Október

KÖNYVEK – SZÉPIRODALOM

1412340483_greene_graham_a_tiszteletbeli_konzul.jpg
Graham Greene: A tiszteletbeli konzul

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1976
Sorozatcím: Európa Zsebkönyvek
Oldalszám: 297
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a borító kicsit foltos és megtört.

Alaptematika: irodalom

Graham Greene regényének színhelye ismét a szerző kedvelt Dél-Amerikája: a ködös, párás, forró trópus, a poros és unalmas kisváros. A fordulatos történet szinte napi aktualitású; akár hírlapi esemény is lehetne. A főhőst, a címben szereplő tiszteletbeli angol konzult gerillák rabolják el – tévedésből, az amerikai nagykövet helyett. Noha az elkeseredett forradalmárok tudták, hogy konzul „értéke” elenyésző a nagykövetéhez képest, nincs más választásuk, mint az ő személyét felhasználni céljaikra; kikényszeríteni a tábornoktól a bebörtönzött hazafiak szabadon bocsátását. A tiszteletbeli konzul akár összegezése is lehetne Greene életművének. A forradalmárrá lett volt papban; a forradalmakban csalódott, közönyössé züllött orvosban; és a részeges, vén konzulban Greene élesen és nagy erővel megrajzolt alakokat teremt, amelyek a regény végsőkig feszített nagy jeleneteiben könnyűszerrel képesek hordozni a szerző súlyos mondanivalóját: az elnyomottak jogairól, a szeretetről és a szerelemről, az élet és a halál értelméről.

Ára: 700.- Ft
1412340591_vidal_gore_teremtes.jpg
Gore Vidal: Teremtés

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1985
Oldalszám: 747
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a védőborító hiányzik.

Alaptematika: irodalom

A kitűnő amerikai író, Gore Vidal műveinek nagy része történelmi, áltörténelmi regény. A Teremtés az i. e. 6. században játszódik, s egy mesteri fogással az egész ókort végigpásztázza. Kitalált elbeszélő főhőse Kűrosz Szpatima, Zoroaszter unokája késő öregkorában, vakon, Artaxerxész perzsa király követeként Athénban diktálja le emlékezéseit, életének történetét unokaöccsének, a később nagy hírűvé vált Démokritosznak.
Amikor a diktálásba belekezdett, célja csak az volt, hogy kiigazítsa Hérodotosz munkájának tévedéseit, s megírja a perzsa háborúk történetét. Miközben azonban a történelem zűrzavarában próbált rendet teremteni, rádöbben, hogy életében voltaképpen egyetlen kérdés igzatta szüntelen: a Teremtés. S míg felvázolja Dareiosz és Xerxész harcainak mozgalmas és színes tablóját, gondolatai vissza-visszatérnek a Kelet bölcseivel folytatott beszélgetéseire.
Kűrosz Szpitama Dareiosz megbízásából Indiába és Kínába indul, feladata, hogy kereskedelmi szerződéseket kössön, s egyúttal kifürkéssze egy perzsa invázió esetére a Kelet országainak harci erejét. Missziója során találkozik Buddhával, Li-cuval és Konfuciusszal, s felteszi nekik a végső kérdést: ki teremtette, ki alkotta meg a kozmoszt, a világot? Három választ kap, egyaránt logikusat a maga módján, mégis útjának végére érve felismeri, hogy nincs igazi válasz, pontosabban végtelen számú válasz lehetséges.
Kitűnő könyv Gore Vidal regénye: úgy is, mint történelmi mű, úgy is, mint intellektuális próza. Az író láthatóan hosszas előtanulmányok után fogott a Teremtés megírásába: erről tanúskodnak történetileg hű leírásai a korabeli perzsa vagy görög világról, s remek elemzései az ókor nagy bölcseinek tanításairól. Egy percre sem téveszti szem elől az olvasmányosságot: a maga izgalmasságában és színességében tárja elénk az antik világot.

Ára: 700.- Ft
1412340626_mauriac_francois_jezus_elete.jpg
François Mauriac: Jézus élete

Kiadó: Harang Lap- és Könyvkiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 206
Nyelv: magyar
Állapot: jó; az első oldal össze van firkálva.

