Május

KÖNYVEK

Szépirodalom

1399471009_zrinyi_miklos_szigeti_veszedelem_roviditett.jpg
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem / Az török áfium ellen való orvosság

Mindkét mű rövidített kiadásban.

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1972
Sorozatcím: Diákkönyvtár
Oldalszám: 181
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a margókon bejegyzésekkel.

Alaptematika: irodalom

Ára: 400.- Ft
1399471359_sienkiewicz_henryk_tuzzel-vassal.jpg
Henryk Sienkiewicz: Tűzzel-vassal I-II.

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1980
Sorozatcím: A világirodalom remekei
Oldalszám: 346 + 339
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A trilógia kötetei a viszályoktól, anarchiától beteg 17. századi lengyel Nemesi Köztársaság korába, három jelentős háború történetébe viszi az olvasót. A Tűzzel-vassal cselekménye a fellázadt kozákok elleni harcokat, az Özönvíz a svéd hódítók elleni háborút, A Kislovag a délről és keletről betörő törökök és tatárok támadását öleli fel. A három könyv a történelem – az 1600-as évek három háborúja – folyamatosságával vissza-visszatérő alakok rendjével kapcsolódik egymáshoz, azonban mindegyik önállóan is olvasható. A mű regénnyé formálódott nemzeti eposz, melynek írói feladatvállalása: felmutatni egy nagy történelmi megpróbáltatás hőseit, erényeit – bűneit, tanulságként, lelkesítőleg.
A lengyel író ebben a regényében az ukrán-lengyel háborút, a Hmelnyickij-felkelés eseményeit festi. Szélsőségekkel teljes időszak volt ez, csupa kegyetlen küzdelem, vereség és diadal. Örökre az emlékezetünkbe vésődik a rettenthetetlen Skrezetuski kapitány, a csodálatos szépségű és tisztaságú szerelmes, Helena, a félelmetes erejű Podbipieta, a lengyel köztudatban azóta már fogalommá lett garabonciás Zagloba…
A romantikus túlzások, a lengyel nemesi világ idealizálása ellenére a Nobel-díjas író felejthetetlen figurákat alkotott, műve izgalmas, mesteri szerkezetű regény.

[Ára: 1200.- Ft
1399471814_erdos_renee_lysias.jpg
Erdős Renée: Lysias

Kiadó: Ecclesia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Oldalszám: 459
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom, vallás

Ez a könyv, Erdős Renée legkiválóbb regényírói alkotása Lysiasnak, a Krisztus-korabeli görög ifjúnak mozgalmas életéről szól. Az igazság és a tudás szomjától hajtva Lysias elhagyja hazáját, Rhodos szigetét, és újabb utazások során igyekszik fellelni és megvalósítani a személyes kapcsolatokban, barátságokban és szerelmekben megismert eszméket és eszményeket. Míg végül Jeruzsálemben találkozik Jézussal. A külső történés felszíni rétege alatt azonban egy lélek utazásáról szól a filozófia - pontosabban az emberi lét - tulajdonképpen egyetlen életbevágóan fontos problémája körül: van-e Isten, milyen az Isten?

Ára: 1000.- Ft
1399472028_gary_romain_lady_l.jpg
Romain Gary: Lady L.

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1971
Sorozatcím: Európa Zsebkönyvek
Oldalszám: 164
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a borító kicsit szakadt.

Alaptematika: irodalom

Lady L., az előkelő angol arisztokrata hölgy, ódon kastélya csodálatos termeiben ünnepli nyolcvanadik születésnapját. A díszes családi összejövetelt váratlan esemény zavarja meg: közlik a bájos és akaratos francia származású Lady L.-lel, hogy ötezer holdas parkja szélén álló kerti házát le kell bontani, mert az állam kisajátítja ezt a területet. Lady L. felháborodva tiltakozik ellene, majd karon fogja hűséges rajongóját, a híres „Koszorús Költőt”, és lassan sétálgatva a házacska felé, bevallja neki ellenkezése okait és rugóit. A vallomás – az egykori párizsi kurtizán izgalmas és váratlan fordulatokban bővelkedő élettörténete – nemcsak az angol királyi ház „Koszorús Költőjét” döbbenti meg, hanem az egész álszenteskedő és erkölcseire oly büszke, sznob angol uralkodóosztályt.

