami veterán. Ő az egyike azon keveseknek, aki túlélte a vietnami poklot. A félelem, mely a dzsungelharcok maradványa, megmaradt, és a heroin rabja lesz, s mi több, beépül a kábítószer kereskedők szervezetébe, mely kíméletlen pontossággal dolgozik…

Butler kihasználja barátnője, Bridget szerelmét is. Butler pillanatokon belül ismét a dzsungelben találja magát, rémálmai helyszínén, továbbá feltűnik egykori őrmestere is.

A heroincsempészek nyomába ered a legerősebb drogellenes szervezet, a V. D. N. I.

A helyszín Rangoon és a dzsungel.


Ár: 600.- Ft
1391181878_shaw_irwin_ohatatlan_vesztesegek.jpg
Irwin Shaw: Óhatatlan veszteségek

Kiadó: Árkádia Könyvklub
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1987
Oldalszám: 299
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: szórakoztató irodalom

Roger Damon irodalmi ügynök New Yorkban. Hosszú évek után újonnan felfedezett szerzőjével, egy középkorú háziasszonnyal hatalmas sikert ér el; a hölgy hónapokig szerepel a bestsellerlistákon. Ez a siker anyagilag is kitűnő helyzetbe juttatja Damont. Különben az ügynök boldog házasságban él második feleségével, és bár elmúlt már hatvan éves, más nők is akadnak még az életében, hiszen vonzó férfi. Ezt a már-már idillinek számító életet egy nap egy hajnali telefonhívás zavarja meg. Az álomból ébredő Damon legnagyobb meglepetésére egy bizonyos Zalovsky jelentkezik: „– Mint mindenki, én is olvastam az újságot. És annak alapján, amit önről írnak úgy vélem, maga az a fajta kedves férfiú, aki szereti megosztani másokkal a szerencséjét, hogy úgy mondjam, szereti szétosztogatni. – Hajnali három múlt, mi az ördögöt képzel…? … Hagyja abba, uram… hagyjon aludni! – Aludni még ráér. Roger maga rossz fiú volt, és ez valahogy jóvá kell tennie… – Micsoda? – Damon zavartan rázta a fejét, maga sem tudta, ébren van-e vagy álmodik. – Mi a fenéről beszél? – Tudja maga nagyon jól, hogy miről beszélek, Roger – a hang most fenyegetővé vált. – Zalovsky vagyok, Chicagóból. – Nem ismerek semmiféle Zalovskyt. És évek óta nem jártam Chicagóban… Hogy képzeli, hogy felhív az éjszaka kellős közepén? Le fogom tenni a kagylót… – Nem ajánlanám, Roger – mondta a férfi. – Beszélnem kell magával…” Damon természetesen nem áll kötélnek, de ez a telefon és a későbbiek teljesen kizökkentik eddigi nyugalmából…

Ára: 600.- Ft

Életrajz

1391181230_gal_gyorgy_sandor_honthy_hanna.jpg
Gál György Sándor: Honthy Hanna

Egy diadalmas élet regénye

Kiadó: Zeneműkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1974
Oldalszám: 675
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a védőborító kicsit szakadt.

Alaptematika: életrajz

Ki hinné el: Honthy Hanna 80 éves. Az anyakönyv adatai szerint. Valójában: szelleme, érdeklődése olyan friss, mint egy 20 évesé. Gál György Sándor regénye éppen azt mutatja meg, miféle életelixír tartja ilyen fiatalon.

