Augusztus

KÖNYVEK – SZÉPIRODALOM

1406894699_gardonyi_geza_arany_tomjen_mirha.jpg
Gárdonyi Géza: Arany – tömjén – mirha

Összegyűjtött elbeszélések

Kiadó: Fapados Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 452
Nyelv: magyar
Állapot: újszerű

Alaptematika: irodalom

Tartalom:

ARANY – TÖMJÉN – MIRHA
Hét ajándék
Az utolsó óriás
A szamaritánus álma
Mária kincse
A gyermek
Karácson a názáreti házban
András
Magdolna
Dizmász
Az ismeretlen ország
Isten remeke
Két asszony
A király és fiai
Jézus és a gyermek
A mezitelen ember
Vérbizonyság
A legszebb prédikáció
A pogány
A csillagnéző ember
Hajók és hajósok
A forrás
A huszadik század meséiből

KÉT KATICA-BOGÁR
Két katica-bogár
Tengeren járók csillaga
Egy szál drót
A szürke
A falábu ember
Bódi meg a huga
Doktor Gizella
Álom és ébredés
Az izé
Gyurkó-Furkó
Fekete nap
A vizen-járó lélek
A kis gróf
Veron

KÉT MENYASSZONY
A két menyasszony
A hidon
Barátkozás
Az utolsó boszorkány
A fecske
Mi a koplalás?
A Riska
A béna
Ki ette meg a májamat?
A láncvirág
Kingyes
A kétféle nóta
Péter fája
A béke embere
Kastély a föld alatt
Kurtán Mihály Egyiptomban
Jánosok vagyunk

PÖHÖLYÉK
Pöhölyék
Pöhöly Zsófi
A bányász
Hol hálunk meg?
A tej

Ára: 2400. Ft
1406894788_heltai_jeno_a_nema_levente_az_ezerkettedik_ejszaka.jpg
Heltai Jenő: A néma levente / Az ezerkettedik éjszaka. Verses játékok

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1984
Sorozatcím: Kiskönyvtár
Oldalszám: 466
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

„Születtem, mint a legtöbb ember – írja Heltai Jenő élete derekán –, és tizenkét éves koromban elhatároztam, hogy költő és újságíró leszek. Ezt a végzetes elhatározást olvasmányaimnak köszönhetem. Apámnak nagy könyvtára volt, és tízéves koromban már nyakig ültem a német klasszikusokban. Amikor apám arra figyelmeztetett, hogy Schiller már tizenhárom éves korában verseket írt, azzal mentegetőztem, hogy még csak tizenegy éves vagyok. Tizennégy éves lehettem, amikor első versem egy ifjúsági újságban megjelent. A vers címe Életbölcsességek volt. Kár volt meg nem őriznem, ma, negyvenkét éves koromban talán tanulhatnék belőle egyet-mást.”

A kötetben Heltai Jenő két kalandos, mesés színművét találja az olvasó. A magyar reneszánszt idéző vígjáték, A néma levente 1936-ban született és Schöpflin Aladár szerint „Heltai írói pályájának koronája, legnagyobb sikere”. A siker oka többek közt abban van, mondja Schöpflin, hogy az író „visszahozta a színpadra a vígjátéki verset, a szerelmi romantikát, a kortól független szépséget és a képzelet szabad játékosságát. Heltai mutatta meg leginkább meggyőzően, hogy a művészi könnyűség nem jelent súlytalanságot, s derűs mosollyal is lehet komoly dolgokat mondani. Benne van drámairodalmunkban legtöbb a művészet szelleméből, színpadi poggyászából sohasem hagyta ki a költő hangszerét.”

A költő hangszere szólal meg a másik darabban is. Az ezerkettedik éjszaka 1939-ben íródott, s míg a kulisszákon túl egyre fojtogatóbb volt a levegő, egyre komorabb felhők gyülekeztek, Heltai a messzi Arábiába repítette a nézőt-olvasót, Sahriar udvarába, akinek ezeregy éjszaka után sem jön álom a szemére, ezért Sarazád újabb mesével próbálja elszórakoztatni. A költői fantáziával megírt verses mese egy agyafúrt és szépséges leányról szól, akit egyszerre két férfiú hisz feleségének, pedig Laila egyiknek sem asszonya. Most, hogy a két Hasszán rájön az igazságra, elhatározzák, hogy együtt állnak bosszút, de a ravasz lány megint csak kifog rajtuk.

Ára: 800.- Ft
1406894824_sarkadi_imre_a_gyava.jpg
Sarkadi Imre: A gyáva

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1969
Sorozatcím: Olcsó Könyvtár
Oldalszám: 214
Nyelv: magyar
Állapot: jó; megsárgult.