Alaptematika: irodalom

A Nobel-díjas Mauriac (1885-1970) a XX. századi katolikus irodalom kiemelkedő képviselője. A francia irodalom halhatatlanjai közé számító szerző művei szinte mind az emberi esendőség és a kegyelem különös találkozásairól, küzdelméről, sokszor paradox győzelméről vagy bukásáról ír. Senkihez nem hasonlítható látásmódja új értelmet adott a „katolikus irodalom” megnevezésnek.

Ára: 600.- Ft
1412340674_dosztojevszkij_a_felkegyelmu.jpg
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A félkegyelmű

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1976
Oldalszám: 626
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a lapok kicsit hullámosak, a védőborító szakadt.

Alaptematika: irodalom

Az író így vallott a Bűn és bűnhődés mellett mindmáig legnagyobb hatású és legnépszerűbb művéről: „Egy tökéletes szépségű embert szeretnék ábrázolni. De nincs ennél nehezebb a világon, különösen most… A szép az eszményi, de se a mi eszményünk, se a civilizált Európáé nincs még kidolgozva. Csak egy tökéletesen szép személyiség van a világon: Krisztus…” Dosztojevszkij tehát félreérthetetlenül kimondja, hogy művének hőse, Miskin herceg nem más, mint a XIX. század orosz társadalmába helyezett „földöntúli jellemű” lény. Vajon mit hozhat a világnak ez az eszményi szépségű ember? Elcsitíthatja-e a szenvedélyeket, diadalmaskodhat-e a pénz, az önzés hatalma felett, és egyesítheti-e embertársait a szenvedés és a szeretet jegyében? … Ezt a kérdést tárja az olvasó elé gyönyörű regényében az író. S a sokszálú történet elbeszélése során a maga teljességében mutatkozik meg a géniusz írásművészete: előttünk áll mind a tragikus, mind a lírikus, mind a szatirikus Dosztojevszkij.

Ára: 1100.- Ft
1412340717_szabo_magda_pilatus.jpg
Szabó Magda: Pilátus

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1965
Oldalszám: 301
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a lapok helyenként kissé foltosak.

Alaptematika: irodalom

Az üdvtörténet ismerete úgy hozzátartozott neveltetésemhez, mint mindkét ági családom mitológiája, hogyne lettem volna már gyermekként is tisztában azzal, mi miatt kell a világtörténelem előtt felelnie Judea hajdani procuratorának, Pilátusnak. Hamar rájöttem, hasonló helyzet a leghétköznapibb létben is kialakulhat, és jaj annak, aki felismeri, de nem vállalja az igazságot. Értékelésem indulata máig sem változott, míg ezt a regényt korrigáltam, szüntelen azt éreztem, ha ma írnám meg, nyilván nagyobb mesterségbeli tudással, érzékenyebb emberismerettel, de ugyanúgy elítélném Szőcs Izát, ahogy pályám első szakaszában tettem. Elmarasztalnám, mert bűnösnek érezném naiv szeretet hiányában – a szó itt azt jelenti: alázatos és feltétel nélküli –, mert fürdővárost ugyan mintaszerűt hozott létre, de rosszul diagnosztizálta saját szüleit, egyszer se volt kíváncsi apja hajdani szülőhelyére, nem fogta fel, hogy a Kapitány nevű nyúl nem csak egy háziállat, de az egész odalett múlt jelképe, az utolsó tanú valamire, ami nem lehet többé, és nem vette észre, hogy a szülői szeretet valutája csak a gyermeki szeretet valutájával egyenlíthető, ami nem váltható át sem öregek otthonára, sem luxuskörülmények közt biztosított magányélményre, szeretetre csak szeretet felelhet, s ha nem teszi, a gyermek karrierestül megbukott mint ember. Az én Pilátusom is megbukik, mert rossz a pénznem, amivel fizetne, mindennel ellátja az anyját, mégis gyilkosa lesz, mert fegyelmezett iparkodása már nem ismeri az egyszerű varázsszót, amivel az öregek élete meghosszabbítható, még a köteles hála is leróható szégyen és önmagunk feladása nélkül.

Ára: 750.- Ft
1412340755_krudy_gyula_aranykez_utcai_szep_napok.jpg
Krúdy Gyula: Aranykéz utcai szép napok

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1958
Oldalszám: 179
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a védőborító hiányzik; a lapok széle kicsit foltos.