Mindenekelőtt a munkáé. Hiszen együtt dolgozott és együtt aratta sikereit Kálmán Imrével, Lehár Ferenccel, Szirmai Alberttel és Fényes Szabolccsal. Élete hátterében feltűnnek a magyar színjátszás feledhetetlen óriásai: Csortos, Hegedűs Gyula, Góth, Góthné Kertész Ella, Somlay Arthur, Fedák Sári, Lábass Juci, Kosáry Emmi, s mindazok, akik az elmúlt évtizedek magyar színjátszását megteremtették. Ez hát az az életelixír, mely Honthy Hanna fiatalságát és életerejét biztosítja. Ma már több, mint nagy színésznő; jelképe zsenialitásnak és szorgalomnak, a gyengéd és erőteljes jellemformálásnak, a zeneköltő és a szövegíró munkája iránti alázatnak. De mindenekelőtt a szeretetnek, amelyet publikuma iránt érez. Gál György Sándor könyve egy nagy művésznő jubileumi köszöntése. De a regény és gazdag képanyaga elénk állítja az embert is. Sikereivel és megtorpanásaival. Magánéletének mindazon intimitásaival, mely végül is emberközelbe hozza a művészt. Regény ez, de az író dokumentumok ezreit dolgozta fel. Méltón ahhoz a ranghoz, amit Honthy Hanna színházi világunkban képvisel.

Ára: 850 Ft
1391181468_perruchot_henri_renoir_elete.jpg
Henri Perruchot: Renoir élete

Kiadó: Corvina Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1977
Sorozatcím: Művészéletrajzok
Oldalszám: 306
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: életrajz; művészettörténet

Renoir sohasem érzett irigységet, féltékenységet, hiúságot, keserűséget, haragot, nem ismerte mindazokat az érzelmeket, amelyek az emberek boldogtalanságának legszokványosabb, kisszerű okozói. Nem ismerte az abszolútumra szomjazó lélek roppant nyugtalanságait, sem a bonyolult alkatok belső vívódását. Számára egyszerű volt minden. Derűs fölénnyel fogadta az élet viszontagságait; csakhogy ez a tény ne vezessen félre senkit: a mosoly is a bátorság egyik formája. És mindenekelőtt tudta, hogyan kell szeretni – mégpedig a lehető legtermészetesebben, teljességgel érdek nélkül. Ebben rejlik titka.

Titka és példája.

Ára: 600.- Ft

CD-K

1391180746_guns_n_roses_sympathy_for_the_devil.jpeg
Guns 'n' Roses – Sympathy For The Devil

Hangzó típusa/Format: maxi CD
Kiadó/Label: Geffen Records
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1994
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good VG+

Sympathy For The Devil (LP Version)
Escape To Paris (LP Version)

Ára: 1500.- Ft

HANGLEMEZEK

Komolyzene

1391180566_jando_jeno_liszt_ferenc_a-dur_zongoraverseny.jpg
Liszt Ferenc: A-dúr zongoraverseny

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Hungaroton
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1978
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good VG+

Jandó Jenő – zongora
Magyar Állami Hangversenyzenekar, vezényel / conducted by Ferencsik János

Ára: 1200.- Ft
1391181370_handel_water_music.jpg
Georg Friedrich Händel: Water Music

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Supraphon
Megjelenés helye/Country: Czechoslovakia
Év/Released: 1979
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good

Ára: 1900.- Ft

Jazz

1391180605_getz_stan_in_concert.jpeg
Stan Getz – In Concert

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Pickwick Records
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 1966
Stílus/Style: jazz
Minőség/Condition: jó/good VG

Yvette
Melody Express
Potter's Luck
Wildwood

Split Kick
Penny
And The Angels Swing
Don't Worry 'Bout Me

Ára: 4000.- Ft

Rockzene, könnyűzene

1391180707_cooper_alice_killer.jpeg
Alice Cooper – Killer

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Warner Bros Records
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1971
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Under My Wheels
Be My Lover
Halo Of Flies
Desperado

You Drive Me Nervous
Yeah, Yeah, Yeah
Dead Babies
Killer

Ára: 3000.- Ft
1391181151_ono_yoko_seasons_of_glass.jpg
Yoko Ono – Seasons Of Glass

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: The Gramophone Company Of India Limited
Megjelenés helye/Country: India
Év/Released: 1981
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Goodbye Sadness
Mindweaver
Even When You're Far Away
Nobody Sees Me Like You Do
Turn of the Wheel
Dogtown
Silver Horse

I Don't Know Why
Extension 33
No, No, No
Will You Touch Me
She Gets Down on Her Knees
Toyboat
Mother of the Universe