Alaptematika: irodalom

Tartalom:
A gyáva
Gál János útja

A kisregény első személyű elbeszélője Éva, luxuskörnyezetben, szobrászfeleségként élő fiatal nő, aki szerelmes lesz Szabó Istvánba, a friss gépészmérnöki diplomás autószerelőbe. A fiú egyénisége, jelleme, az iránta érzett, hirtelen fellobbant szerelem és az általa kínált új, tiszta életforma vágyakozást ébreszt benne egy más, tartalmasabb élet iránt.
Ám amikor döntésre kerül a sor, Éva megretten és visszalép: nem tudja vállalni a józan, kiegyensúlyozott, de erőpróbáló vidéki életet, hisz szüksége van a fényűzésre, a semmittevésre, megvetett, de megszokott társasági életre.

Ára: 600.- Ft
1406894863_juhasz_ferenc_versprozak.jpg
Juhász Ferenc: Versprózák

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1980
Oldalszám: 735
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Tartalom:

MIT TEHET A KÖLTŐ? (1967)
A pusztulás ellen
Emberi jelenések
Költő a világegyetemben

VÁZLAT A MINDENSÉGRŐL (1970)
Az élők élén
Halottak utódai
Amíg a földbe kerülünk
Valami a végtelenből
Költészet-katedrális

ÍRÁS EGY JÖVENDŐ ŐSKOPONYÁN (1974)
A szent gyújtogató
A halandóság törékeny arcai
A szép létezés tudatos rettenete

SZERELMES HAZATÁNTORGÁS (1977)
Szerelmes hazatántorgás
A győztes gyötrelmek
Hitem hatalma
Sírva játszani, sírni, sírni
Szívembe-petéző fürkészdarázs-halottak
Szupernóva-kereső
– Dal-véresek
– Anyag-gyötrők, látomást-látók
Ezen az égitesten

Ára: 1500.- Ft
1406894901_maupassant_guy_de_eros_mint_a_halal.jpg
Guy de Maupassant: Erős, mint a halál

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1970
Sorozatcím: A Világirodalom Remekei
Oldalszám: 334
Nyelv: magyar
Állapot: jó; az utolsó oldalak kicsit meg vannak gyűrődve.

Alaptematika: irodalom

Hosszú ideje tart a divatos párizsi festő, Olivier Bertin és Guilleroy grófné romantikus kapcsolata, s egykoron szenvedélyes szerelmük meghitt barátsággá szelídült az esztendők során. Vidáman élik napjaikat a felső tízezer köreiben, kiállításokra, operaelőadásokra járnak, kikocsiznak, elegáns vacsorákon vesznek részt. Úgy tűnik, bensőséges viszonyukat nem bonthatják meg kisebb ellentéteik, olyannyira társra találtak egymásban. Ám amikor a grófné évekig vidéken nevelkedő lánya váratlanul visszatér Párizsba, hogy szülei bevezessék a nagyvilági társaságba, a festőt szíven üti a felserdült lány és édesanyja közti hasonlóság. Mintha csak az üdén ragyogó fiatal grófnét látná megelevenedni, aki iránt hajdan oly heves szerelemre lobbant. És bár ezt Bertin önmaga előtt is titkolni igyekszik, mintha hasonló érzelem lángolna fel benne ismét... Ahogy a regény szereplői egyre inkább alámerülnek a reménytelen féltékenység áramlásába, a távolságtartó, mégis lüktetően eleven elbeszélés örvénylővé válik. A festő is, a grófné is ráébred az idő visszafordíthatatlan, romboló munkájára, s az ifjúság és szépség utáni vágy végzetük felé sodorja őket.

Ára: 830.- Ft
1406894931_scott_walter_a_karpitos_szoba.jpg
Walter Scott: A kárpitos szoba

Kisregény. Elbeszélések

Kiadó: Kriterion Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1982
Sorozatcím: Lektúra
Oldalszám: 255
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

Tartalom:
A Fekete Törpe
A két hajcsár
Vándor Willie meséje
A kárpitos szoba

Ára: 600.- Ft
1406894959_haley_alex_gyokerek.jpg
Alex Haley: Gyökerek

Dokumentumregény

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1980
Sorozatcím: Öt világrész könyvei
Oldalszám: 501
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: irodalom

