Szeptember

KÖNYVEK – SZÉPIRODALOM

1409562255_frank_leonhard_jezus_tanitvanyai.jpg
Leonhard Frank: Jézus tanítványai

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1971
Sorozatcím: A világirodalom remekei
Oldalszám: 184
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A Jézus tanítványai című regény még az író hazatérése előtt, New Yorkban, 1949-ben keletkezett, mégis rendkívül eleven képet fest a háborúban összeomlott Németországról, a németség meghasonlásáról és a nácik üzelmeiről. De ugyanakkor tanúságot tesz az író hitéről is a tiszta szívű, egyszerű emberek győzelmében és a társadalmi megújulás lehetőségében.

Ára: 600.- Ft
1409562281_lawrence_d_h_szulok_es_szeretok.jpg
D. H. Lawrence: Szülők és szeretők

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó
Kiadás helye: Bukarest
Kiadás éve: 1977
Sorozatcím: Horizont könyvek
Oldalszám: 496
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a védőborító hullámos.

Alaptematika: irodalom

A Szülők és szeretők, Lawrence önéletrajzi trilógiájának első része 1913-ban jelent meg. A regényben, amely viszonylag lazán kapcsolódik a Szivárvány-hoz és a Szerelmes asszonyok-hoz, a ciklus két szorosabban összetartozó részéhez, az író tulajdon gyermek- és ifjúkorát mondja el a főszereplő Paul Morel történetében. Bemutatja a bányászfalut, ahol családja élt, s fájdalmas mélységgel elemzi kapcsolatát szüleivel. A puritán, szigorú anya műveltebb a bányász apánál, aki a családi feszültségek elől az italhoz menekül. A művészhajlamú fiú erős ellenszenvet érez apja iránt, anyjának viszont kedvencévé válik. Ám az anya erőszakos szeretete pusztító hatású: tönkreteszi Paul első szerelmét, az Oidipusz-motívum erősebbnek bizonyul a társkapcsolatnál, s az anya halála után a fiú megtörten marad magára.

Ára: 780.- Ft
1409562334_golding_william_a_torony.jpg
William Golding: A torony

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Oldalszám: 289
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a védőborító hiányzik.

Stilbury dékánja látomást lát, s mert magát Isten választottjának hiszi, vasakarattal fog hozzá látomása valóra váltásához, az égbe fúródó torony fölépítéséhez. A dékán beteg ember: agyafúrt őrülettel, eszelős konoksággal tör lehetetlen célja felé, átgázol mindenkin, akit szeret, szétzilálja maga körül a közösség életét. A tornyot a pokol ellenében is fölépíti; megküzd elemekkel és emberekkel, de mire a torony áll, elveszített mindent. Vigasztaló angyala korbácsos ördöggé válik, megölt szerelme holtában bűvölő boszorkánnyá, barátja és mestere ellenséggé, meg kell tudnia, hogy nem Isten szemelte ki a munkára, hanem királyokkal hentergő nagynénjének szeszélye, a megalázkodás sarában sem nyer bocsánatot, elítéli a nép és az egyház, s megrokkan maga a mű is: halála óráján fenyegetően magasodik a kolostor fölé a lesújtani kész kőkalapács. Égnek szökő csúcsívek, nyomott pofájú vízköpők, homály és üvegablakon áttündöklő napfény, áhítat és szenvedély, kőtömbökből faragot épület, kőtömbökből faragott mondatk, kőtömbökből faragott könyv. A halál mindent felold, s a névtelen olvasó, aki Anonymus atyával ott áll a dékán halálos ágyánál, megbékélt szívvel teszi le ezt a gótikus székesegyházak tökéletességével szerkesztett regényt.

Alaptematika: irodalom

Ára: 1000.- Ft
1409562367_wells_h_g_kipps.jpg
H. G. Wells: Kipps. Egy jámbor lélek története

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1971
Sorozatcím: A világirodalom remekei
Oldalszám: 336
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Tudományos-fantasztikus művei mellett Wells más műfajban is alkotott maradandót: nem egy könyvében örökítette meg s emelte irodalmi rangra a gyermek- és ifjúkorából nagyon is jól ismert kisembert. Mr. Polly és Párkereki úr mellé felzárkózik a jámbor Kipps – a nagyvilágban elveszetten csetlő-botló, szánalmas, de igen-igen emberi kis figura. Küzdelmes ifjúkorában, családi hátteréhez a maga küszködő családjában talált modellt, és nagy-nagy megértéssel, aranyos humorral segíti át szívéhez oly közel álló hősét az ínség és a bőség hányattatásain. Mint A szerencse kerekei, mint a Mr. Polly, az 1905-ben megjelent Kipps is pompásan idézi fel a századforduló Angliájának légkörét, a jobb körök léhaságát, a mindennapok hőseinek életerejét.