Ára: 650.- Ft
1399472339_ottlik_geza_iskola_a_hataron.jpg
Ottlik Géza: Iskola a határon

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1968
Sorozatcím: A Magvető és a Szépirodalmi Könyvkiadó zsebkönyvtára
Oldalszám: 401
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Az Iskola a határon-t például nem akármilyen olvasók értették félre. Az rendben van, hogy az olvasók java része úgy olvassa, hogy milyen érdekes, milyen izgalmas, és főleg, hogy mi lesz a vége. Csakhogy (...) sajnos kétszer, sőt háromszor is el kell olvasni valamit - így teszek én, és így tesznek író barátaim is: tulajdonképpen a kedvenc könyveinket olvassuk állandóan, újra meg újra. Mindig valami újat talál bennük az ember, s éppen a mese, a cselekmény az, amely ilyenkor lehullik a műről, mert az ember már nem várja izgatottan, hogy mi fog történni. S a mese helyett érvényesül a sokkal döntőbb, ami sohasem témája vagy tárgya a regénynek - de maga a mű. Sokan, a kritikusok is, összetévesztik ezt a kidolgozás finomságával vagy a külső formával, technikával - holott ami végül is igazán ér valamit az ember írásművében, az csakis így, ezen a réven kerül bele, azaz sohasem tudatos szándékkal, hanem véletlenül, szerencsével – kegyelemből.

Ára: 1200.- Ft
1399474043_bulgakov_mihail_a_feher_garda.jpg
Mihail Bulgakov: A Fehér Gárda

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1983
Sorozatcím: A Világirodalom Remekei
Oldalszám: 275
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A fehér gárda egy családregény keretében a forradalom és a polgárháború viharos eseményeit idézi fel. A cselekmény színhelye a Város – azaz Kijev –, amely számtalanszor cserélt gazdát abban az időben. A három Turbin testvér – Alekszej, a katonaorvos, a bájos Jelena, az elvtelen Talberg báró felesége, és a kamasz Nyikolka, a hadapród – a krémszín függönyös, lakályos otthon menedékében próbálja kivárni, míg a vihar elvonul felette. Meggyőződéses monarchisták, hisznek az adott szó becsületében, kulturált polgári életük nyugalmát féltik az új rendtől. Az élet szertefoszlatja hamis illúzióikat: tanúi és szenvedő részesei lesznek a fehér gárda összeomlásának. A Turbin fivérek e viharos napokban találkoznak Irinával és Julijával, akikkel egy tisztult légkörben kezdhetnek majd új életet…

Ára: 700.- Ft
1399475240_balzac_honore_de_huhogok.jpg
Honoré de Balzac: Huhogók

Avagy Bretagne 1799-ben

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1982
Sorozatcím: A világirodalom remekei
Oldalszám: 309
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Baljós bagolyrikoltozás hangzik az éjben, megelevenednek a festőien zordon sziklák, a sötét erdők, a sűrű rekettyések: fegyver csillan a holdfényben, és a „huhogók” támadásra indulnak a köztársaság ellen…

De a huhogók lobbanékony vezérét nemcsak a kékek támadják meg, hanem más veszedelem is fenyegeti: gúzsba köti és szerelmével teszi ártalmatlanná az ellenállhatatlanul bájos Marie de Verneuil, a bátor republikánus lány, aki szintén megperzselődik a szenvedély tüzében. Kettőjük sorsa összefonódik a belháború izgalmas fejleményeivel és egy egész történelmi forduló társadalmi eseményeivel.

Ára: 700.- Ft
1399476032_solohov_mihail_csendes_don_2.jpg
Mihail Solohov: Csendes Don I-II.

Kiadó: Európa Könyvkiadó – Kárpáti Kiadó
Kiadás helye: Budapest – Ungvár
Kiadás éve: 1966
Oldalszám: 951 + 1105
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a védőborító hiányzik. Az elején ajánlással.