1767-ben a nyugat-afrikai Gambia egy Dzsuffure nevű falucskájából fehér rabszolgavadászok elrabolnak egy Kunta Kinte nevű tizenhét éves mandinka törzsbéli fiatalembert. Milliók sorsában osztozik – minden amerikai néger ősapja rabszolga-kereskedők hajóin vitorlázott át Amerikában, ahol adták-vették őket, mint a barmot; nemigen akadt olyan rabszolga, aki mindkét szülőjét ismerte, nemhogy ősei életéről tudott volna. Alex Haley családja alighanem páratlan kivétel. Az író elhalványult családi hagyományok, egy-egy, nemzedékek során féltve megőrzött és szájról szájra adott afrikai szó és mitikus őse, az afrikai sugárzó erejű emléke nyomán nekivágott a történelem dzsungelének, hogy ösvényt vágjon benne magának, vissza őseihez. Alex Haleynek sikerült a szinte lehetetlen. Tízesztendei nyomozás után ott állt Dzsuffuréban egy ősöreg néger, a falu évszázados szájhagyományának ismerője előtt, aki végeérhetetlenül sorolta neki ősei nemzedékeit: „Akkortájt, mikor megjöttek a Király katonái, Kunta, a legidősebb fiú elindult az erdőre fát vágni… és senki nem látta többé… Megállt bennem a lélek – írta Haley –, mozdulni se bírtam. Ez az öreg, aki egész életét ebben az isten háta mögötti afrikai faluban élte le, semmiképp nem tudhatja, hogy szóról szóra azt mondta, amit kisfiú koromban oly sokszor hallottam Tennessee-ben, nagyanyám henningi verandáján!… Az afrikai, aki „Kinté”-nek nevezte magát, „kó”-nak hívta a gitárt, „Kambi Bolongó”-nak a virginiai folyót; és elrabolták, mikor dobnak való fát vágott a faluja közelében! …Lelki szemeim előtt, mint a vetítővászon, elmosódottan megelevenedett, amit fajtám millióinak sorsáról olvastam. Ezreket raboltak el egyenkint, mint ősömet, Kuntát, de összehasonlíthatatlanul többen voltak, akik éjnek idején, sikoltozva ébredtek a fölgyújtott, rabszolgavadászoktól körülvett falvakban. Az életben maradt, munkaképesnek látszó foglyokat nyakuknál fogva egymáshoz szíjazták, és hosszú, nemegyszer mérföldes menetoszlopba sorakoztatták. Elképzeltem, hányan haltak meg a tengerparthoz vezető gyötrelmes menetben, s hány embert, már lépni is gyöngét hagytak hátra, hogy nyomorultul elpusztuljon. Aki elért a tengerpartra, azt megborotválták, bezsírozták, megvizsgálták minden létező testnyílását, legtöbbjét tüzes bélyeggel is megjelölték. Elképzeltem, hogyan ütlegelték, vonszolták őket a csónakok felé; hallani véltem sikolyaikat, látni, hogy tíz körömmel kapaszkodnak az anyaföldbe, s hogy végül már a part homokját harapják, végsőkig, kétségbeesetten ragaszkodva Afrikához. Lepergett előttem, hogyan tuszkolják le őket, ütlegek és szidalmak közepette a bűzös hajóűrbe, hogyan láncolnak oda minden embert a priccséhez, olyan sűrűn, hogy sokszor még hanyatt sem fértek el, csak oldalt, mint a dobozban az élükre állított kanalak… Hadd mondjam el; férfi létemre nem szégyenlem: valahol mélyen zokogás támadt bennem, kúszott egyre följebb, míg ki nem tört; kezem arcomra tapasztottam, és hangosan bömböltem, ahogy kicsi gyerek korom óta még soha. Elsirattam én akkor a történelem minden döbbenetes kegyetlenségét, embernek ember ellen elkövetett valamennyi gaztettét, az emberiségnek ezt a legnagyobb szégyenét…” Haley könyve a szabadnak született afrikai ősapa s az ő leszármazottainak, rabszolganemzedékeknek története; egy amerikai néger család hőskölteménye – tényekből, dokumentumokból, történelmi adatokból, családi emlékezetből szőtt olvasmány.

Ára: 700.- Ft

ÉLETRAJZ

1406894998_freedland_michael_dustin.jpg
Michael Freedland: Dustin
Dustin Hoffman életrajza

Kiadó: Kelta Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 181
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: életrajz; filmtörténet

Dustin Hoffman – mint bármelyikünk – melegszívű és gyarló, áldozatkész és kicsinyes, szorongó kisember és tűrhetetlen szörnyeteg. Szereti a pénzt, a dicsőséget és mindenekfelett a nőket. A filmforgatásokon a színházi próbákon a rendezők és a producerek réme: a tökéletesség mániákusa, művészi elképzeléseit a tettlegességig menően védi.
Az Esőember, a Kramer kontra Kramer, az Éjféli cowboy sztárja tíz évi kemény munkával küzdötte fel magát a csúcsra. Los Angelesből érkezik álmai városába, New Yorkba. Dolgozik pincérként, elmegyógyintézeti ápolóként, időnként pótnagybácsi, utcai kikiáltó és színházi ruhatáros. Nagy lépés pályáján, amikor végre állástalan színész lesz. E keserves tanulóévekből táplálkozik nemcsak a mai világban szinte példa nélkül álló mesterségbeli tudása, de ezekben az években halmozódnak fel benne azok a tapasztalatok is, melyekből szerepeit építi fel.
Élete delelőjén övé a világi dicsőség, sztár, Oscar-díjas, könyvet írnak róla, és színházi álmai is valóra válnak, eljátssza Shylockot a Velencei kalmárban és Willy Lomant Az ügynök halálában.