Ára: 800.- Ft
1409562420_faulkner_william_peldabeszed.jpg
William Faulkner: Példabeszéd

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1977
Oldalszám: 486
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A regény Faulkner kései műve. Azt gondolhatnánk tehát, hogy lehiggadt, letisztult, klasszicizáló öregkori mesterdarab. De nem: a Példabeszéd még a csupa rendhagyó vállalkozásból összeálló életműben is különleges kivétel: újabb kísérlet. Elüt a többitől mind témáját, mind ábrázolásmódját tekintve. Nem a Yoknapatawpha megyei Jeffersonban játszódik, hanem az első világháború francia hadszínterén: nem a „déli mítoszt” jeleníti meg a szimbolikus naturalizmus korábban megismert faulkneri eszközeivel, hanem az Újszövetséget „modernizálja” allegorikus példázat formájában.
Egy fiatal francia tizedes és tizenkét követője zendülést szít a közkatonák közt a front mindkét oldalán. Békét hirdet. A háború megakad, de csak egy hétre, mert az ellenfélként szemben álló tábornokok is összefognak, s hamar helyreállítják a „rendet”. A lázadót (történetesen épp két közönséges bűnözővel együtt) kivégzik, majd holttestét (furcsa véletlen folytán) kihantolják, s mint Ismeretlen Katonát a Diadalív alá temetik, ahol örökmécs ég fölötte. Ami illik is hozzá, hiszen (a körülmények különös összjátéka következtében) épp a szövetséges hadakat vezérlő agg marsall természetes fia, a felkínált és megtagadott hatalom egyetlen örököse…
A sorozatos „véletlenek” nemcsak könnyen behelyettesíthető bibliai párhuzamok, hanem – paradox módon – azt is jelzik, hogy a regény az egyszerű példázatnál jóval több, bonyolultabb gondolatot vet föl. A hősi legendát egy lólopás groteszk története egészíti ki; a naiv allegóriát modern látomás: a tehetetlenül sodródó s mégis célratörő, hatalmas és elpusztíthatatlan embertömeg állandó konkrét jelenléte ellensúlyozza.
Ettől a kiegészítéstől és ellentpontozástól, a tiszta bölcselethez merészen hozzákevert nyers valóságtól lesz a rendhagyó regény szabályosan faulkneri kompozíció: egyszerre összegzés és új kezdeményezés. Kívül esik a korábbi könyvek körülhatárolt epikai világán, de ugyanarról szól, amiről az egész életmű: az emberi élet értékéről, az erkölcsi döntés és cselekvés lehetőségéről, az egyén és a közösség viszonyáról, az emberiség végzetéről. Ahogy az író a Nobel-díj átvételekor a híres stockholmi beszédben megfogalmazta: a „megmaradás” és a „fennmaradás” dilemmájáról.
William Faulkner ezen a regényén dolgozott legtöbbet: kilenc évig írta. Azt várhatnánk tehát, hogy megnyugtató eszmei lezárást, végső megoldást találunk benne. De nem: mint minden Faulkner-mű, ez is befejezetlen – drámai megjelenítése csupán a sorskérdésnek, amelyre az olvasó felzaklatott lelkiismeretében keresendő a felelet.

Ára: 600.- Ft
1409562458_merimee_prosper_szent_bertalan_ejszakaja.jpg
Prosper Mérimée: Szent Bertalan éjszakája

Kisregények és elbeszélések

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1980
Sorozatcím: A világirodalom remekei
Oldalszám: 461
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Tartalom:

Szent Bertalan éjszakája (Réz Ádám)
Kettős félreértés (Gyergyai Albert)
Lelkek a purgatóriumban (Réz Ádám)
Colomba (Réz Ádám)

Mérimée a színes, kavargó, féktelen francia romantika legfegyelmezettebb írója. Talán ellenzékiségre hajló erős egyénisége késztette, hogy szembeszálljon a kor divatjával, és megtartsa a letűnt korból azt, ami illett hozzá, azt, amit értékesnek tartott: az éles megfigyelésen nyugvótárgyszerű leírást, az ízléses, mértéktartó stílust, a világos szerkesztést. Goethe mindjárt felfedezi és méltányolja a fiatal Mérimée jellegzetes vonásait: „Mérimée kitűnő fickó; …valamely tárgy objektív kezeléséhez több erő és géniusz kell, mint gondolnánk.”

Ára: 800.- Ft
1409562503_zweig_stefan_a_tegnap_vilaga.jpg
Stefan Zweig: A tegnap világa – Egy európai emlékezései

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1981
Sorozatcím: Emlékezések
Oldalszám: 391
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a védőborító széle kicsit szakadozott.