Ára: 1800.- Ft
1391181549_harrison_george_goddess_of_fortune.jpg
George Harrison – Goddess Of Fortune – (Rare)

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label:
Megjelenés helye/Country:
Év/Released:
Stílus/Style:
Minőség/Condition: jó/good

Ritkaság/extra Rare

Ár: 10000.- Ft
1391181579_harrison_george_the_best_of.jpg
The Best Of George Harrison

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: The Gramophone Company Of India
Megjelenés helye/Country: India
Év/Released: 1976
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Beatles – Something
Beatles – If I Needed Someone
Beatles – Here Comes The Sun
Beatles – Taxman
Beatles – Think For Yourself
Beatles – For You Blue
Beatles – While My Guitar Gently Weeps

George Harrison – My Sweet Lord
George Harrison – Give Me Love
George Harrison – You
George Harrison – Bangla Desh
George Harrison – Dark Horse
George Harrison – What Is Life

Ára: 2000.- Ft
1391693344_harrison_george_live_in_japan.jpeg
George Harrison – Live In Japan 1-2.

With Eric Clapton And Band

Hangzó típusa/Format: CD
Kiadó/Label: Parlophone
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 2004
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good VG+

DISC 1.
Want To Tell You
Old Brown Shoe
Taxman
Give Me Love (Give Me Peace On Earth)
If I Needed Someone
Something
What Is Life
Dark Horse
Piggies
Got My Mind Set On You

DISC 2.
Coud 9
Here Comes The Sun
My Sweet Lord
All Those Years Ago
Cheer Down
Devil's Radio
Isn't It A Pity
While My Guitar Gently Weeps
Roll Over Beethoven

Ára: 5800.- Ft
1391181692_fats_domino_20_greatest_hits.jpg
Fats Domino – 20 Greatest Hits

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Lotus Records
Megjelenés helye/Country: Italy
Év/Released: 1983
Stílus/Style: R&B
Minőség/Condition: jó/good

Heartbreak Hill
My Blue Heaven
I'm Ready
Jambalaya
Yes It's Me And I'm In Love Again
Please Don't Leave Me
I'm Gonna Be A Wheel Someday
Whole Lotta Loving
Ain't That A Shame
Kansas City

Blueberry Hill
Walking To New Orleans
Why Don't You Do Right
So Long
I Want To Walk You Home
Blue Monday
When The Saints Go Marching In
I'm In The Mood For Love
I'm Walking
Ballin' The Jack

Ára: 1500.- Ft
1391181723_class_of_55.jpeg
Class Of '55 – Memphis Rock'n'Roll Homecoming

Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Johnny Cash

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Supraphon
Megjelenés helye/Country: Czechoslovakia
Év/Released: 1987
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good


Birth Of Rock And Roll
Sixteen Candles
Class Of '55
Waymore's Blues
We Remember The King

Coming Home
Rock And Roll
Keep My Motor Running
I Will Rock And Roll With You
Big Train

Ára: 2000.- Ft
1391181930_rolling_stones_lady_jane.jpeg
Rolling Stones – Lady Jane

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Melodia
Sorozat/Series: Arhiv Popularnoj Muziki 5.
Megjelenés helye/Country: USSR
Év/Released: 1988
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Heart Of Stone/Каменное Сердце
Get Off My Cloud/Слезай С Моего Облака
Satisfaction/Удовлетворение
19th Nervous Breakdown/19-й Нервный Кризис
Stupid Girl/Глупая Девушка
Flight 505/Рейс 505

Mother's Little Helper/Маленький Помощник Мамы
Out Of Time/Отстала От Времени
Lady Jane/Леди Джейн
Take It Or Leave It/Решай Сама
Paint It Black/Окрась Все В Черное
Under My Thumb/У Меня В Руках