Alaptematika: irodalom

Az Aranykéz utcai szép napok nem regény, hanem elbeszélésfüzér. Mivel azonban maga Krúdy rendezte ciklusba és a későbbi életműkiadásokban újra így jelent meg, a regények sorában közöljük a szövegét. A háború kellős közepén, 1916-ban a régvolt Pestre, a biedermeier hangulatok 19. századi világába álmodta, ringatta vissza hőseit – és az olvasókat.

Ára: 600.- Ft
1412340784_vegh_antal_forgatas.jpg
Végh Antal: Forgatás

Elbeszélések

Kiadó: Népszava Lap- és Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1985
Oldalszám: 236
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Az elbeszéléskötet az író kilenc hosszabb terjedelmű írását tartalmazza,a szerző ismert stílusában.

Tartalom:

A boldogtalan ember
Aranyfog
A szabadcsapat
Doni szerelem
A pohárköszöntő
A találkozó
A forgatás
A kapcsolat
Magánbeszélgetések

Ára: 550.- Ft

KÖNYVEK – IRODALOMTÖRTÉNET

1412340933_sukosd_mihaly_franz_kafka.jpg
Sükösd Mihály: Franz Kafka

Kiadó: Gondolat Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1965
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Kiskönyvtár 31.
Oldalszám: 154
Nyelv: magyar
Állapot: jó. Dedikált. Tulajdonbejegyzéssel.

Alaptematika: irodalomtörténet

Tartalom:

A láthatatlan törvények
Az idegenség városa
Az idegen
Vízió és valóság
Álom és parabola
Út és keresés
Távlat és hatás

Ára: 3000.- Ft
1412340978_bowring_john_a_magyarok_kolteszete.jpg
Sir John Bowring: A magyarok költészete/ Poetry of the Magyars

Kiadó: Allprint Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 383
Nyelv: magyar / angol
Állapot: jó

Alaptematika: irodalomtörténet

Az 1848. márciusi forradalom évfordulójának tiszteletére az Allprint Kiadó kétnyelvű magyar-angol kiadásban jelenteti meg a nagy angol költő, műfordító, politikus, utazó Sir John Bowring magyar költők műveit bemutató munkáját.
A huszonhét költő között a legnépszerűbbek (Petőfi, Vörösmarty, Kölcsey, Kisfaludy, Kazinczy) mellett kevésbé ismertek (Szentmiklóssy Alajos, Buczy Emil) is megtalálhatóak. A verseken kívül korabeli népdalokat is közöl a maga nemében egyedülálló munka.

Ára: 1200.- Ft

KÖNYVEK – ÚTLEÍRÁS

1412341112_kittenberger_kalman_afrikai_vadaszkonyv.jpg
Kittenberger Kálmán: Afrikai vadászkönyv

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1986
Sorozatcím: Kentaur Könyvek
Oldalszám: 308
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a védőborító széle kicsit szakadozott.