Alaptematika: irodalom

„A már életében klasszikussá vált, Nobel-díjas orosz író világhírű alkotása ez a regény. A mű szétfeszítve a szokásos családregények kereteit, a korszak hatalmas panorámáját bontakoztatja ki, de a kompozíció középpontjában mindig a Melehov család áll, sorsukon át a történelem végső tanulságait összegezi az író.
A doni puszták kozákságának balladai szépségű regényeposzáról írja Radnóti Miklós: »Érzelmességtől mentes, pontos és kemény líraiságában szinte egyedülálló, valóságábrázoló erejének titka pedig tapintatos aprólékosságában rejlik… mely az ábrázolás hitelét szolgálja«”.

Ára: 1200.- Ft

Történelem

1399473545_nemeskurty_istvan_a_koszivu_ember_unokai.jpg
Nemeskürty István: A kőszívű ember unokái

A kiegyezés utáni első nemzedék (1867-1896)

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1987
Oldalszám: 287
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: történelem

„Jelen munkám egy olyan, szürkének tetsző vagy inkább az utókor által annak ábrázolt jóléti korszak kurta negyedszázadáról elmélkedik, amely ráadásul egybe is olvad az azt követő másik, még kurtább negyedszázaddal, mely a milleniumtól Ausztria-Magyarország bukásáig terjed. Ennek az 1867-1896 között eltelt időnek nincsenek szenzációi, még kevésbé nemzeti drámái vagy tragédiái, így hát nincsenek döntést igénylő nagy pillanatai sem. Nincsenek? Hiszen itt van Bosznia-Hercegovina katonai megszállása, a tiszaeszlári vérvádper, a trónörökös erőszakos halála...

Könyvem azt vizsgálja: a kiegyezés pillanatában felnőtté vált nemzedék, a levert forradalomban részt vett, majd a szükségszerűséget elismerő és ezért a kiegyezés művét megalkotó atyák (ők a kőszívű ember fiai) – egy Andrássy, egy Eötvös, egy Deák, sőt egy Tisza Kálmán – fiai (vagyis a kőszívű ember unokái) mit tettek a kiegyezés művének érvényesítése terén? Milyen utat jártak, merrefelé vitték az ország szekerét? Meghatározták-e az ország sorsát és miképpen?

Mindent egybevetve: úgy tűnik, hogy a mi huszadik századi magyar sorsunk a múlt század utolsó évtizedében dőlt el.

Fennmaradhatott volna Ausztria-Magyarország, ha egy Deák-Andrássy-Eötvös-szellemiségű szabadelvű kormányzat marad hatalmon? Ha egységes és ütőképes, létében nem vitatott hadsereg van? Elkerülhető lett volna az első világháború? A birodalomban utódállamokra bomlása, Magyarország megcsonkítása?” – Nemeskürty István

Ára: 680.- Ft

Lelki élet

1399474611_ii_janos_pal_minden_napra_egy_ima.jpg
II. János Pál: Minden napra egy ima. Imádságok az év 365 napjára

Kiadó: JLX Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 408
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: vallás

II. János Pált (Karol Józef Wojtylát – 1920-2005), az első lengyel származású pápát, nem véletlenül nevezték a „remény pápájának”. Azok is tisztelték, s azokhoz is szólt, akik nem voltak a katolikus egyház tagjai. Karizmatikus egyéniségéből sugárzott a béke, a szeretet, az egyszerűség és a bölcsesség. Ez a könyv az év 365 napjára és az ünnepekre kínál mindennapi imádságot, olvasmányt, elmélkedést. Maga a szentatya szólt hozzánk mindenről, ami fontos lehet az emberek válságoktól, háborúktól, viszályoktól gyötört életében. Ezzel a naponta két-három percet igénylő olvasmánnyal, mely útravalót, szellemi töltést és távlatot ad a köznapokhoz és az ünnepekhez, lélekemelő élményként olyan szívből jövő, egyszerű szavakkal szólt hozzánk, mint Jézus. A Mester nem tanítani akart, hanem segíteni. Ez a „pápai kalendárium” naponta néhány perc szellemi együttlétet jelent II. János Pál pápával, Krisztus földi helytartójával. E könyv esztendőről esztendőre útitársunk marad.