Ára: 2500.- Ft

Rádiójáték, színdarab

1391180804_hanglemezsablon.jpg
Charles Dickens: A Christmas Carol

The Story of Scrooge. Starring Bernard Miles

Narrator – Bernard Miles
1st Gentleman – Anthony Jacobs
Scrooge – Bernard Miles
2nd Gentleman – Harold Berens
Clerk Cratchit – George Rougicek
Marley's Ghost – Harold Berens
Ghost of Christmas Past – Anthony Jacobs
Fezziwig – Derek Francis
Ghost of Christmas Present – Derek Francis
Mrs Cratchit – Barbara Hicks
Young Cratchits – Nigel & Rachel Clay
Tiny Tim – Nicholas Clay

with The Bach Choir and Jacques Orchestra, conducted by David Willcocks

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Classics For Pleasure
Megjelenés helye/Country: Great Britain
Év/Released: 1960
Stílus/Style: színdarab/non-music
Minőség/Condition: jó/good

Ára: 700.- Ft

Népzene

1391181407_vujicsics_tihamer_dalok.jpg
Vujicsics Tihamér: Dalok / Zenés paródiák

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Qualiton
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1977
Stílus/Style: folk
Minőség/Condition: jó/good G+

DALOK
Ráckevei ballada (Arany János verse)
Búcsúzó Dzore Drzić verse, Tarbay Ede fordítása)
Falu végén (Petőfi Sándor verse, Jovan Jovanović fordítása)
Athéni lány (George Gordon Byron verse, Vujicsics Tihamér fordítása)
Liliomfehéren (Guillaume Machaut verse, Illyés Gyula fordítása)
Nászdal (François Villon verse, Mészöly Dezső fordítása)
Apró képek balladája (François Villon verse, Szabó Lőrinc fordítása)

ZENÉS PARÓDIÁK
Megzenésített zárthelyi dolgozat (Szöveg: Brand István, összekötő szöveg: Abody Béla)
Hungarobeat (Összekötő szöveg: Mikes György és Somogyi Pál)
Az árgyélus kismadár (Összekötő szöveg: Kaposy Miklós)

Ára: 2200.- Ft

Nyitvatartás

1343312092_hollywood.jpg
MOSTANSÁG A "VILÁGJÁRVÁNY" KÖZEPETTE A RENDELKEZÉSEK SZERINT VAGYUNK ZÁRVA ILLETVE NYITVA! Normális esetben így vagyunk nyitva: június 15-től – szeptember végéig: Hétfő – Péntek: 8.30 – 12 | 16 – 18:30 Szombat: 8.30 – 14 Vasárnap: zárva (de esetleg nyitva) (Előfordul, hogy a boltajtón ki van írva: Rögtön Jövök – ilyenkor be lehet csengetni, mert nyitva vagyunk.) október végétől – június 15-ig: Hétfő: zárva Kedd – Péntek: 10 – 13 | 14 – 17 Szombat: 10 – 12 Vasárnap: zárva (Sürgős esetben, telefonhívásra is kinyitunk. Ha a kiírt Nyitvatartás ellenére nem vagyunk nyitva, akkor kinyitunk máskor. Mert le- het, hogy a Nyitvatartáson kívüli időben is kinyitunk, meg az is lehet, hogy Zárva tartunk! Minden a körülményeken múlik.) Megértésed és az együttműködést köszönjük! A NYITVATARTÁSUNKKAL KAPCSOLATBAN KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJ TELEFONON VAGY AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN!
 

HANGLEMEZBORÍTÓK

1413379039_p8010464.jpg
Külső és belső lemeztasakokra rendelést felveszünk! Fehér papír, karton külső lemezborító és fehér papír könnyű belső lemeztasak kapható.
 

Csomagpont

1387294883_salas_csomagpont_oldalsav.jpg
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! Átadóhely webáruházaknak, futárszolgálatoknak, magánszemélyeknek!
 

Hogyan keressél...

a webáruházban? A keresés jelenleg átalakítás alatt áll! A kereséshez segítséget találsz a felső sorban, az Info menüpontban, vagy:
 

Csipkemánia!

1366992342_csipke_illusztracio_oldalsav.jpg
Olvasson a csipkekészítés történetéről és válogasson szépséges, kézzel horgolt termékeinkből!