Július

KÖNYVEK – SZÉPIRODALOM

1404219005_hawthorne_nathaniel_deruvolgy_romanca.jpg
Nathaniel Hawthorne: Derűvölgy románca

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1973
Oldalszám: 386
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a védőborító hiányzik. Könyvtári könyv volt.

Alaptematika: irodalom

Nathaniel Hawthorne-t, A skarlát betű és A hétormú ház szerzőjét már jól ismeri a magyar közönség. A múlt századi amerikai regényíró ezúttal más oldaláról mutatkozik be: a Derűvölgy románcá-nak alapszövetét A Brook Farmnak nevezett, Boston környéki, híres utópista közösség (1841) története adja. A valóságon alapuló regény, mely éppúgy bővelkedik romantikus fordulatokban, mint Hawthorne többi művei, képzelt és valóságos szereplők sorát vonultatja fel, sőt Coverdale alakjában maga a szerző is színre lép. A hiteles társadalmi történést át-meg átszövik, sokszínűen mintázzák az egymással ütköző vagy egymásra rímelő jellemek: Silas Foster, a kérges tenyerű, dolgos farmer, Zenobia, a szenvedélyes, büszke, ragyogó szépségű asszony, Hollingsworth, a bűnözők eltorzult lelkivilágát kutató, irgalmatlanul kegyetlen kovácsmester, és a többiek mind, akinek a rideg valósággal vívott, nemes idealizmustól fűtött küzdelmét feszült érdeklődéssel követi nyomon a mai olvasó is.

Ára: 680.- Ft
1404219126_feuchwanger_lion_a_siker.jpg
Lion Feuchtwanger: A siker

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1971
Oldalszám: 979
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a védőborító helyenként szakadt.

Alaptematika: irodalom

A húszas évek Bajorországában játszódik a történet: Martin Krügert, a müncheni múzeum igazgatóját, a világhírű művészettörténészt hamis eskü vádjával bíróság elé állítják, s háromévi börtönre ítélik. Hamis eskü? Ugyan ki kérheti számon Krügertől a lovagias gesztust, mellyel a halott festőnő, Elisabeth Haider jó hírét védte? S kit érdekel igazán, hogy a kettejük közötti kapcsolat „bűnös viszony” volt-e valóban, vagy plátói barátság? A háttérben természetesen politikai okok húzódnak meg. S a minden ízében hazug procedúra körül megindul a küzdelem, összecsapnak a haladás és a maradiság erői. Ebben a harcban nő a regény tulajdonképpeni hősévé Johanna Krain, Krüger barátnője, majd felesége. Kudarcokkal, sikerekkel tarkított útján híven követi őt az írói figyelem teleobjektívje, vele együtt ismerkedünk meg a kor, az ország jelentős személyiségeivel, akitől igazsága elismerését remélheti. S a hatalmas freskó alakjai eleven, hús-vér emberekké válnak, elbotlanak és megnemesednek, ki-ki ereje, sorsa, történelmi helyzete szerint. Egy ember igazsága? Már régen nem erről van szó csupán. Kiszabadul-e a börtönből Krüger? A siker mindenképpen az övé, az övé és Johannáé; a tisztességes emberi szándéké a földön.

Ára: 1200.- Ft
1404219165_krleza_miroslav_ezeregy_halal.jpg
Miroslav Krleža: Ezeregy halál

Válogatott elbeszélések

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1979
Sorozatcím: A világirodalom remekei
Oldalszám: 354
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Miroslav Krleza, a világszerte ismert horvát elbeszélő, regény- és drámaíró, költő Magyarországon is régóta népszerűségnek örvend – elsősorban éppen az elbeszélései révén. Ez indokolja, hogy az eddigieknél teljesebb, sokoldalú válogatásban ismét közreadjuk legjobb írásait. A zágrábi gimnáziumból a pécsi hadapródiskolába, majd a budapesti Ludovikára kerülő Krlezát, a Monarchia világába születő horvát írót elkerülhetetlenül sok szál fűzi Magyarországhoz – de a magyar irodalomhoz is. Vallomása szerint Petőfi A farkasok dala című verse késztette írásra fiatal korában, Az apostol-t ő fordította le horvát nyelvre.