Ára: 1200.- Ft

Szórakoztató irodalom

1399471220_cook_robin_szoktetes.jpg
Robin Cook: Szöktetés

Kiadó: I.P.C. Könyvek Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2000
Sorozatcím: I.P.C. Könyvek
Oldalszám: 397
Nyelv: magyar
Állapot: jó; újszerű.

Alaptematika: szórakoztató irodalom, krimi, fantasy

Az Invázió sikerén felbuzdulva Robin Cook ismét egy új világba kalauzolja el olvasóit. Ez a könyve ötvözi az orvosi krimik izgalmát azzal a megrázó lehetőséggel, hogy egy idegen faj jelenik meg bolygónkon. Még nyomdába sem került a regény, s már készül belőle a film.

Ára: 850.- Ft
1399475754_doyle_arthur_conan_a_satan_kutyaja.jpg
Arthur Conan Doyle: A Sátán kutyája

Kiadó: Móra Ferenc Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1980
Sorozatcím: Delfin könyvek
Oldalszám: 208
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a lapok széle foltos.

Alaptematika: szórakoztató irodalom, krimi, ifjúsági irodalom

Sir Henry, a baskerville-i kastély Amerikából hazatért ifjú örököse nagybátyja rejtélyes halálának okait szeretné felderíteni a legendás londoni detektív, Sherlock Holmes és elmaradhatatlan társa, Dr. Watson segítségével. Egy ördögi körülmények között fel-felbukkanó fekete véreb, egy komornyik, majd egy szökött fegyenc a gyanú tárgya, de Holmes nem az az ember, aki nem jár végére a dolgoknak... Arthur Conan Doyle halhatatlan remekműve nemcsak a krimiirodalom egyes számú klasszikusa, melyben a bűnök bűne, a rafinált, hidegvérű, szándékos emberölés egy zseniális elme segítségével lepleződik le, hanem a fegyelmezett gondolkodás magasiskolája is.

Ára: 500.- Ft
1399476323_wouk_herman_kivul-belul.jpg
Herman Wouk: Kívül-belül

Kiadó: Új Esély Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1994
Oldalszám: 614
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a könyv kiszakadt a borítójából.

Alaptematika: szórakoztató irodalom

A Kívül-belül lenyűgöző, bölcs, könnyfakasztóan humoros és sírnivalóan megindító családregény, amely feltárja az Olvasó előtt az amerikai zsidóság életét és életérzését, az emigránsok gyermekeinek vívódását őseik kultúrája és az új világ ábrándjának ragyogó kísértései közt.

Ára: 990.- Ft

HANGLEMEZEK

Klasszikus zene

1399471629_brahms_konzert_fur_klavier_und_orchester_nr_1.jpg
Johannes Brahms: Konzert für Klavier und Orchestra Nr. 1 d-moll op. 15

Claudio Arrau (klavier), Philharmonia Orchester London, conductor: Carlo Maria Giulini

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Eterna
Megjelenés helye/Country: Germany (DDR)
Év/Released: 1973
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good

Ára: 2900.- Ft
1399471906_szekely_mihaly_sings.jpg
Székely Mihály – Sings

A Magyar Állami Operaház zenekara, vezényel: Varga Pál; Németh Amadé; Lukács Miklós; Komor Vilmos

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Qualiton
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released:
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good

Leporello két áriája A Don Juan című operából
Ozmin két áriája a Szöktetés a szerájból című operából
Rágalom ária a Sevillai borbély című operából
Rocco áriája a Fidelio című operából
Fülöp áriája a Don Carlos című operából

Ára: 600.- Ft
1399473372_beethoven_ludwig_van_missa_solemnis_klemperer.jpg
Ludwig van Beethoven: Missa solemnis 1-2.