Ára: 700.- Ft

VALLÁS

1406895115_kovacs_antal_paduai_szent_antal_elete_tanitasa.jpg
Kovács Antal Kalliszt O. F. M.: Páduai Szent Antal élete, tanítása

Kiadó: Ecclesia Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 222
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: vallás

ELSŐ RÉSZ: ÉLETE
I. Gyermek- és ifjúkora
II. Nyolc év Coimbrában
III. Szent Ferenc rendjébe lép
IV. Marokkótól Assisiig
V. Montepaolo és Forli
VI. Igehirdető Észak-Itáliában
VII. A franciaországi küldetés
VIII. A tartományfőnök
IX. Pádua, a második otthon
X. Hazatérés az Úrhoz
XI. A halál utáni események. A temetés
XII. Csodák a szent sírjánál. A szentté avatás

MÁSODIK RÉSZ: TANÍTÁSA
Írásos művei
Az ékesszólás mestere
Az evangélium doktora
A Szent Szűz kiváló tisztelője
"Az Atya arca; a Fiú"
A szentgyónásról
Befejezés

Ára: 1300.- Ft

SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

1406895189_steel_danielle_tukorkep.jpg
Danielle Steel: Tükörkép

Kiadó: Maecenas Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 391
Nyelv: magyar
Állapot: jó

Alaptematika: szórakoztató irodalom

Danielle Steel legújabb regényében az egyik legkülönösebb és talán legerősebb emberi kapcsolat, az egypetéjű ikrek közötti titokzatos kötelék misztériumát kutatja. A szépséges Olivia és Victoria Henderson úgy hasonlítanak egymásra, hogy még apjuknak sem könnyű megkülönböztetnie őket. Édesanyjuk a szülőágyon meghal. Huszonegyedik születésnapjukra készülnek a Manhattanben élő, dúsgazdag lányok, amikor Európában kitör az első világháború. A kalandvágyó Victoria és az félénk Olivia válaszúthoz érkezik. Az egyik lány férjhez megy a jóképű ügyvédhez, a másik iker a franciaországi csatatereken bukkan fel. Vajon okosan választottak az ikrek? A maguk vagy testvérük életét élik-e? Vagy – megtévesztő hasonlatosságukat kihasználva – akár végzetet is cserélhetnek egymással?

Ára: 700.- Ft

SCI-FI

1406895245_aldiss_brian_w_a_rendszer_ellensegei.jpg
Brian W. Aldiss: A rendszer ellenségei. Történet a homo uniformisról

Kiadó: Móra Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1993
Sorozatcím: Galaktika Baráti Kör Könyvklub
Oldalszám: 154
Nyelv: magyar
Állapot: jó; újszerű.

Alaptematika: irodalom, sci-fi

Turistacsoport indul jutalomutazásra a messzi Lysenka bolygóra. Ők a Rendszer támogatói, kiszolgálói, az elitcsapat, akik megérdemlik, hogy szabadságukat kivételes helyen, különleges körülmények között töltsék, de váratlan fordulat történik: első kirándulásukon foglyul ejtik őket a vad bennszülöttek. Nem mások ők, mint az egykor hajótöröttekként a Lysenkán ragadt emberek elállatiasodott utódai.

Ár: 600.- Ft
1406895271_bradbury_ray_marsbeli_kronikak.jpg
Ray Bradbury: Marsbéli krónikák

Regények és elbeszélések

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve: 1982
Sorozatcím: Európa Zsebkönyvtár
Oldalszám: 495
Nyelv: magyar
Állapot: jó; a lapok helyenként foltosak, a borító kicsit megtört.

Alaptematika: irodalom, sci-fi

Tartalom:
Marsbéli krónikák (Kuczka Péter fordítása)
Fahrenheit 451 (Loránd Imre fordítása)
Az űrhajó (Kuczka Péter fordítása)
A ködkürt (Sárközy Elga fordítása)
Mennydörgő robaj (Sz. Kiss Csaba fordítása)
Villanytelep (Sz. Kiss Csaba fordítása)
Tyrannosaurus Rex (Sz. Kiss Csaba fordítása)
A tetovált asszony (Lénárt Edna fordítása)
Szabadjegy a chicagói bombatölcsérbe (Lénárt Edna fordítása)
Szép arany almáit a nap (Kuczka Péter fordítása)