Tartalom:

Marcel Faber-Fabriczy szerelme (Dudás Kálmán)
Alojz Tiček első miséje (Csuka Zoltán)
Temetés Terézvárott (Dudás Kálmán)
Doktor Gregor első találkozása a Gonosszal (Dudás Kálmán)
A Bistrica Lesna-i csata (Csuka Zoltán)
A V/B barakk (Csuka Zoltán)
Ködben (Dudás Zoltán)
Ezeregy halál (Dudás Kálmán)
Ivan Križovec (Csuka Zoltán)
In extremis (Csuka Zoltán)
Tomo Bakran halála (Csuka Zoltán)

Ára: 800.- Ft
1404219366_thackeray_william_makepeace_henry_esmond_tortenete.jpg
William Makepeace Thackeray: Henry Esmond története

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1961
Sorozatcím: A világirodalom klasszikusai
Oldalszám: 532
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A romantikus cselekményt maga Esmond meséli el: Lord Castlewood főúri környezetében nevelkedik (törvénytelen gyermeknek hiszik), s rajong a lordért, de főleg a ladyért. Amikor a lord a gaz csábító Mohun lord elleni párbajban halálosan megsebesül, elárulja Esmondnak, hogy tulajdonképpen ő a rang és a vagyon törvényes örököse, a lady viszont őt teszi felelőssé a párbajért és elűzi a háztól. Kalandok hosszú sora következik: Esmond részt vesz Marllborough összes hadjáratában, s csak hosszú idő múlva találkozik újra Lady Castlewooddal. Esmond egy darabig inkább a lady lányáért, Beatrixért lobog, de az ifjú hölgy roppant becsvágyó, előkelőbb férjre vadászik. Esmond így Lady Castlewood nyugodt és biztonságos szerelme mellett köt ki, feleségül veszi és kivándorolnak Amerikába.
Thackeray később történetük folytatását is megírta.

Ára: 800.- Ft
1404219395_hemingway_ernest_a_folyon_at_a_fak_koze.jpg
Ernest Hemingway: A folyón át a fák közé

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1989
Sorozatcím: Európa Zsebkönyvek
Oldalszám: 261
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Hemingway 1950-ben megjelent regényének címe az amerikai polgárháború tábornokának, Stonewall Jacksonnak utolsó szavait idézi – és ez a furcsa, kései könyv maga is búcsú, leltár, végső összegzés. Hőse, Richard Cantwell ezredes Hemingway korábbi hőseinek öregedő mása. Emlékek, álmok, a jelenvaló, két háború hadszínterei keverednek a párbeszédekben és belső monológokban, miközben az ezredes autón Velencébe utazik, hogy találkozzék szerelmével, aztán csónakon, vadvizeken, kacsavadászatra indul. Mi változott a világban, mi maradt meg az embernek – erre keres választ a főhős, aki még egyszer végigtekint élete tájain, mígnem szimbolikus útjai végén fölmagasodik a halál. A búcsú azonban Hemingwaynél itt sem beletörődés: két évvel e regény után írta meg az Az öreg halász és a tengert.

Ára: 700.- Ft
1404219485_dumas_alexandre_monte_cristo_grofja.jpg
Alexandre Dumas (id.): Monte Cristo grófja I-III.