Alaptematika: irodalom

A tegnap világa a nagy memoárirodalomnak is kitűnő darabja, épp ezért aki hiteles tanút akar megszólaltatni például az 1914 előtti Bécs életének, hangulatának, társadalmának a jellemzéséhez, az feltétlenül idézi Zweiget is – így Brigitte Hamann, amikor Hitler korai éveinek helyszínét mutatja be.
Zweig két évtizeddel később épp a náci diktátor elől, a már fenyegetett Salzburgból menekülve, európai, észak- és dél-amerikai bolyongásainak éveiben szánta rá magát, hogy számot vessen az életével, s megírja, mi mindent tapasztalt, milyen híres alkotótársakkal találkozott az európai kultúra központjaiban.
A tegnap világa tehát korrajz és kultúrtörténet, minden egyes fejezete önmagában is megálló, remek esszé. A Rilkéről, Rodinről, Rolland-ról, Mahlerről és a többiekről írt portrék, a Párizsról, Londonról, a XX. század eleji New Yorkról feljegyzett benyomások összefüggő, egységes kompozícióvá szerveződnek a művelt, érzékeny író visszaemlékezései során. Az utolsó kép: második házasságának megkötése egy angol anyakönyvvezető előtt. Ekkor érkezik a hír: a németek lerohanták Lengyelországot. Nem véletlen, hogy Zweig ezzel a baljós jelenettel zárja önéletrajzát: számára itt zárult le az értelmes alkotás időszaka.

Ára: 1300.- Ft
1409562541_cervantes_don_quijote.jpg
Miguel de Saavedra Cervantes: Don Quijote

Radnóti Miklós átdolgozása

Kiadó: Móra Ferenc Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1959
Oldalszám: 198
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a védőborító kicsit szakadt.

Alaptematika: irodalom

Cervantes műve a modern regénynek nemcsak őse, hanem -mai értelemben- első klasszikusa is. Gazdag körképén ott virul a kaland középkori bűvölete, a valóságos külső világ összegezés magaslatára emelkedett mozgalmassága, de már a lélek mélyei, belső világunk azelőtt figyelemre sem méltatott tájai is fölsejlenek rajta. Sokrétű remekmű, az értelmezésnek négy évszázad óta szinte kiapadhatatlan forrása. A korszerűtlen eszményeket kergető és magasztos kudarcra ítélt Búsképű lovagnak és a valóság diadalát parlagiságával együtt megjelenítő, tenyeres-talpas csatlósának történetében örök-emberi értelmet is kap a XVI-XVII. századi spanyolság nemzeti önvizsgálata: egy történelmi korforduló válságában minden idők emberi magatartásának két alapváltozatát tárja elénk.

Ára: 1300.- Ft
1409562577_santa_ferenc_az_arulo.jpg
Sánta Ferenc: Az áruló

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye:Budapest
Kiadás éve: 1966
Oldalszám: 163
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Ki az áruló? Václáv Jásek, a huszita harcos, Jan Zsitomir, az egykori diák, később császári zsoldos, Eusebius püspök, vagy aTábor-hegyi szegény paraszt?
Az író őket idézi éjszakai órákon, velük beszélget, vitatkozásukat hallgatja.
Ki az áruló? Vagy kik az árulók? Az olvasónak kell eldönteni. Segít hozzá az író? Igen. Pedig nem mond ítéletet az árulók felett, de félreérthetetlenül kimondja, kinek van igaza. Nem lehet másé az igazság, csak azé, aki nem is kevés hibával és tévelygéssel, mégis őszintén a népet kívánja szolgálni. Minden más álláspont és magatartás objektíve árulás; legyen az elfordulás a haladás ügyétől, önzés, hedonizmus a szeretet nevében, vagy értetlen belenyugvó passzivitás.
Sánta Ferenc a Húsz óra c. nagysikerű regénye után nem történelmi művet alkotott. Írása nagyon is a máról szól, mai életünkről, gondjainkról beszél.

Ára: 800.- Ft
1409562608_herczeg_ferenc_pro_libertate.jpg
Herczeg Ferenc: Pro libertate!

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 381
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

A Pro Libertate! II. Rákóczi Ferenc életregénye. Az író mozgalmas, romantikus képet fest a kuruckorról, nagyszabású történelmi tablójában megmutatja a szabadságharc főszereplőinek lélektani motívumait, s a bukásban oly nagy szerepet játszó politikai erős izgalmas és sokszor alattomos játékát. A nagy fejedelem nemes, vonzó, tiszta alakja számos írót ihletett meg, Herczeg regényében a kisgyermekkortól kezdve egészen Rodostóig kísérhetjük lélekben Rákóczit.