Alaptematika: útleírás

Kittenberger Kálmán 1881-ben született Léván. Tanítóképzőt végzett, majd a hétfalusi csángó községek egyikében, Tatrangon volt néptanító. Természettudományos vonzódása keltette föl az érdeklődését Afrika élővilága iránt. 1902-ben a Nemzeti Múzeum megbízásából afrikai gyűjtőútra indult. Kisebb-nagyobb megszakításokkal éveket töltött el a „fekete kontinensen” – az első világháborúban az őserdő közepén nyilvánították hadifogolynak, majd Indiába internálták. A kontinens keleti és közép-keleti vidékeit járta be gyűjtőútján, melyekről szakfolyóiratokban és népszerű, olvasmányos vadásztörténeteiben számolt be. (Vadász- és gyűjtőúton Kelet-Afrikában 1927; A megváltozott Afrika 1930).
Népszerűsége az elmúlt évtizedekben sem csökkent, könyvei az olvasói igényeknek megfelelően újabb és újabb kiadásokat érnek meg. A jeles Afrika-kutató 1958-ban halt meg, Nagymaroson.
Kittenberger Kálmán a régi Afrika szerelmese, az általunk Afrika vadászkönyv címen kiadott A megváltozott Afrika lapjain az átalakulóban levő földrész életéről ír. 1928-29-es ugandai és belga kongói útján Afrika gyors ütemű civilizálódására figyelt föl: megjelennek az autós vadászok, akik rekordidő alatt rekordzsákmányt ejtenek el; a bennszülöttek még élő törzsi szokásai fejlett munkásöntudattal elegyednek.
A varázslatokban hívő, babonás, totemállatot tisztelő – egyébként mohamedán vagy keresztény – négerek olykor már sztrájkolnak is a több fizetség reményében. Kittenberger részletesen ír az őslakók kunyhóiról, „ruházatáról”, hiedelemvilágáról, vadásztudományáról, nem kevés humorral fűszerezve megfigyeléseit.
A vadon élővilága is megváltozott, egyik-másik fajtát csak a gondos vadvédelem óvta meg a kipusztulástól, másoknak a szokásai változtak meg. A gyakran vadászott elefántok például sokkal támadóbbak lettek, s Kittenbergernek nem egy kellemetlen találkozása volt a feldühödött agyarasokkal. Sikeres és sikertelen elefántvadászatok, kockázatos rinocéroszkaland, bivalyvadászat, óriásdisznó-űzés izgalmakban bővelkedő leírása mellett megismerkedhetünk az őserdei élet minden kellemetlenségével. Az irtószereknek fittyet hányó moszkitók, az óriáspatkányok és az óriáskígyók nemcsak kellemetlen, veszedelmes szomszédság is. S ki gondolná, hogy vadonban járni néha annyit tesz, mint hónaljig süppedni az elefántnyomban, s hogy a rosszkedvű víziló nemcsak felborítja a fatörzsből vájt csónakot, de ketté is roppantja a vízbe pottyant utast?!
Az őserdő veszélyeiről és szépségeiről öreg afrikánusként vall Kittenberger e rendkívül szórakoztató, olvasmányos könyvében.

Ára: 1000.- Ft
1412341144_cook_james_utazasok_a_vilag_korul_01.jpg
James Cook: Utazások a világ körül

Első utazás

Kiadó: Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1955
Oldalszám: 395
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a borító széle a sarkoknál megtört. A védőborító hiányzik. Könyvtári könyv volt.

Alaptematika: útleírás

A 18. század közepén a Csendes-óceán szigetvilága – Óceánia – Ausztráliával együtt még Földünk legismeretlenebb területei közé tartozott. Felfedező utazásokban pedig eddig az időpontig sem volt hiány. 1513-tól kezdve, amikor a Panama-szoroson átkelő spanyol konkvisztádor, Vasco Nunez de Balboa elsőnek pillantotta meg a nyugat felé végtelenségbe vesző víztükröt, melyet a spanyol király nevében birtokba vett és Mar del Surnak (Déli-tenger) nevezett el, spanyol, portugál, holland, francia és angol tengerészek szelték át hajóikkal ismételten az ismeretlen vizeket. Az első európai, aki keresztülvágott vitorlásával a Csendes-óceánon, a spanyol szolgálatban hajózó portugál Fernao Magelháes volt. Magelháes 1519. szeptember 20-án indult el a föld körülhajózására, hogy rövidebb úton közelítse meg a mesés Indiát és a gazdag Fűszer-szigeteket (Indonézia). 1520. november 28-án siklott ki hajója Dél-Amerikát megkerülve a Csendes-óceán vizeire, és anélkül, hogy közben földet ért volna, 1521 márciusában érte el a Mikronéziai Mariana-, majd az indonéziai Fülöp-szigeteket. Magelháest portugál és spanyol tengerészek követték nyomon, és csaknem egy évszázadon át az Óceánia felfedező utazásokban e két nemzet hajósai játszottak vezető szerepet. Ezek az utazások kettős cél szolgálatában állottak. A spanyolok részint arra törekedtek, hogy amerikai gyarmataik és a Fülöp-szigetek között létesítsenek rendszeres kapcsolatot, részint pedig a mesés déli kontinens, a Terra Australis legendája vonzotta a mexikói és perui lázas osztozkodásról már lemaradt konkvisztádor utódokat.