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1963
Sorozatcím: A világirodalom remekei
Oldalszám: 483 + 486 + 443
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom
Felülmúlhatatlanul romantikus Monte Cristo grófjának története: az angyalian tiszta Edmond Dantest rosszakarói If várának börtönébe juttatják, ott élőhalottként teng hosszú évekig, ám egy rabtárs nagylelkűsége kiszabadítja, sőt gazdaggá teszi, ő pedig ördögi bosszút áll a gonoszokon.
A legendás mű 1844-46-ban látott napvilágot folytatásokban. Szerzője elsöprő sikert aratott vele – ezért is nevezte el Monte Cristónak a bevételből 1846-ban Párizs mellett építtetett kastélyát. Az angolparkban minivizesárokkal körülvett neogótikus melléképületet pedig, ahová dolgozni vonult vissza, If váraként emlegette. „J'aime qui m'aime” (Szeretem azt, aki szeret engem), vésette az írópéldaképek portréival díszített épület bejárata fölé. A párizsi művésztársadalom irigységgel vegyes csodálattal élvezte vendégszeretetét. Ő maga paradicsomnak mondta a Monte Cristo-kastélyt, nagy vetélytársa, Balzac őrületnek, melynél kellemesebbet azonban kívánni sem lehet.
A nevezetes kastély 1994 óta az író emlékmúzeuma, a Monte Cristo grófjá-nak diadalútja mindmáig töretlen.

Ára: 2700.- Ft
1404219512_wedekind_frank_a_szerelem_elvakit.jpg
Frank Wedekind: A szerelem elvakít

Karinthy Frigyes és Tandori Dezső fordításában

Kiadó: Eri Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2005
Sorozatcím: Kis szerelmes irodalom 9.
Oldalszám: 96
Nyelv: magyar
Állapot: jó; újszerű.

Alaptematika: irodalom

Wedekind a századforduló német irodalmának extravagáns alakja volt, akinek neve elsősorban a korabeli nagyközönséget is egyre inkább érdeklő erotikus tematika okán, s a színműveit követő botrányok miatt vált ismertté. A társadalmi konvenciók mögött meghúzódó, gyakran elfojtott, más és más módon felszínre törő, s az író tolla hegyén leplezetlenül feltárulkozó szexualitás jelentik a most közölt novellák, valamint a hozzájuk csatolt néhány versnek is a közös alapját. Az olykor tragikus elemeket is megjelenítő, máskor szentimentálisan lírai, bár többnyire ötletesen fordulatos és minden esetben indiszkrét cselekmény mozgatórugóit mintegy belülről ismerjük meg: egy-egy szereplő elbeszéléséből. A kötet értékét emeli, hogy az eredeti műveket Karinthy Frigyes és Tandori Dezső tolmácsolásában ismerheti meg a magyar olvasóközönség.

Ára: 2000.- Ft
1404219214_passuth_laszlo_negy_szel_erdelyben.jpg
Passuth László: Négy szél Erdélyben

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1975
Oldalszám: 521
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A Négy szél Erdélyben a XVI. század Erdélyét mutatja be, s bár elsősorban egy kis fejedelemséget szorongató problémákkal ismertet meg bennünket, jelentős részlete annak a nagyigényű korképnek, mely Passuth Lászlónak a XVI. és XVII. század Európájáról szóló regényeiben összefüggően kirajzolódik. A regény Erdély önállósodási törekvését az európai politikai élet bonyolult összefüggéseiben láttatja. Erdély történelmének néhány évéről szól, arról a néhány évről, mely Báthory István fejedelemmé választásától megkoronázásáig, a lengyel királyok rezidenciájába való bejutásáig eltelik. Ez a rövid időszak rendkívüli jelentőségű az erdélyi fejedelemség kialakításának történetében. Mindaz, amit később Bethlen Gábor a XVII. században megvalósított, már ekkor elkezdődött: sikerült Erdélynek bizonyos önállóságot biztosítani, és ha ideiglenesen is, de megszilárdult a központi hatalom. Passuth László mindezt egy történész pontosságával és felkészültségével, történelmi dokumentumok alapján mondja el, de a mű mégsem száraz történelemkönyv, hanem érdekes regény, melyben az író történelmi figurákat állít talpra, hogy aztán megmutassa eleven sorsukat, igaz emberi arcukat.

Ára: 1200.- Ft
1404219331_nagy_laszlo_versek_es_versforditasok.jpg
Nagy László: Versek és versfordítások I-III.