A Földet elpusztító atomháború után egy embercsalád kóborol a Marson, békét, nyugodt életet, az ember által elpusztított Mars-lakók maradékát keresve. „Egyedül vagyunk. Mi és még egy maroknyi ember, akik néhány napon belül megérkeznek. Elegen ahhoz, hogy újra kezdjük. Elegen, hogy elforduljunk mindattól, ami a Földön volt, és új csapást vágjunk… És most megmutatom nektek a Marslakókat.”
Öreg emberek, egykori tudósok, művészek bujdosnak az erdőbe, egyikük a „Prédikátorok könyve”, másikuk „Platón Köztársasága”, harmadik a „Gulliver utazásai"… Közéjük menekül egy "tűzőr” is, a könyvégető új társadalom pribékje, s attól fogva együtt őrzik fejükben az emberiség kultúrkincsét egy jobb, tisztább világ számára…
Ray Bradbury a tudományos-fantasztikus irodalom egyik legnagyobb művelője. Vérbeli író: a távoli jövőben sohasem a gépkorszak technikai részletei érdeklik – hiszen akkor már rég elavultak volna a könyvei –, sőt, tulajdonképpen nem is a távoli jövő – hiszen a Fahrenbeit 451-et saját bevallása szerint az ötvenes évek McCarhy-korszakáról mintázta. Az élet, az ember, a jóság és a gonoszság, az emberiség sorsa érdekli. Szenvedélyes humanista. És igazi költő: az élettelen, rideg várost s az onnan kiszabaduló ember első természetélményét ilyen hátborzongatóan, ilyen megragadó erővel csak költő tudja érzékeltetni. És végül: mesemondó, ahogy ő nevezte magát egyik nyilatkozatában – a régi mesemondó öreg bölcs utóda.

Ára: 750.- Ft

SPORT

1406895328_toth-szenesi_attila_baroti.jpg
Tóth-Szenesi Attila: Baróti

Kiadó: Alexandra Könyvkiadó
Kiadás helye: Pécs
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 255 + 16
Nyelv: magyar
Állapot: jó; új.

Alaptematika: sport, futball

Szilágyi Gyula, a Vasas középcsatára minden bátorságát összeszedte: "Kádár elvtárs! A csapat nevében azzal a kéréssel fordulok önhöz, hogy ne büntessenek bennünket, akik itthon maradtunk. A disszidensek valamennyien autóval furikáznak, mi meg, a magyar bajnokok, villamossal járunk. Nem lehetne valamit tenni?".

Emelkedett volt a hangulat a Köztársaság téri pártházban, a Vasas játékosai 1957 utolsó napjaiban a klub első bajnoki címét ünnepelték. A puritán Kádár méltányolta a kérést, ahogy a körülötte álló vezetők: Gáspár Sándor, Biszku Béla, Csergő János is hevesen bólogattak. Végül az a megoldás született, hogy a játékosoknak soron kívül kiutalnak egy-egy Moszkvicsot, amelyért részletekben kell kifizetni a kissé borsos árat, több mint 30 ezer forintot.

"Baróti elvtárs! Magának semmilyen kívánsága nincs?" – fordult a bajnokcsapat edzőjéhez Kádár János.

Ilyen, és ehhez hasonló anekdotákról olvashatunk sokunk kedvence, a futball-legenda, Baróti Lajos életét bemutató írásban, melyben a történeti pontosságú háttéranyagon és korrajzon kívül, ő maga emlékezik vissza nem éppen unalmasnak mondható pályafutására.

A könyvben "megszólal" jó néhány Baróti-tanítvány, több játékos- és edzőtárs is. Ezenkívül számos korabeli tudósítás, és Baróti Lajos pályafutásának mérkőzéseiről, csapatainak szerepléseiről készült adattáblázat, statisztika egészíti ki az írásanyagot, mely méltán tarthat számot érdeklődésre a futballrajongók nem kis táborában.

Ára: 1500.- Ft

FILMEK

1406895381_teboly.jpg
Téboly (DVD)

Film hordozója/Format: DVD
Előadó, főszereplő, rendező/Actor(s), performer(s), directed by: Jon Finch, Barry Foster, Alec McCowen; Alfred Hitchcock
Kiadó/Label: Universal
Megjelenés helye/Country: Hungary
Megjelenés éve/Released: 1972 (2007)
Sorozat/Series: Alfred Hitchcock gyűjtemény
Stílus/Style: thriller
Játékidő (perc)/Duration: 103
Minőség/Condition: jó/good VG+

Egy feleséggyilkossággal jogtalanul megvádolt férfi elmenekül a fenyegető börtönbüntetés elől, és maga próbálja ártalmatlanná tenni a valódi bűnöst.