Vezényel / conducted by: Otto Klemperer

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Hungaroton
Sorozat/Series: The Klemperer Edition
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1966
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good VG+

Missa solemnis – D-dúr mise, Op. 123
I. Kyrie
II. Gloria

III. Credo

IV. Sanctus – Benedictus

V. Agnus Dei

Elisabeth Söderström – szoprán
Marga Höffgen – alt
Waldemar Kmentt – tenor
Martti Talvela – basszus

New Philharmonia Chorus (Karigazgató / dirigent: Wilhelm Pitz)
New Philharmonia Orchestra
Vezényel / conducted by: Otto Klemperer

Ára: 2800.- Ft
1399475867_liszt_ferenc_orchestral_songs.jpg
Liszt Ferenc: Orchestral Songs – Zenekari dalok

Magyar Állami Hangversenyzenekar / Hungarian State Orchestra, vezényel / conducted by Kórodi András

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Hungaroton
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1986
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good VG+

Die Loreley (Szöveg / words by Heinrich Heine)
Jeanne d'Arc a máglyán / Jeanne d'Arc au bûcher / Jeanne d'Arc at the Stake (Szöveg / words by Alexandre Dumas Sr.)
Mignon dala / Mignons Lied / Mignon's Song (Szöveg / words by Johann Wolfgang Goethe)

Három dal Schiller Tell Vilmos című drámájából / Drei Lieder aus Schillers Wilhelm Tell / Three songs from Wilhelm Tell by Schiller
– A halászfiú / Der Fischerknabe / The Fischer-lad
– A pásztor / Der Hirt / The Shepherd
– Az alpesi vadász / Der Alpenjäger / The Alpine Hunter
A három cigány / Die drei Zigeuner / The Three Gypsies

Tokody Ilona – szoprán (A/1)
Takács Tamara – mezzoszoprán (A/2)
Takács Klára – mezzoszoprán (A/3)
Molnár András – tenor (B/1)
Sólyom-Nagy Sándor – bariton (B/2)

Dőry Zoltán – hegedű (B/2)

Magyar Állami Hangversenyzenekar / Hungarian State Orchestra, vezényel / conducted by Kórodi András

Ára: 700.- Ft
1399476776_kocsis_zoltan_chopin_osszes_keringoje.jpg
Kocsis Zoltán – Chopin összes keringője / Chopin – The Complete Waltzes

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Hungaroton
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1983
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good

Digital recording.

Esz-dúr keringő Op. 18 BI-62 – "Valse brillante" in E flat major
Asz-dúr keringő Op. 34 No. 1 BI-94 – "Grande valse brillante" in A flat major
a-moll keringő Op. 34. No. 2 BI-64 – "Grande valse brillante" in A minor
F-dúr keringő Op. 34 No. 3 BI-118 – "Grande valse brillante" in F major
Asz-dúr keringő Op. 42 BI-131 – Waltz in A flat major
Desz-dúr keringő Op. 64 No. 1 BI-164 – Waltz in D flat major
cisz-moll keringő Op. 64 No. 2 BI-164 – Waltz in C sharp minor
Asz-dúr keringő Op. 64 No. 3 BI-164 – Waltz in A flat major

Asz-dúr keringő (Op. posth. 69 No. 1) BI-95 – Waltz in A flat major (A kézirat szerinti változat / Autograph version)
h-moll keringő (Op. posth. 69 No. 2) BI-35 – Waltz in B minor (A kézirat szerinti változat / Autograph version)
Gesz-dúr keringő (Op. posth. 70 No. 1) BI-92 – Waltz in G flat major (A kézirat szerinti változat / Autograph version)
f-moll keringő (Op. posth. 70 No. 2) BI-138 – Waltz in F minor (A kézirat szerinti változat / Autograph version)
Desz-dúr keringő (Op. posth. 70 No. 3) BI-40 – Waltz in D flat major (Fontana-változat / Fontana version)
Asz-dúr keringő BI-21 – Waltz in A flat major
E-dúr keringő BI-44 – Waltz in E major
e-moll keringő BI-56 – Waltz in E minor
a-moll keringő BI-150 – Waltz in A minor
Sostenuto, Esz-dúr BI-133 – Sostenuto in E flat major
Esz-dúr keringő BI-46 "Walzer" – Waltz in E flat major

Ára: 900.- Ft

Rockzene

1399472437_donovan_catch_the_wind.jpeg
Donovan – Catch The Wind

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Hallmark Records
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1965
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Catch The Wind
Candy Man
The Alamo
Sunny Goodge Street
Ramblin' Boy

Universal Soldier
Little Tin Soldier
Turquoise
Goldwatch Blues
The Ballad Of A Crystal Man