Ára: 750.- Ft

KÖNYVEK – MŰVÉSZETTÖRTÉNET

1412341240_aragon_louis_a_kollazs.jpg
Louis Aragon: A kollázs

Kiadó: Corvina Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1965
Oldalszám: 96
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: művészettörténet

Tartalom:

1923-1965
1923 Max Ernst, az ábrándfestő
1930 Kihívás a festészethez
1935 John Heartfield és a forradalmi szépség
1960 Adolf Hoffmeister és a mai szépség
1964 A „másodlagos téma”
1965 Kollázsok a regényben és a filmben
1965 A kivágott ég
Jegyzet Tristan Tzara kollázsairól és arról, ami belőlük következik

Ára: 700.- Ft

KÖNYVEK – SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

1412341338_collins_jackie_vegzetes_szenvedely.jpg
Jackie Collins: Végzetes szenvedély 1-2.

Kiadó: I.P.C. Könyvek Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1993
Sorozatcím: I.P.C. Könyvek
Oldalszám: 385 + 348
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a lapok kicsit megsárgultak.

Alaptematika: szórakoztató irodalom

Al King a rock szupersztárja volt. Világszerte megőrjítette a nőket mély, rekedtes hangjával és érzéki mozgásával. Harminchét évesen a csúcson volt. Megvolt mindene.
Pénz. Jó sok. Többszázezer fontos londoni ház. Egy új, tűzpiros Ferrari, hozzá egy Rolls meg egy Bentley.
Nők. Igaz, tizenhat éve már nős volt, de felesége soha nem állt az útjába. Akkor sem, amikor Al kinézte magának Dallast, az újdonsült Miss Los Angelest. Aki mindig tudta, kivel kell lefeküdnie a karrier érdekében.
Szerelmük végzetes szenvedélynek bizonyult: álmaik és rémálmaik egyaránt valóra váltak.

Ára: 1200.- Ft

HANGLEMEZEK – KLASSZIKUS ZENE

1412341746_trikolidis_karolos_verdi_overtures_and_preludes.jpg
Giuseppe Verdi: Overtures and Preludes

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Hungaroton
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1980
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good VG

Ritkaság/Rare

A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara / Budapest Philharmonic Orchestra, vezényel / conducted by: Karolos Trikolidis

A szicíliai vecsernye / I vespri siciliani (nyitány / Sinfonia)
La Traviata (az I. felvonás előtátéka / Prelude to Act I)
Nabucco (nyitány / Sinfonia)

Luisa Miller (nyitány / Overure)
La Traviata (a III. felvonás előjátéka / Prelude to Act III)
Aida (előjáték / Prelude)
A végzet hatalma / La forza del destino (nyitány / Sinfonia)

Ára: 2000.- Ft
1412341782_liszt_ferenc_szent_erzsebet_legendaja.jpg
Liszt Ferenc: Szent Erzsébet legendája / Die Legende von der heiligen Elisabeth 1-3.

Oratórium Otto Roquette szövegére, R.477

Kováts Kolos (basszus) (Hermann thüringiai őrgróf)
Farkas Éva (alt) (Zsófia őrgrófné, a felesége)
Sólyom-Nagy Sándor (bariton) (Lajos őrgróf, a fiuk)
Marton Éva (szoprán) (Erzsébet Lajos menyasszonya, majd felesége, II. Endre magyar király leánya)
Gregor József (basszus) (II. Hohenstaufen Frigyes, német-római császár)
Gáti István (bariton) (Egy magyar nemes / Udvarmester)
Szabó Soma (alt) (A gyermek Lajos)
Szalay Edina (szoprán) (A gyermek Erzsébet)

Budapesti Kórus (Karigazgató: Antal Mátyás)
A Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének Férfikara (Karigazgató: Zámbó István)
A Nyíregyházi 4. számú Általános Iskola Gyermekkara (Karigazgató: Szabó Dénes)
Magyar Állami Hangversenyzenekar
Virágh András (harmónium, orgona)

Vezényel: Joó Árpád

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Hungaroton
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1985
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good

Ára: 6000.- Ft

HANGLEMEZEK – ROCKZENE

1412341853_genesis_wind_and_wuthering.jpeg
Genesis – Wind And Wuthering

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Phonogram
Megjelenés helye/Country: Portugal
Év/Released: 1976
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Eleventh Earl Of Mar
One For The Vine
Your Own Special Way
Wot Gorilla?

All In A Mouse's Night
Blood On The Rooftops
"Uniquet Slumbers For The Sleepers..."
...In That Quiet Earth
Afterglow

Ár: 3000.- Ft
1412341882_sting_nothing_like_the_sun.jpeg
Sting – ...Nothing Like The Sun 1-2.