Ár: 800.- Ft
1406895413_robinson_crusoe.jpg
Daniel Defoe: Robinson Crusoe (DVD)

Film hordozója/Format: DVD
Előadó, főszereplő, rendező/Actor(s), performer(s), directed by: Pierre Richard; Thierry Chabert
Kiadó/Label: Fantasyfilm
Megjelenés helye/Country: Hungary
Megjelenés éve/Released: 2008
Sorozat/Series:
Stílus/Style: kalandfilm
Játékidő (perc)/Duration: 205 perc/min
Minőség/Condition: jó/good M–

Robinson Crusoe hajótörést szenved a tengeri utazása alatt és egyedül partra vetődik egy lakatlan szigetre. Erkölcsi és fizikai erejével, leleményességével egyedül képes fenntartani magát egy puszta szigeten. A magára maradt ember megszervezi az egyedüllétet. Nem él társadalmon kívüli életet, hanem egyedül is egy életrendszert alakít ki, amely nem szakad el az elvesztett társadalomtól, képe a természet felett úrrá levő embernek. Robinson egymagában is képes megőrizni ember voltát és emberi méltóságát és egymagában is polgári életet él. Annyira, hogy amikor tizennyolc év után egy odavetődő vadembert ejt rabul, ezt szolgájává teszi. Robinson próbálja megőrizni emberi méltóságát és társadalmi rangjának legalább a látszatát. Úgy tűnik Péntek segítségével sikerrel jár. Kezdetben ugyan komoly nyelvi nehézségekbe ütköznek, ám ennek áthidalására idejük van bőven. Apránként megismerik egymás kultúráját, és hamarosan az úr-szolga viszonyból őszinte barátság születik. Olyannyira, hogy Robinson a veszélyben barátjáért hajlandó kockára tenni akár az életét is.

Ára: 1000.- Ft
1406895431_a_mecenas_szeretoje.jpg
A mecénás szeretője (DVD)

Film hordozója/Format: DVD
Előadó, főszereplő, rendező/Actor(s), performer(s), directed by: Robert De Niro, Danny Aiello, Martin Landau, Eli Wallach; Barry Primus
Kiadó/Label: Klub Publishing Kft.
Megjelenés helye/Country: Hungary
Megjelenés éve/Released:
Sorozat/Series:
Stílus/Style: vígjáték/comedy
Játékidő (perc)/Duration: 105 perc/min
Minőség/Condition: jó/good M–

Marvin reményteljes ifjú filmes, aki forgatókönyvével régóta talpal stúdióról stúdióra. Egy szép napon producer ismerőse filmrendezésre kéri fel, ami nagyszerű mentőövnek tűnik hősünknek, amíg ki nem derül - a hasonlatot folytatva -, hogy a mentőöv lyukas. A három pénzügyi befektető ugyanis szeretné "benyomni" a filmbe a szeretőjét. Így a forgatókönyv úgy átalakul, hogy "szülőatyja" sem ismer rá.

Ára: 800.- Ft

HANGLEMEZEK – KLASSZIKUS ZENE

1406895668_debussy_claude_prelude_a_l'apres-midi_d'un_faune.jpg
Claude Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Supraphon
Megjelenés helye/Country: Czechoslovakia
Év/Released: 1968
Stílus/Style: klasszikus/classical
Minőség/Condition: jó/good VG

Prélude à l'après-midi d'un faune
1st Rhapsody for Clarinet and Orchestra

"Les Jeux" Poème dansant

Czech Philharmonic Orchestra, conducted by Serge Baudo
André Boutard – clarinet

Ára: 1000.- Ft
1406895696_bernstein_leonard_west_side_story_soundtrack.jpeg
Leonard Bernstein – West Side Story 1-2.

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Hungaroton
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1986
Stílus/Style: soundtrack, musical
Minőség/Condition: jó/good M–

Prologue
Jet Song
Something's Coming
The Dance At The Gym: Blues – Promenade – Mambo – Cha-Cha

Maria
Balcony Scene
America

Cool
One Hand, One Heart
Tonight
The Rumble

Act II –
I Feel Pretty
Ballet Sequence
Gee, Officer Krupke
A Boy Like That / I Have Love
Taunting Scene
Finale

Jerome Robbins ötlete nyomán írta Arthur Laurents
Dalszövegek: Stephen Sondheim
Hangszerelés: Leonard Bernstein, Sid Ramin, Irwin Kostal

Maria – Kiri Te Kanawa
Tony – José Carreras
Anita – Tatiana Troyanos
Riff – Kurt Ollmann
Rosalia – Louise Edeiken
Consuela – Stella Zambalis
Francisca – Angelina Reaux
Action – David Livingstonl
Diesel – Marty Nielson
Baby John – Stephen Bogardus
A-rab – Peter Thom
Snowboy – Todd Lester
Bernardo – Richard Harrell
Big Deal
Officer Krupke

A Somewhere című dalt Marilyn Horne énekli.