Ára: 800.- Ft

KÖNYVEK – ÉLETRAJZ

1409562822_sky_rick_freddie_mercury_elete.jpg
Rick Sky: The Show Must Go On – Freddie Mercury élete

Kiadó: Tankönyv Bt.
Kiadás helye: Pécs
Kiadás éve: 1992
Oldalszám: 216
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: rockzene, életrajz

1991 novemberében a világ megrendüléssel hallotta, hogy a földkerekség legimádottabb és legszínesebb egyéniségű sztárja AIDS-ben meghalt. Freddie Mercury egyedülálló zeneisége és rendkívüli előadásmódja a Queen együttest éveken át a slágerlisták élén tartotta. Eddig nem közölt fényképek, valamint a barátokkal, kollégákkal készített interjúkkal fűszerezett könyv elmeséli, hogyan lett a szégyenlős, Zanzibár szigetéről származó képzőművész hallgatóból a popzene extrovertált királya, hogyan teremtett a Live Aid-koncert és a Bohém rapszódia zenei legendát. A könyv elmondja a hírhedt bulikról szóló pletykák mögött megbúvó igazságot. Mesél élete két legfontosabb nőjéről, és arról, hogy miért vonakodott elismerni biszexualitását, annak ellenére, hogy halála előtt öt éven át AIDS-fertőzött volt.

Ára: 1300.- Ft
1409562862_mastroianni_marcello_emlekszem_igen_emlekszem.jpg
Marcello Mastroianni: Emlékszem, igen, emlékszem

Kiadó: Tertia Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2000
Oldalszám: 157
Nyelv: magyar
Állapot: jó; újszerű.

Alaptematika: életrajz, film

Gyakran kérdezik tőlem: ’Egyik filmet a másik után csinálod, sosem állsz le. Mikor élsz te egyáltalán?’ Jó kérdés, néha én is kérdezem magamtól. Melyik az én normális életem, az igazi, amilyent a többiek élnek? Egyik karakter bőréből a másikéba bújva, kitalált történetekben élve, kérdem én: miféle állatfajta a színész? Kicsoda ő valójában? Ha végiggondolom a pályámat, ami immár vagy ötven éve tart, végül is minden meglehetősen tünékeny, játék, nem valóság Több mint százhetven film után is még mindig új kalandokra vágyom. Mint ez itt a portugál hegyekben. Ez a mesterségem egyik privilégiuma. Ki kerülne el egy ilyen helyre? Hol az a turista, aki azt mondaná: ide akarok utazni, ezekbe a csodálatos hegyekbe? A film odavisz, ahová semmiféle utazási iroda nem ajánlaná, hogy menj. És mondjuk meg: luxusturista vagy. Marcello Mastroianni Az Emlékszem, igen emlékszem 1996 szeptemberében készült Portugália északi részében, ahol Marcello Mastroianni forgatott. A nagy művész még látta az elkészült anyagot, ő adta a címét. Ez a kötet az ő hangjának átirata.

Ára: 1500.- Ft
1409562909_gyorffy_miklos_michelangelo_antonioni.jpg
Györffy Miklós: Michelangelo Antonioni

Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1980
Sorozatcím: Szemtől szemben
Oldalszám: 287
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a borító megkopott, kicsit megtört.

Alaptematika: filmművészet, életrajz

Gondolná-e az ember, hogy Antonioni 1980-ban már hatvannyolc éves lesz? Vagy csak én és talán nemzedékem egyes képviselői csodálkozunk ezen, akik ifjúságunk idején, a hatvanas években többek között Antonioni filmjein nevelkedtünk, bennünk sokféle homályos, formátlan érzésünk megformálódására találtunk? Mi is ennyire megöregedtünk volna? Ha öregedtünk is, némi megütközés jogos: Antonioni kis híján ötvenéves korára lett a filmművészet megújítója, egy évtized, s vele egy nemzedék, mégpedig nála jóval fiatalabb értelmiségi nemzedék bálványa.
E könyvem írása során újból végignéztem Antonioni egész eddigi életművét, a filmek keletkezésének sorrendjében. E vetítéssorozat legnagyobb tanulsága az volt, hogy Antonioni filmjei élnek. Nemcsak úgy, hogy hitelük, hatásuk változatlan, hanem úgy is, hogy az idő múlásával meg is változtak. És furcsa módon ezek a változások, amelyek természetszerűleg leginkább a filmek korhoz kötött rétegét érintették, nemhogy kikezdték volna ezeket az állítólag erősen közérzetbeli aktualitásokhoz kötődő filmeket, hanem inkább megtisztították, kiteljesítették őket. Ami annak idején szokatlannak, kihívónak, hóbortosnak látszott, ami divatossá tette őket, az mára már természetes lett, ťköznyelvi fordulatŤ és így a mai néző már érintkezési nehézségek vagy mellékzöngék nélkül összpontosíthat az emberi-művészi lényegre.

Ára: 600.- Ft

KÖNYVEK – TÖRTÉNELEM

1409563027_kossuth_lajos_magyarorszagert.jpg
Kossuth Lajos: Magyarországért – Részletek Kossuth Lajos Irataim az emigrációból című munkájából

Kiadó: Stádium Sajtóvállalat RT.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1943
Sorozatcím: Nemzeti Könyvtár 103-104.
Oldalszám: 124
Nyelv: magyar
Állapot: jó. Könyvtári könyv volt.