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Gong
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1987
Stílus/Style: rock, new wave
Minőség/Condition: jó/good

The Lazarus Heart
Be Still My Beating Heart
Englishman In New York

History Will Teach Us Nothing
They Dance Alone (Gueca Solo)
Fragile

We'll Be Together
Straight To My Heart
Rock Steady

Sister Moon
Little Wing
The Secret Marriage

Ára: 2000.- Ft
1412341990_lennon_john_live_in_new_york.jpg
John Lennon – Live In New York City

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: EMI
Megjelenés helye/Country: India
Év/Released: 1986
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good VG+

New York City
It's So Hard
Woman Is The Nigger Of The World
Well, Well, Well
Instant Karma (We All Shine On)
Mother

Come Together
Imagine
Cold Turkey
Hound Dog
Give Peace A Chance

Ára: 3000.- Ft
1412342013_van_halen_ii.jpeg
Van Halen – II.

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Warner Bros Records
Megjelenés helye/Country: Italy
Év/Released: 1979
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good G+

You're No Good
Dance The Night Away
Somebody Get Me A Doctor
Bottoms Up!
Outta Love Again
Light Up The Sky
Spanish Fly
D.O.A.
Women In Love...
Beautiful Girls

Ára: 2000.- Ft
1412342039_van_halen_fuck.jpeg
Van Halen – For Unlawful Carnal Knowledge

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: MMC Records
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1991
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good VG+

Pundcake
Judgement Day
Spanked
Runaround
Pleasure Dome

In 'n' Out
Man On A Mission
The Dream Is Over
Right Now
316.
Top Of The World

Ára: 2200.- Ft
1412342086_status_quo_just_for_the_record.jpeg
Status Quo – Just For The Record

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: PYE Records
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1979
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Ritkaság, piros vinyl lemez / Rare, special red vinyl

In My Chair
Somethings Going On In My Head
Umleitung
Railroad
Lakky Lady
Nanana

Mean Girl
Someone's Learning
Gotta Go Home
Spinnig Wheel Blues
Down The Dustpipe
Gerdundula

Ára: 6000.- Ft
1412346323_simon_&_garfunkel_the_concert_in_central_park.jpeg
Simon And Garfunkel – The Concert In Central Park 1-2.

Recorded live in Central Park, New York City, September 19, 1981

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Suzy Records
Megjelenés helye/Country: Yugoslavia
Év/Released: 1981
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Mrs. Robinson
Homeward Bound
America
Me And Julio Down By The Schoolyard
Scarborough Fair

April Come She Will
Wake Up Little Susie
Still Crazy After All These Years
American Tune
Late In Evening

Slip Slidin' Away
A Heart In New York
Kodachrome/Mabellene
Bridge Over Troubled Water

Fifty Ways To Leave Your Lover
The Boxer
Old Friends
The 59th Street Bridge Song (Feelin' Groovy)
The Sounds Of Silence

Ára: 3500.- Ft
1412346359_chicago_hot_streets.jpg
Chicago – Hot Streets

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Suzy Records
Megjelenés helye/Country: Yugoslavia
Év/Released: 1978
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Alive Again
The Greatest Love On Earth
Little Miss Lovin'
Hot Streets
Take Chance

Gone Long Gone
Ain't It Time
Love Was New
No Tell Lover
Show Me The Way

Ár: 1 500 Ft
1412346457_mann_manfred_earth_band_budapest_live.jpeg
Manfred Mann's Earth Band – Budapest. Live

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Jugoton
Megjelenés helye/Country: Yugoslavia
Év/Released: 1983
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Spirits In The Night
Demolition Man
For You
Davy's On The Road Again

Lies (Through The 80's)
Blinded By The Light
Redemption Song
Mighty Quinn

Ára: 1500.- Ft
1412346489_yes_yessongs.jpg
Yes – Yessongs 1-3.