Prózai dialógusok: Nina Bernstein (Maria), Alexander Bernstein (Tony)
A zenekart és az énekkart vezényli: Leonard Bernstein

Ára: 2200.- Ft

ROCKZENE

1406895756_def_leppard_on_through_the_night.jpeg
Def Leppard – On Through The Night

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Phonogram
Megjelenés helye/Country: Netherlands
Év/Released: 1980
Stílus/Style: rock, hard rock, heavy metal
Minőség/Condition: jó/good G+

Rock Brigade
Hello America
Sorrow Is A Woman
It Could Be You
Satellite
When The Walls Came Tumblin' Down

Wasted
Rocks Off
It Don't Matter
Answer To The Master
Overture

Ára: 2500.- Ft
1406895784_anderson_ian_walk_into_light.jpeg
Ian Anderson – Walk Into Light

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Chrysalis Records
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1983
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Fly By Night
Made In England
Walk Into Light
Trains
End Game

Black And White Television
Toan In The Hole
Looking For Eden
User-friendly
Different Germany

Ára: 2500.- Ft
1406895812_dire_straits_brothers_in_arms.jpeg
Dire Straits – Brothers In Arms
Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Vertigo Records
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1985
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

So Far Away
Money For Nothing
Walk Of Life
Your Latest Trick
Why Worry

Ride Arcoss The River
The Man's Too Strong
One World
Brothers In Arms

Ára: 3000.- Ft
1406895852_cream_live_volume_ii.jpeg
Cream – Live Volume II.
Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: RSO Records
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1972
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good VG+

Deserted Cities Of The Heart
White Room
Politician
Tales Of Brave Ulysses

Sunshine Of Your Love
Steppin' Out

Ára: 2500.- Ft
1406895882_deep_purple_machine_head.jpeg
Deep Purple – Machine Head

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: The Gramophone Company Of India
Megjelenés helye/Country: India
Év/Released: 1972
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Highway Star
Maybe I'm A Leo
Pictures Of Home
Never Before

Smoke On The Water
Lazy
Space Truckin'

Ára: 2000.- Ft
1406895909_deep_purple_burn.jpeg
Deep Purple – Burn

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Jugoton
Megjelenés helye/Country: Yugoslavia
Év/Released: 1974
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

Burn
Might Just Take Your Life
Lay Down, Stay Down
Sail Away

You Fool No One
What's Goin' On Here
Mistreated

Ára: 2900.- Ft
1406895938_queen_ii.jpeg
Queen – Queen II.

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Estereofonico
Megjelenés helye/Country: Spain
Év/Released: 1974
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

SIDE WHITE
Procession
Father To Son
White Queen (As It Began)
Some Day One Day
The Loser In The End

SIDE BLACK
Ogre Battle
The Fairy Feller's Master-Stroke
Nevermore
The March Of The Black Queen
Funny How Love Is
Seven Seas Of Rhye

Ára: 3000.- Ft
1406897033_led_zeppelin_houses_of_the_holy.jpg
Led Zeppelin – Houses Of The Holy

Hangzó típusa/Format: CD
Kiadó/Label: Atlantic Records
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1990
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good

The Song Remains The Same
The Rain Song
Over The Hills And Far Away
The Crunge
Dancing Days
D'yer Mak'er
No Quarter
The Ocean

Ára: 2900.- Ft
1406897066_rush_all_the_world's_a_stage.jpg
Rush – All The World's A Stage 1-2.

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Polygram Records
Megjelenés helye/Country: Germany
Év/Released: 1976
Stílus/Style: rock
Minőség/Condition: jó/good VG+

Bastille Day
Anthem
Fly By Night / In The Mood
Something For Nothing

Lakeside Park
2112 - I. Overture / II. The Temple Of Syrinx
2112 - III. Presentation
2112 - IV. Soliloquy / V. Grand Finale

By-Tor & The Snow Dog
In The End

Working Man / Finding My Way
What You're Doing

Ára: 3800.- Ft

JAZZ

1406897190_crosby_bing-armstrong_louis_bing_&_satchmo_fontana_special.jpeg
Bing Crosby and Louis Armstrong – Bing & Satchmo

Arranged and conducted by Billy May

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: MGM Records
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1960
Stílus/Style: jazz
Minőség/Condition: jó/good VG+

Muskrat Ramble
Sugar
Preacher
Dardanella
Let's Sing Like A Dixieland Band

'Way Down Yonder In New Orleans
Brother Bill
Little Ol' Tune
At The Jazz Band Ball
Rocky Mountain Moon
Bye Bye Blues

Ára: 2500.- Ft
1406897236_famous_jazz_pianists.jpeg
Famous Jazz Pianists

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Balkanton
Megjelenés helye/Coutry: Bulgaria
Év/Released:
Stílus/Style: jazz
Minőség/Condition: jó/good VG+

Bill Evans – Time For Love
Art Tatum – Blues In My Heart
Bill Evans – Midnight Mood
Art Tatum – Humoresque

Erroll Garner – You Are My Sunshine
Oscar Peterson – Liza
Erroll Garner – That Old Feeling
Oscar Peterson – Perdido

Ára: 1000.- Ft
1406897270_count_basie_pop_goes_the_basie.jpeg
Count Basie – Pop Goes The Basie