Kiadó: Magvető Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1981
Oldalszám: 757 + 745 + 796
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

1. kötet: Összegyűjtött versek 1944-1977
2. kötet: Versfordítások 1957-1977
3. kötet: Bolgár népköltészet – Délszláv népköltészet – Albán népköltészet – Magyarországi cigány népköltészet – Udmurt, nyenyec, vogul, csuvas népköltészet

Ára: 3800.- Ft
1404219425_brody_sandor_feher_konyv_01.jpg
Bródy Sándor: Fehér könyv 1900

Bródy Sándor magánkiadásban megjelentetett havi irodalmi és publicisztikai folyóiratának 1900-as eredeti, teljes évfolyama, könyv alakban. (12 kötet.) Népi szőttes bevonatú díszdobozban.

Állapot: jó; a kötetek itt-ott kopottak, lapjaik megsárgultak.

Ára: 32000.- Ft

KÖNYVEK – SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

1404219736_chandler_raymond_a_kicsi_nover.jpg
Raymond Chandler: A kicsi nővér

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1968
Sorozatcím: Albatrosz Könyvek
Oldalszám: 330
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: szórakoztató irodalom

Miért fordul Los Angelesben magánnyomozóhoz a kicsi nővér, ez a szokatlan nevű, gyanús viselkedésű kansasi lány? Mi köze van a gyönyörű és ünnepelt hollywoodi filmszínész-nőnek a sorozatosan elkövetett Jégcsákányos gyilkosságokhoz? Ki öli meg szeretőjét, az álnéven élő, közismert gengsztervezért? Az életveszélyes kockázatok és a rengeteg bonyodalom ellenére mindezt megfejti Chandler világhírű és nálunk is népszerű figurája, Philip Marlowe, a kesernyés humorú, romantikus szívű mesterdetektív.

Ára: 800.- Ft

FILMEK

1404219822_saigon_a_tiltott_zona.jpg
Saigon a tiltott zóna (DVD)

Film hordozója/Format: DVD
Előadó, főszereplő, rendező/Actor(s), performer(s), directed by: Willem Dafoe, Gregory Hines; Christopher Crowe
Kiadó/Label: Fantasyfilm
Megjelenés helye/Country: Hungary
Megjelenés éve/Released: 1988 (2012)
Sorozat/Series: Hollywood Movie Classics
Stílus/Style: játékfilm
Játékidő (perc)/Duration: 100 perc/min
Minőség/Condition: jó/good M–

Az amerikai fennhatóság alatt álló Saigonban sorozatgyilkos szedi áldozatait a vietnami prostituáltak között. Egy nyom az amerikai hadsereg egy magas rangú tisztjére tereli a gyanút, ezért a katonai rendőrséget bízzák meg az ügy felderítésével. McGriff és Perkins nyomozóknak jut az a nem igazán hálás feladat, hogy egy szinte teljhatalommal bíró ezredest próbáljanak meg a rács mögé dugni. Nem is mennek simán a dolgok. Hullanak a szemtanúk, gyarapodnak az áldozatok és a nyomozók életét is olcsón mérik.

Ára: 800.- Ft
1404219926_az_emlekmas.jpg
Az emlékmás – Totall Recall (DVD)

Film hordozója/Format: DVD
Előadó, főszereplő, rendező/Actor(s), performer(s), directed by: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone; Paul Verhoeven
Kiadó/Label: Mirax
Megjelenés helye/Country: Hungary
Megjelenés éve/Released:
Sorozat/Series:
Stílus/Style: sci-fi
Játékidő (perc)/Duration: 109 perc/min
Minőség/Condition: jó/good M–

A XXI. században vagyunk. Doug Quaid-et olyan különleges eljárásnak vetik alá, amellyel a férfi emlékeit összekuszálják. Így akarják megakadályozni, hogy emlékezzen arra, amire nem kellene. Egy napon azonban Quaid mégis ráébred arra, hogy ki is ő valójában. Ez a felismerés arra készteti, hogy a Marsra utazzon és ott felvegye a harcot egy kíméletlen gengszterrel, aki romba döntötte életét. A bolygóra érve azonnal feltűnik neki, hogy a bűnöző is felkészült már érkezésére. Quaid-nek rá kell jönnie arra, hogy senkiben sem bízhat, mert szinte mindenki az életére tör. Menekülnie kéne, de a bosszú visszatartja és felveszi a harcot a kegyetlen gonosztevővel...