[Ára: 2000.- Ft
1399472767_u2_stuck_in_a_momentjpg.jpg
U2 – Stuck In A Moment You Can't Get Out Of

Hangzó típusa/Format: maxi CD
Kiadó/Label: Universal International Music
Megjelenés helye/Country: EU
Év/Released: 2001
Stílus/Style: rock, pop
Minőség/Condition: jó/good VG+

Stuck In A Moment You Can't Get Out Of
Big Girls Are Best
Beautiful Day (Quincey and Sonance Remix)

Ára: 1000.- Ft
1399473048_animals_before_we_were_so.jpg
Animals – Before We Were So Rudely Interrupted

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Polydor
Megjelenés helye/Country: Netherlands
Év/Released: 1977
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Brother Bill (The Last Clean Shirt)
It's All Over Now, Baby Blue
Fire On The Sun
As The Crow Flies
Please Send Me Someone To Love

Many Rivers To Cross
Just A Little Bit
Riverside County
Lonely Avenue
The Fool

Ára: 2000.- Ft
1399473154_spencer_davis_group_living_in_a_back_street.jpeg
Spencer Davis Group – Living In A Back Street

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Vertigo Records
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1974
Stílus/Style: blues rock
Minőség/Condition: jó/good

Living In A Back Street
One Night
Hanging Around
No Reason
Fastest Thing On Four Wheels

Back Street Boys
Another Day
Sure Need A Helping Hand
We Can Give It A Try
Party

Ára: 3000.- Ft
1399473266_squier_billy_don't_say_no.jpg
Billy Squier – Don't Say No

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Electrola
Megjelenés helye/Country: Netherlands
Év/Released: 1981
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

In The Dark
The Stroke
My Kinda Lover
You Kwon What I Like
Too Daze Gone

Lonely Is The Night
Whadda You Want From Me
Nobody Knows
I Need You
Don't Say No

Ára: 2500.- Ft
1399473636_cream_live_cream.jpeg
Cream – Live Cream

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: RSO Records
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1970
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

N.S.U.
Sleepy Time Time
Lawdy Mama

Sweet Wine
Rollin' And Tumblin'

Ára: 3600.- Ft
1399474164_roxy_music_flesh_&_blood.jpeg
Roxy Music – Flesh & Blood

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: STB Records
Megjelenés helye/Country: Yugoslavia
Év/Released: 1980
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

The Midnight Hour
Oh Yeah
Same Old Scene
Flesh And Blood
My Only Love

Over You
Eight Miles High
Rain Rain Rain
No Strange Delight
Running Wild

Ára: 1500.- Ft
1399474310_oldfield_mike_five_miles_out.jpeg
Mike Oldfield – Five Miles Out

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Jugoton
Megjelenés helye/Country: Yugoslavia
Év/Released: 1982
Stílus/Style: rock, electronic
Minőség/Condition: jó/good

Taurus II

Family Man
Orabidoo
Mount Teide
Five Miles Out

Ára: 1500.- Ft
1399475047_wakeman_rick_white_rock.jpg
Rick Wakeman – White Rock

The Original Motion Picture Soundtrack Of The Innsbruck Winter Olympic

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: RTB Records
Megjelenés helye/Country: Yugoslavia
Év/Released: 1977
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

White Rock
Searching For Gold
The Loser
The Shoot

Lax'x
After The Ball
Montezuma's Revenge
Ice Run

Ára: 4000.- Ft
1399475106_zz_top_afterburner.jpeg
ZZ Top – Afterburner

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Warenr Bros Records
Megjelenés helye/Country: Greece
Év/Released: 1985
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Sleeping Bag
Stages
Woke Uo With Wood
Rough Boy
Can't Stop Rockin'

Planet Of Women
I Got The Message
Velcro Fly
Dipping Low (In The Lap Of Luxury)
Delirious

Ára: 1000.- Ft
1399475381_cocker_joe_the_best_of_joe_cocker.jpeg
Joe Cocker – The Best Of Joe Cocker

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Cube Records
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1980
Stílus/Style: rock, soul
Minőség/Condition: jó/good

Feeling Alright
With A Little Help From My Friends
Darling Be Home Soon
The Letter
Delta Lady
Something To Say