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Atlantic Records
Megjelenés helye/Country: England
Év/Released: 1973
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good, (használt/worse) VG

Opening (Excerpt From Firebird Suite)
Siberian Khatru
Heart Of The Sunrise
Perpetual Change
And You And I
– Cord Of Life
– Eclipse
– The Preacher And The Teacher
– Apocalypse
Mood For A Day
Excerpts From The Six Wives Of Henry VIII
Roundabout
I've Seen All Good People
Long Distance Runaround / The Fish
Close To The Edge
Solid Time Of Change
Total Mass Retain
I Get Up I Get Down
Seasons Of Man
Yours Is No Disgrace
Starship Trooper
– Life Seeker
– Disillusion
– Wurm

Ára: 3500.- Ft
1412346537_shadows_the_live.jpeg
The Shadows – Live 1-2.

Recorded At The Paris Olympia (1975) And Sankei Hall, Japan (1969)

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: EMI
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1975
Stílus/Style: pop
Minőség/Condition: jó/good

The Rise And Fall Of Flingel Bunt
Man Of Mystery
Lady Of The Morning
Tiny Robin
Nivram
Honorable Puff-Puff
Sleepwalk
Apache

Shadoogie
Guitar Tango
Marmaduke
Somewhere
Little „B”
Medley: Lucille – Rip It Up – Blue Suede Shoes

Shazam
Dance On
Nivram
Apache
Exodus
Foot Tapper
A Little Bitty Tear
Putting On The Style

Slaughter On Tenth Avenue
Don't Make My Baby Blue
The Rise And Fall Of Flingel Bunt
Somewhere
Little "B"
F.B.I.

Ára: 4500.- Ft

HANGLEMEZEK – POPZENE

1412346623_richard_cliff_live_at_talk_of_the_town.jpeg
Cliff Richard – Live At The Talk Of The Town

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Star Line
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1970
Stílus/Style: pop
Minőség/Condition: jó/good

Intro: Congratulations
Shout
All My Love
Ain't Nothin' But A A House Party
Something Good
If Ever I Would Leave You
Girl You'll Be A Woman Soon
Hank's Medley: London's Not Too Far; The Dreams I Dream; The Day I Met Marie

La La La La La
A Taste Of Honey
The Lady Came From Baltimore
When I'm Sixty-Four
What's More (I Don't Need Her)
Bows And Fanfare
Congratulations
Visions
Finale (Congratulations)

Ára: 5000.- Ft

Nyitvatartás

1343312092_hollywood.jpg
MOSTANSÁG A "VILÁGJÁRVÁNY" KÖZEPETTE A RENDELKEZÉSEK SZERINT VAGYUNK ZÁRVA ILLETVE NYITVA! Normális esetben így vagyunk nyitva: június 15-től – szeptember végéig: Hétfő – Péntek: 8.30 – 12 | 16 – 18:30 Szombat: 8.30 – 14 Vasárnap: zárva (de esetleg nyitva) (Előfordul, hogy a boltajtón ki van írva: Rögtön Jövök – ilyenkor be lehet csengetni, mert nyitva vagyunk.) október végétől – június 15-ig: Hétfő: zárva Kedd – Péntek: 10 – 13 | 14 – 17 Szombat: 10 – 12 Vasárnap: zárva (Sürgős esetben, telefonhívásra is kinyitunk. Ha a kiírt Nyitvatartás ellenére nem vagyunk nyitva, akkor kinyitunk máskor. Mert le- het, hogy a Nyitvatartáson kívüli időben is kinyitunk, meg az is lehet, hogy Zárva tartunk! Minden a körülményeken múlik.) Megértésed és az együttműködést köszönjük! A NYITVATARTÁSUNKKAL KAPCSOLATBAN KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJ TELEFONON VAGY AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN!
 

HANGLEMEZBORÍTÓK

1413379039_p8010464.jpg
Külső és belső lemeztasakokra rendelést felveszünk! Fehér papír, karton külső lemezborító és fehér papír könnyű belső lemeztasak kapható.
 

Csomagpont

1387294883_salas_csomagpont_oldalsav.jpg
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! Átadóhely webáruházaknak, futárszolgálatoknak, magánszemélyeknek!
 

Hogyan keressél...

a webáruházban? A keresés jelenleg átalakítás alatt áll! A kereséshez segítséget találsz a felső sorban, az Info menüpontban, vagy:
 

Csipkemánia!

1366992342_csipke_illusztracio_oldalsav.jpg
Olvasson a csipkekészítés történetéről és válogasson szépséges, kézzel horgolt termékeinkből!