Ára: 1000.- Ft

HANGLEMEZEK – KLASSZIKUS ZENE

1404220023_fischer_annie_mozart_c-dur_zongoraverseny.jpg
Fischer Annie – W. A. Mozart: C-dúr zongoraverseny

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Qualiton
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released:
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good VG+

W. A. Mozart: C-dúr zongoraverseny / Klavierkonzert C-dur (K. 467)

C-dúr fantázia és fuga / Fantasie und Fuge C-dur (K. 394)

Fischer Annie – zongora
A Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara / Symphonieorchester des Ungarischen Rundfunks und Fernsehens

Vezényel / dirigent: Lukács Ervin

Ára: 3000.- Ft
1404220063_mahler_gustav_des_knaben_wunderhorn.jpg
Gustav Mahler: Des Knaben Wunderhorn

A fiú csodakürtje. Dalok szólóhangra zenekari kísérettel

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Hungaroton
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1980
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good VG+

Wo die schönen Trompeten blasen / Hol a sok szép trombita zeng / Where the Proud Trumpets Blow
Rheinlegendchen / Kis rajnai legenda / Rhine Legend
Trost im Unglück / Vigasz a bajban / Comfort in Misfortune
Lob des hohen Verstandes / A szakértelem dicsérete / In Praise of Lofty Intellect
Verlorene Müh / Hiú erőlködés / Wasted Effort
Des Antonius von Padua Fischpredigt / Páduai Szent Antal beszéde a halakkal / St. Anthony of Padua's Sermon to the Fishes

Revelge / Riadó / The Dead Drummer
Der Schildwache Nachtlied / A silbak éji dala / Sentinel's Night Song
Wer hat dies Liedlein erdacht? / Ki műve e dalocska? / Who Made Up This Little Ditty?
Das irdische Leben / A földi élet / Earthly Life
Lied des Verfolgten im Turm / Az üldözött dala / Song of the Prisoner in the Tower
Der Tambourg 'sell / A szegény tamburlegény / The Drummer Boy

Andor Éva – szoprán
Gáti István – bariton
A Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara / Budapest Symphony Orchestra, vezényel / conducted by Lehel György

Ára: 1110.- Ft

HANGLEMEZEK – ROCKZENE

1404220139_beatles_the_the_lost_tapes.jpeg
The Beatles – The Lost Tapes

Hangzó típusa/Format: CD
Kiadó/Label:
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 2003
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good VG+

Watching Rainbows
Commonwealth
Get Back
For You Blue
I Lost My Little Girl
Maggie Mae / Fancy Me Chances
Wake Up In The Morning
Rocker / Save The Dance For Me
Mad Man Coming
Take This Hammer
Suzie's Parlour
Jamming With Heather
Oh I Need You
Polythene Pam
Take Me Home / A Quick One
Gilly Gilly Ossenfeffer Katzeneleen Bogen By The Sea
House Of The Rising Sun
Hole In The Heart
When I'm 64
Gimme Some Truth
Gone Gone Gone
Sausages And French Fries / Early In The Morning / Hi Ho Silver
Harry Pinsker
New Song Medley

Ára: 5500.- Ft
1404220171_hendrix_jimi_midnight_lightning.jpeg
Jimi Hendrix – Midnight Lightning

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Polydor
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1975
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Thrashman
Midnight Lightning
Hear My Train A Coming
Gypsy Boy

Blue Suede Shoes
Machine Gun
Once I Had A Woman
Beginnings

Ára: 2500.- Ft
1404220203_dio_the_last_in_line.jpeg
Dio – The Last In Line

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Polygram
Megjelenés helye/Country: Greece
Év/Released: 1984
Stílus/Style: rock, heavy metal
Minőség/Condition: jó/good