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Reprise Records
Megjelenés helye/Country: UK
Év/Released: 1965
Stílus/Style: jazz
Minőség/Condition: jó/good VG

Your Cheatin' Heart
The Huckle-Buck
Oh, Pretty Woman
Call Me Irresponsible
Walk Right In
Go Away, Little Girl

Oh Soul Mio
Bye, Bye Love
Do Wah Diddy Diddy
He's Got The Whole World In His Hands
Shangri-La
At Long Last Love

Ára: 2000.- Ft
1406897298_vukan_gyorgy_spanish_rhapsody.jpg
Vukán György: Spanish Rhapsody

Vukán György – Creative Art Ensemble – Brass & Rhythm

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Magánkiadás / Private
Megjelenés helye/Country: Hungary
Év/Released: 1991
Stílus/Style: jazz
Minőség/Condition: jó/good M–

Ritkaság / Rare

Introduction
Spanish Rhapsody
– Sunrise
– Bolero
– Noon
– Canzone

Spanish Rhapsody (Cont'd from A)
– Fiesta
– Dance
– Sunset
– Night Cap

A Creative Art Ensemble 1986-ban alakult azzal a céllal, hogy a látszólag egymástól távoleső zenei irányzatokat közel hozza egymáshoz. Az így létrejött zenekar, CAE Brass & Rhythm a klasszikus és jazz-zene területén egyaránt járatos, neves muzsikusokat egyesít. Céljuk: alkotói műhelymunka (creative), magam művészi színvonal (atr) és együttes akarat (ensemble).

A lemez címadó kompozícióját Vukán György írta, aki egyben az együttes vezető komponistája, karmestere és művészeti vezetője. A Spanyol Rapszódia tulajdonképp egy balettzene, mely egy nap történetét mondja el napkeltétől – napnyugtáig.

A felvételen hallható két kitűnő szólista Lakatos Dezső (szaxofon) az USA-ból és Kenny Wheeler (trombita) Angliából. Szólóik és az együttes játéka maradandó élményt ígér.

Ára: 10000.- Ft

POPZENE

1406897422_jarre_jean-michel_magnetic_fields.jpeg
Jean-Michel Jarre – Magnetic Fields

Hangzó típusa/Format: LP
Kiadó/Label: Polydor
Megjelenés helye/Country: USA
Év/Released: 1981
Stílus/Style: electronic
Minőség/Condition: jó/good VG+

Magnetic Fields Part 1

Magnetic Fields Part 2
Magnetic Fields Part 3
Magnetic Fields Part 4
Magnetic Fields Part 5 (The Last Rumba)

Ára: 2000.- Ft

Nyitvatartás

1343312092_hollywood.jpg
MOSTANSÁG A "VILÁGJÁRVÁNY" KÖZEPETTE A RENDELKEZÉSEK SZERINT VAGYUNK ZÁRVA ILLETVE NYITVA! Normális esetben így vagyunk nyitva: június 15-től – szeptember végéig: Hétfő – Péntek: 8.30 – 12 | 16 – 18:30 Szombat: 8.30 – 14 Vasárnap: zárva (de esetleg nyitva) (Előfordul, hogy a boltajtón ki van írva: Rögtön Jövök – ilyenkor be lehet csengetni, mert nyitva vagyunk.) október végétől – június 15-ig: Hétfő: zárva Kedd – Péntek: 10 – 13 | 14 – 17 Szombat: 10 – 12 Vasárnap: zárva (Sürgős esetben, telefonhívásra is kinyitunk. Ha a kiírt Nyitvatartás ellenére nem vagyunk nyitva, akkor kinyitunk máskor. Mert le- het, hogy a Nyitvatartáson kívüli időben is kinyitunk, meg az is lehet, hogy Zárva tartunk! Minden a körülményeken múlik.) Megértésed és az együttműködést köszönjük! A NYITVATARTÁSUNKKAL KAPCSOLATBAN KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJ TELEFONON VAGY AZ ELÉRHETŐSÉGEINKEN!
 

HANGLEMEZBORÍTÓK

1413379039_p8010464.jpg
Külső és belső lemeztasakokra rendelést felveszünk! Fehér papír, karton külső lemezborító és fehér papír könnyű belső lemeztasak kapható.
 

Csomagpont

1387294883_salas_csomagpont_oldalsav.jpg
ÚJ SZOLGÁLTATÁS! Átadóhely webáruházaknak, futárszolgálatoknak, magánszemélyeknek!
 

Hogyan keressél...

a webáruházban? A keresés jelenleg átalakítás alatt áll! A kereséshez segítséget találsz a felső sorban, az Info menüpontban, vagy:
 

Csipkemánia!

1366992342_csipke_illusztracio_oldalsav.jpg
Olvasson a csipkekészítés történetéről és válogasson szépséges, kézzel horgolt termékeinkből!