High Time We Went
Black-Eyed Blues
I Can Stand A Little Rain
(That's What I Like) In My Woman
You Are So Beautiful
I Think It's Going To Rain Today
Guilty

Ára: 1500.- Ft
1399476656_creedence_clearwater_revival_more_creedence_gold.jpeg
Creedence Clearwater Revival – More Creedence Gold

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Fantasy Records
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 1973
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Hey Tonight
Run Through The Jungle
Fortunate Son
Bootleg
Lookin' Out My Back Door
Molina
Who'll Stop The Rain

Sweet Hitch-Hiker
Good Golly Miss Molly
I Put A Spell On You
Don't Look Now (It Ain't You Or Me)
Lodi
Porterville
Up Round The Bend

Ára: 3000.- Ft

Popzene

1399475529_sonny_&_cher_live.jpg
Sonny & Cher – Live

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Kapp Records
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 1971
Stílus/Style: pop
Minőség/Condition: jó/good

What Now My Love
The Beat Goes On
Once In A Lifetime
More Today Than Yesterday
Gotta Get You Into My Life
Someday (You'll Want Me To Want You)

Danny Boy
Laugh At Me
Something
Hey Jude
I Got You Babe

Ára: 3000.- Ft
1399476137_fleetwood_mac_the_golden_era_of_pop_music.jpeg
Fleetwood Mac – The Golden Era Of Pop Music 1-2.

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: CBS Records
Megjelenés helye/Country: Netherlands
Év/Released: 1972
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Black Magic Woman
Jigsaw Puzzle Blues
Stop Messin' Round
Doctor Brown
Evenin' Boogie
Albatross

Need Your Love So Bad
I've Lost My Baby
Coming Home
I Believe My Time Ain't Long
The Sun Is Shining
Rollin' Man

My Heart Beat Like A Hammer
Merry Go ROund
Long Grey Mare
Hellhound On My Trail
Shake Your Moneymaker
Looking For Somebody

No Place To Go
My Baby's Good To Me
I Loved Another Woman
Cold Black Night
The World Keep On Turning
Got To Move

Ára: 5000.- Ft

Nyitvatartás

1343312092_hollywood.jpg
MOSTANSÁG A "VILÁGJÁRVÁNY" KÖZEPETTE A RENDELKEZÉSEK SZERINT VAGYUNK ZÁRVA ILLETVE NYITVA! Normális esetben így vagyunk nyitva: június 15-től – szeptember végéig: Hétfő – Péntek: 8.30 – 12 | 16 – 18:30 Szombat: 8.30 – 14 Vasárnap: zárva (de esetleg nyitva) (Előfordul, hogy a boltajtón ki van írva: Rögtön Jövök – ilyenkor be lehet csengetni, mert nyitva vagyunk.) október végétől – június 15-ig: Hétfő: zárva Kedd – Péntek: 10 – 13 | 14 – 17 Szombat: 10 – 12 Vasárnap: zárva (Sürgős esetben, telefonhívásra is kinyitunk. Ha a kiírt Nyitvatartás ellenére nem vagyunk nyitva, akkor kinyitunk máskor. Mert le- het, hogy a Nyitvatartáson kívüli időben is kinyitunk, meg az is lehet, hogy Zárva tartunk! Minden a körülményeken múlik.) Megértésed és az együttműködést köszönjük! A NYITVATARTÁSUNKKAL KAPCSOLATBAN KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJ TELEFONON VAGY AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN!
 

HANGLEMEZBORÍTÓK

1413379039_p8010464.jpg
Külső és belső lemeztasakokra rendelést felveszünk! Fehér papír, karton külső lemezborító és fehér papír könnyű belső lemeztasak kapható.
 

Csomagpont

1387294883_salas_csomagpont_oldalsav.jpg
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! Átadóhely webáruházaknak, futárszolgálatoknak, magánszemélyeknek!
 

Hogyan keressél...

a webáruházban? A keresés jelenleg átalakítás alatt áll! A kereséshez segítséget találsz a felső sorban, az Info menüpontban, vagy:
 

Csipkemánia!

1366992342_csipke_illusztracio_oldalsav.jpg
Olvasson a csipkekészítés történetéről és válogasson szépséges, kézzel horgolt termékeinkből!