We Rock
The Last In Line
Breathless I Speed At Night
One Night In The City

Evil Eyes
Mystery
Eat Your Heart Out
Egypt (The Chains Are On)

Ára: 2500.- Ft
1404220234_black_sabbath_sabbath_bloody_sabbath.jpeg
Black Sabbath: Sabbath Bloody Sabbath

Hangzó típusa/Format: CD
Kiadó/Label: Castle Communications
Megjelenés helye/Country: France
Év/Released: 1980 (1986)
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good VG+

Sabbath Bloody Sabbath
A National Acrobat
Fluff
Sabbra Cadabra
Killing Yourself To Live
Who Are You?
Looking For Today
Spiral Architect

Ára: 1800.- Ft
1404220264_queen_a_day_at_the_races.jpeg
Queen – A Day At The Races

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Electrola
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1976
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Tie Your Mother Down
You Take My Breath Away
Long Away
The Millionaire Waltz
You And I

Somebody To Love
White Man
Good Old-Fashioned Lover Boy
Drowse
Teo Torriatte (Let Us Cling Together)

Ára: 3500.- Ft
1404220298_santana_santana_i.jpeg
Santana – Santana I.

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: CBS
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1969
Stílus/Style: rock, jazz
Minőség/Condition: jó/good

Waiting
Evil Ways
Shades Of Time
Savor
Jingo
Persuasion
Treat
You Just Don't Care
Soul Sacrifice

Ára: 4500.- Ft
1404220334_eagles_their_greatest_hits.jpeg
Eagles – Their Greatest Hits 1971-1975

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Supraphon
Megjelenés helye/Country: Czechoslovakia
Év/Released: 1984
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Take It Easy
Witchy Woman
Lyin' Eyes
Already Gone
Desperado

One Of These Nights
Tequila Sunrise
Take It To The Limit
Peaceful, Easy Feeling
Best Of My Love

Ára: 3000.- Ft
1404220360_guns_n_roses_sympathy_for_the_devil.jpeg
Guns 'n' Roses – Sympathy For The Devil

Hangzó típusa/Format: maxi CD
Kiadó/Label: Geffen Records
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1994
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good VG+

Sympathy For The Devil (LP Version)
Escape To Paris (LP Version)

Ára: 1500.- Ft
1404220395_jagger_mick_she's_the_boss.jpeg
Mick Jagger – She's The Boss

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Columbia
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 1985
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Lonely At The Top
1/2 A Loaf
Running Out Of Luck
Turn The Girl Loose
Hard Woman

Just Another Night
Lucky In Love
Serets
She's The Boss

Ára: 2500.- Ft
1404220439_pink_floyd_the_dark_side_of_the_moon.jpeg
Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: The Gramophone Company Of India
Megjelenés helye/Country: India
Év/Released: 1973
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good G+

Speak To Me
Breath In The Air
On The Run
Time
The Great Gig In The Sky

Money
Us And Them
Any Colour You Like
Brain Damage
Eclipse

Ára: 2000.- Ft
1404220472_bad_company_straight_shooter.jpg
Bad Company – Straight Shooter

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Jugoton
Megjelenés helye/Country: Yugoslavia
Év/Released: 1975
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good VG+

Good Lovin' Gone Bad
Feel Like Makin' Love
Weep No More
Shooting Star

Deal With The Preacher
Wild Fire Woman
Anna
Call On Me

Ára: 2500.- Ft
1404220503_rush_a_show_of_hands.jpeg
Rush – A Show Of Hands 1-2.