Alaptematika: történelem; visszaemlékezés

Ára: 1000.- Ft

KÖNYVEK – VALLÁS

1409563163_a_bhagavad_gita_ugy_ahogy_van.jpg
A Bhagavad-Gitá, úgy ahogy van

A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

Kiadó: The Bhaktivedanta Book Trust
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 931
Nyelv: magyar
Állapot: jó; új.

Alaptematika: vallás

Noha a Bhagavad-gítának számtalan kiadása látott már napvilágot, és rendkívül széles körben olvassák önálló könyvként, eredetileg Mahábhárata, az ősi szanszkrit történelmi eposz egyik fejezete. A Mahábhárata egészen a jelenlegi Kali-korszakig felölei az eseményeket. E kor kezdetén, mintegy öt évezreddel ezelőtt történt, hogy az Úr Krisna elbeszélte a Bhagavad-gítát barátjának és hívének, Arjunának.
Párbeszédük – miden idők legnagyszerűbb filozófiai és vallási dialógusa – egy csata, egy hatalmas testvérháború kezdete előtt hangzott el. Az ütközetben Dhritarástra száz fia és ellenfeleik, unokatestvérek, a Pándavák, azaz Pándu fiai álltak szemben egymással.
Dhritarástra és Pándu fivérek voltak, a Kuru-dinasztia sarjai. Dhritarástra, az idősebb testvér vakon született, ezért a trón, mely egyébként őt illette volna, öccsére, Pándura szállt. Pándu fiatalon meghalt, s öt gyermekét Dhritarástra vette gondjaiba, akit ideiglenesen a trónra ültettek. Így aztán Dhritarástra és Pándu fiai együtt nőttek fel a királyi palotában.
Dhritarástra fiai azonban (különösen a legidősebb, Duryodhana) gyűlölték a Pándavákat, és irigykedtek rájuk, s a vak és befolyásolható Dhritarástra azt akarta, hogy ne Pándu gyermekei, hanem saját fiai örököljék a királyságot.
Duryodhana Dhritarástra jóváhagyásával kitervelte, hogy megöli Pándu ifjú fiait, akik csakis nagybátyjuk, Vindura és unokatestvérük, az Úr Krisna körültekintő gondoskodásának köszönhetően élték túl az őket ért megannyi támadást….

Ára: 1600.- Ft

KÖNYVEK – SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

1409563247_burroughs_edgar_rice_tarzan_dzsungeltortenetei.jpg
Edgar Rice Burroughs: Tarzan dzsungeltörténetei

Kiadó: Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1987
Oldalszám: 324
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a borító kicsit megtört

Alaptematika: ifjúsági irodalom

Igen, hát Tika valóban gyönyörű! Persze, Kala is az volt – az embernek az anyja mindig szép! –, ám Tika másképp volt az. A maga módján leírhatatlanul gyönyörű, ahogy azt Tarzan épp érezni kezdte; bizonytalan, ködös, forró érzésekkel. Éveken át Tikával játszópajtások voltak, és Tika továbbra is játékos maradt, míg a vele egykorú fiatal hímek hamarosan nyers modorúvá, mogorvává lettek. Tarzan, ha egyáltalán elgondolkozott a dolgon, alkalmasint azzal magyarázta növekvő vonzalmát a fiatal nőstény iránt, hogy ők ketten, egykori játszótársak, csak ők őrízték meg ezt a hajdani pajkoskodó kedvet.

Ára: 580.- Ft
1409563286_christie_agatha_a_harmadik_lany.jpg
Agatha Christie: A harmadik lány

Kiadó: Hunga Print Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1989
Sorozatcím: Hunga-könyvek
Oldalszám: 199
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a lapok megsárgultak.

Alaptematika: szórakoztató irodalom, krimi

„… Földbe gyökerezett a lába. Iszonyodva meredt a padlón fekvő alakra. Csak lassan mozdult, mintha óriási erőfeszítésébe kerülne elfordítania a fejét. S a tükörben saját, halálra vált arcát pillantotta meg. Felsikoltott… Vakon rohant ki a nappaliból, és eszeveszetten dörömbölni kezdett a szomszéd lakás ajtaján. Javakorabeli nő bámult rá meglepetten. – Mi a csodát…? – Egy halott… egy halott van a szobában! Ismerem… Azt hiszem… leszúrták… Vér… Vér…! Mindenütt csak vér!…”

Ára: 950.- Ft
1409563326_king_stephen_allattemeto.jpg
Stephen King: Állattemető

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1993
Oldalszám: 451
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: szórakoztató irodalom, horror

Dr. Louis Creed, a fiatal orvos kitűnő állást kapott: a Maine-i Egyetem rendelőjének lett a vezetője, ezért Chicagóból az idilli New England-i tájban álló, magányos házba költözik családjával – feleségével, Rachellel, ötéves lányukkal, Ellie-vel és másfél éves kisfiukkal, Gage-dzsel. Boldogan, a szép jövő reményében veszik birtokba új otthonukat… Az első gondra az út túloldalán, velük átellenben élő öregember, Jud hívja föl a figyelmüket: a tájat kettészelő országúton éjjel-nappal olajszállító tartálykocsik dübörögnek, halálos veszélynek téve ki a háziállatokat és az apróságokat. Nem véletlenül van a közelben egy nyomasztó légkörű, ódon temető az elgázolt háziállatok számára… Az első trauma akkor éri Louist, amikor egy baleset áldozatául esett, haldokló fiú a rendelőben dadogó szavakkal óva inti az állattemetőn túli veszedelemtől. Nem sokra rá egy tartálykocsi elgázolja Ellie imádott macskáját, és az öreg Jud – jó, vagy rosszakaratból? – az állattemetőn túli, hátborzongató vidékre, a micmac indiánok egykori temetkezőhelyére viszi Louist, s ott földelteti el vele az állatot. Másnap a macska visszatér – de ocsmány jószág lett belőle: lomha, ijesztően bűzlő és gonosz. Aztán néhány békés hónap után a kis Cage elszabadul szüleitől, és szaladni kezd pici lábain az országút felé…

Ár: 1200.- Ft

KÖNYVEK – SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM, SCI-FI

1409563421_lem_stanislav_szenanatha.jpg
Stanisław Lem: Szénanátha

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1980
Sorozatcím: Fekete Könyvek sorozat
Oldalszám: 330
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom, sci-fi

Tartalom:

Szénanátha
A maszk
Százharminchét másodperc
Donda professzor – Ijon Tichy emlékirataiból

Tucatnyi középkorú magányos férfi hal meg váratlanul, megdöbbentően hasonló körülmények közt Nápolyban. A rendőrség tehetetlen. A címadó kisregény hősének, egy volt amerikai űrhajósnak a saját élete kockáztatásával kell megfejtenie a titkot. Mi történik akkor, ha a gépbe táplált túl sok információ önálló életet kezd élni, és mintegy előrevetíti és meghatározza azt, ami bekövetkezik? Hogyan materializálódik a túl nagy mennyiségben adagolt információ és vezet a világ pusztulásához? Hogyan válhat az információ a gépbe kódolva ítéletté és egyúttal sorssá? Ezekre a kérdésekre keres választ a tudományos-fantasztikus irodalom világhírű szerzője kötetünk további három elbeszélésében. A gép, amelyet a fennálló hatalom ellenségeinek kinyomzására, üldözésére és kivégzésére konstruáltak, voltaképpen nem robot, hanem a jövő eltorzult emberének víziója.

Ár: 850.- Ft

FILMEK

1409563494_eletre-halalra.jpg
Életre-halálra

Film hordozója/Format: DVD
Előadó, főszereplő, rendező/Actor(s), performer(s), directed by: Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Robert Downey Jr.; Stuart Baird
Kiadó/Label: Warner Brothers
Megjelenés helye/Country: Hungary
Megjelenés éve/Released: 1998 (2010)
Sorozat/Series:
Stílus/Style: thriller
Játékidő (perc)/Duration: 126 perc/min
Minőség/Condition: jó/good M–

Mark Robertst egy autóbaleset során ujjlenyomatai alapján azonosítják, s kiderül, hogy gyilkos. A kórházból repülőn szállítják New Yorkba, ám a gépen rálőnek, s a célt tévesztett golyó miatt megsérült repülő a folyóba zuhan. Roberts eltűnik, ám az államügyész szívós nyomozása kideríti, hogy valójában nem is civillel, hanem egy bérgyilkos egykori CIA-ügynökkel van dolgunk. Hajsza indul.

Ára: 800.- Ft
1409563524_a_fekete_varos_i.jpg
A fekete város I-III.

Film hordozója/Format: DVD – 3 db
Előadó, főszereplő, rendező/Actor(s), performer(s), directed by: Bessenyei Ferenc, Máthé Erzsi, Fónay Márta, Pécsi Sándor, Kállay Ilona, Kiss Manyi; Zsurzs Éva
Kiadó/Label: MTV
Megjelenés helye/Country: Hungary
Megjelenés éve/Released: 1971
Sorozat/Series:
Stílus/Style: játékfilm
Játékidő (perc)/Duration: 110 + 110 + 165 perc/min
Minőség/Condition: jó/good M–

Kramler, Lőcse város főbírája lelövi Görgey alispán szeretett kutyáját. A hirtelen indulatú Görgey a halálért halállal áll bosszút. A lőcsei tanács elrendeli, hogy amíg Görgeyt kézre nem kerítik, a városnak gyászban, teljes visszavonultságban kell élnie. Az áldatlan viszály annyira elvakítja az önös célokért marakodókat, hogy meg sem látják a Rákóczi-szabadságharc fényét.