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: RTB Records
Megjelenés helye/Country: Yugoslavia
Év/Released: 1989
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

The Big Money
Subdivisions
Marathon

Turn The Page
Manhattan Project
Mission

Distant Early Warning
Mystic Rhythms
Witch Hunt
The Rhythm Method

Force Ten
Time Stand Still
Red Sector A
Closer To The Heart

Ára: 5000.- Ft

HANGLEMEZEK – POPZENE

1404220571_blondie_the_best_of_blondie.jpeg
Blondie – The Best Of Blondie

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Chrysalis
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1981
Stílus/Style: pop
Minőség/Condition: jó/good VG+

Heart Of Glass
Denis
The Tide Is HIgh
In The Flesh
Sunday Girl
Dreaming
Hangong On The Telephone

Rapture
Picture This
Union City Blue
(I'm Always Touched By Your) Presence Dear
Call Me (Theme From American Gigolo)
Atomic
Rip Her To Shreds

Ára: 2500.- Ft
1404220649_lewis_huey_and_the_news_fore.jpeg
Huey Lewis And The News – Fore!

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Chrysalis
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 1986
Stílus/Style: pop, rock
Minőség/Condition: jó/good

Jacob's Ladder
Stuck With You
Whole Lotta Lovin'
Doing It All For My Baby
Hip To Be Square

I Know What I Like
I Never Walk ALone
Forest For The Trees
Naturally
Simple As That

Ára: 3000.- Ft
1404220682_police_ghost_in_the_machine.jpg
The Police – Ghost In The Machine

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: RTB Records
Megjelenés helye/Country: Yugoslavia
Év/Released: 1981
Stílus/Style: rock, new wave
Minőség/Condition: jó/good

Spirits In The Material World
Every Little Thing She Does Is Magic
Invisible Sun
Hungry For You (J'aurais toujour faim de toi)
Demolition Man

Too Much Information
Rehumanize Yourself
One World (Not There)
Omegaman
Secret Journey
Darkness

Ára: 1900.- Ft
1404220716_stevens_cat_izitso.jpg
Cat Stevens – Izitso

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: A&M Records
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 1977
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Old Schoolyard
Life
Killin' Time
Kypros
Bonfire

To Be A Star
Crazy
Sweet Jamaica
Was Dog A Doughnut
Child For A Day

Ára: 4500.- Ft

Nyitvatartás

1343312092_hollywood.jpg
MOSTANSÁG A "VILÁGJÁRVÁNY" KÖZEPETTE A RENDELKEZÉSEK SZERINT VAGYUNK ZÁRVA ILLETVE NYITVA! Normális esetben így vagyunk nyitva: június 15-től – szeptember végéig: Hétfő – Péntek: 8.30 – 12 | 16 – 18:30 Szombat: 8.30 – 14 Vasárnap: zárva (de esetleg nyitva) (Előfordul, hogy a boltajtón ki van írva: Rögtön Jövök – ilyenkor be lehet csengetni, mert nyitva vagyunk.) október végétől – június 15-ig: Hétfő: zárva Kedd – Péntek: 10 – 13 | 14 – 17 Szombat: 10 – 12 Vasárnap: zárva (Sürgős esetben, telefonhívásra is kinyitunk. Ha a kiírt Nyitvatartás ellenére nem vagyunk nyitva, akkor kinyitunk máskor. Mert le- het, hogy a Nyitvatartáson kívüli időben is kinyitunk, meg az is lehet, hogy Zárva tartunk! Minden a körülményeken múlik.) Megértésed és az együttműködést köszönjük! A NYITVATARTÁSUNKKAL KAPCSOLATBAN KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJ TELEFONON VAGY AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN!
 

HANGLEMEZBORÍTÓK

1413379039_p8010464.jpg
Külső és belső lemeztasakokra rendelést felveszünk! Fehér papír, karton külső lemezborító és fehér papír könnyű belső lemeztasak kapható.
 

Csomagpont

1387294883_salas_csomagpont_oldalsav.jpg
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! Átadóhely webáruházaknak, futárszolgálatoknak, magánszemélyeknek!
 

Hogyan keressél...

a webáruházban? A keresés jelenleg átalakítás alatt áll! A kereséshez segítséget találsz a felső sorban, az Info menüpontban, vagy:
 

Csipkemánia!

1366992342_csipke_illusztracio_oldalsav.jpg
Olvasson a csipkekészítés történetéről és válogasson szépséges, kézzel horgolt termékeinkből!