Ára: 2500.- Ft

HANGLEMEZEK – KLASSZIKUS ZENE

1409563614_dvorak_from_the_new_world.jpg
Antonín Dvořák: Symphony No. 9 in E minor – From The New World

Czech Philharmonic Orchestra, conductor: Karel Ančerl

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Supraphon
Megjelenés helye/Country: Czechoslovakia
Év/Released: 1953
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good

Ára: 1700.- Ft
1409563978_oistrakh_david_mozart_beethoven.jpg
David Oistrakh – in Prague I-II.

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Supraphon
Megjelenés helye/Country: Czechoslovakia
Év/Released:
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good

Wolfgang Amadeus Mozart: Concerto No. 3 in G major for Violin and Orchestra, K 216
I. Allegro – II. Adagio – III. Rondeau. Allegro

Dmitri Shostakovich: Piano Trio in E minor, Op. 67
I. Andante – II. Allegro con brio – III. Largo – IV. Allegretto

Johannes Brahms: Concerto in A minor for Violin, Cello and Orchestra, Op. 102
I. Allegro – II. Andante

Ludwig van Beethoven: Romance No. 2 in F major for Violin and Orchestra, Op. 50

Ritkaság/Rare

Ára: 4800.- Ft

HANGLEMEZEK – ROCKZENE

1409564072_pink_floyd_wish_you_were_here.jpeg
Pink Floyd – Wish You Were Here

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Gong
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1975
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/ good VG

Shine On You Crazy Diamond (Part One)
Welcome To The Machine

Have A Cigar
Wish You Were Here
Shine On You Crazy Diamond (Part Two)

Ára: 2500.- Ft
1409564117_styx_cornerstone.jpeg
Styx – Cornerstone

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: A&M Records
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 1979
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Lights
Why Me
Babe
Never Say Never
Boat On The River

Borrowed Time
First Time
Eddie
Love In The Midnight

Ára: 3500.- Ft
1409564160_rush_2112.jpeg
Rush – 2112

Hangzó típusa/Format: CD
Kiadó/Label: PolyGram Records
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1976
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good VG+

2112
– Overture
– The Temples Of Syrinx
– Discovery
– Presentation
– Oracle: The Dream
– Soliliquy
– Grand Finale
A Passage To Bangkok
The Twilight Zone
Lessons
Tears
Something For Nothing

Ára: 2500.- Ft
1409564205_whitesnake_come_an_get_it.jpg
Whitesnake – Come An' Get It

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Jugoton
Megjelenés helye/Country: Yugoslavia
Év/Released: 1981
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good VG+

Come An' Get It
Hot Stuff
Don't Break My Heart Again
Lonely Days, Lonely Nights
Wine, Women An' Song

Child Of Babylon
Would I Lie To You
Girl
Hit An' Run
Till The Day I Die

Ára: 2500.- Ft
1409564545_stewart_al_time_passages.jpeg
Al Stewart – Time Passages

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: RCA Corporation
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1978
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Time Passages
Valentina Way
Life In Dark Water
A Man For All Seasons

Almost Lucy
Palace Of Versailles
Timeless Skies
Song On The Radio
End Of The Day

Ára: 1900.- Ft

HANGLEMEZEK – ROCK 'N' ROLL

1409564286_class_of_55.jpeg
Class Of '55 – Memphis Rock'n'Roll Homecoming

Carl Perkins, Jerry Lee Lewis, Roy Orbison, Johnny Cash

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Supraphon
Megjelenés helye/Country: Czechoslovakia
Év/Released: 1987
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good


Birth Of Rock And Roll
Sixteen Candles
Class Of '55
Waymore's Blues
We Remember The King

Coming Home
Rock And Roll
Keep My Motor Running
I Will Rock And Roll With You
Big Train

Ára: 2000.- Ft

HANGLEMEZEK – JAZZ

1409564354_famous_jazz_tenor-saxophone_players.jpeg
Famous Jazz Tenor-Saxophone Players

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Balkanton
Megjelenés helye/Country: Bulgaria
Év/Released:
Stílus/Style: jazz
Minőség/Condition: jó/good VG+

Sonny Rollins – The Bridge
Lester Young – I've Founs A New Baby
Zoot Sims – I Got Rhythm

Stan Getz – In Your Own Sweet Way
John Coltrane – Bessie's Blues
Joe Farrell – Geo Blue

Ár: 1500.- Ft
1409564384_ponty_jean-luc_a_taste_for_passion.jpeg
Jean-Luc Ponty– A Taste For Passion

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Atlantic Records
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 1979
Stílus/Style: jazz-rock
Minőség/Condition: jó/good VG

Stay With Me
Sunset Drive
Dreamy Eyes
Beach Girl

A Taste For Passion
Life Cycles
Reminiscence
Give Us A Chance
Obsession
Farewell

Ára: 1500.- Ft

HANGLEMEZEK – POPZENE

1409564469_bee_gees_here_at_last_live.jpg
Bee Gees – Here At Last... ...Live 1-2.

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: RTB Records
Megjelenés helye/Country: Yugislavia
Év/Released: 1977
Stílus/Style: pop
Minőség/Condition: jó/good VG+

I've Gotta Get A Message To You
Love So Right
Edge Of The Universe
Come On Over
Can't Keep A Good Man Down
New York Mining Disaster 1941
Medley
– Run To Me
– World
Medley
– Holiday
– I Can't See Nobody
– I Started A Joke
– Massachusetts
How Can You Mend A Broken Heart
To Love Somebody
You Should Be Dancing
Boogie Child
Down The Road
Words
Wind Of Change
Nights On Broadway
Jive Talking
Lonely Days

Ára: 3500.- Ft
1409564597_pretenders_the_pretenders.jpeg
The Pretenders – Pretenders

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Sire
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 1980
Stílus/Style: pop, new wave
Minőség/Condition: jó/good

Precious
The Phone Call
Up The Neck
Tattoeed Love Boys
Space Invader
The Wait
Stop Your Sobbing

Kid
Private Life
Brass In Pocket
Lovers Of Today
Mystery Achievement

Ára: 3000.- Ft
1409564813_feliciano_jose_feliciano!.jpeg
José Feliciano – Feliciano!

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: RCA Victor
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 1968
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

California Dreamin'
Light My Fire
Don't Let The Sun Catch You Crying
In My Life
And I Love Her

Nena Na Na
(There's) Always Something There To Remind Me
Just A Little Bit Of Rain
Sunny
Here, There And Everywhere
The Last Thing On My Mind

Ára: 2000.- Ft

HANGLEMEZEK – FILMZENE

1409564887_jarre_maurice_the_loves_of_isadora.jpeg
Maurice Jarre: The Loves Of Isadora

Original Music Composed & Conducted By Maurice Jarre.
And Music by Beethoven-Brahms-Bach-Borodin-Tchaikovsky.

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Kapp Records
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 1969
Stílus/Style: soundtrack
Minőség/Condition: jó/good VG+

Main Titles Isadora
Bye Bye Blackbird
Symphonie No. 7, Beethoven 1st
Symphonie No. 7, Beethoven 2nd
Brahms 1st Symphony
La Belle Est En Ce Jardin D'Amour
J.S. Bach Suite No. 4
Wedding March
Children Death

Symphony No. 2 In B Minor (Borodin)
Sredi Dalyiniy Rovniya
Kalyinka
Marche Slav
Habanera
Isadora Tango
Playout Isadora

Ára: 1800.- Ft

Nyitvatartás

1343312092_hollywood.jpg
MOSTANSÁG A "VILÁGJÁRVÁNY" KÖZEPETTE A RENDELKEZÉSEK SZERINT VAGYUNK ZÁRVA ILLETVE NYITVA! Normális esetben így vagyunk nyitva: június 15-től – szeptember végéig: Hétfő – Péntek: 8.30 – 12 | 16 – 18:30 Szombat: 8.30 – 14 Vasárnap: zárva (de esetleg nyitva) (Előfordul, hogy a boltajtón ki van írva: Rögtön Jövök – ilyenkor be lehet csengetni, mert nyitva vagyunk.) október végétől – június 15-ig: Hétfő: zárva Kedd – Péntek: 10 – 13 | 14 – 17 Szombat: 10 – 12 Vasárnap: zárva (Sürgős esetben, telefonhívásra is kinyitunk. Ha a kiírt Nyitvatartás ellenére nem vagyunk nyitva, akkor kinyitunk máskor. Mert le- het, hogy a Nyitvatartáson kívüli időben is kinyitunk, meg az is lehet, hogy Zárva tartunk! Minden a körülményeken múlik.) Megértésed és az együttműködést köszönjük! A NYITVATARTÁSUNKKAL KAPCSOLATBAN KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJ TELEFONON VAGY AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN!
 

HANGLEMEZBORÍTÓK

1413379039_p8010464.jpg
Külső és belső lemeztasakokra rendelést felveszünk! Fehér papír, karton külső lemezborító és fehér papír könnyű belső lemeztasak kapható.
 

Csomagpont

1387294883_salas_csomagpont_oldalsav.jpg
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! Átadóhely webáruházaknak, futárszolgálatoknak, magánszemélyeknek!
 

Hogyan keressél...

a webáruházban? A keresés jelenleg átalakítás alatt áll! A kereséshez segítséget találsz a felső sorban, az Info menüpontban, vagy:
 

Csipkemánia!

1366992342_csipke_illusztracio_oldalsav.jpg
Olvasson a csipkekészítés történetéről és válogasson szépséges, kézzel horgolt termékeinkből!